Angeline Rebekka Huisman Curaçao 26 Oktober 1974 - - - Leiderdorp Nederland 28 November 2007

Regel de Muziek hier      Zoom Foto en Text60%80%100%120%140%
Site Search:

search tips sitemap

Search
 this Site with PicoSearch

Angeline Rebekka Huisman

DanielHuisman@Yahoo.com

www.DanielHuisman.com

Graf Google Earth Map Download Google Earth


DownLoad /RightClick /Save Target As; Angeline1Mbps_Stream.wmv
Zet muziek boven uit en zet deze aan om video met muziek te zien. Dubbelklik op het beeld voor Fullscreen. 80MB 10min.
Turn music off above and turn this one on for video with music. Double-click on the screen for fullscreen view. 80MB 10 min.

 

Angeline jij bent de trots van ons gezin
met je schoonheid vanaf het begin.

N
ooit zullen we ooit kunnen vergeten
dat de ziekte je zo heeft verbeten.
Gek, maar jij zou ons allemaal moeten overleven
en als laatste zou jij zijn overgebleven.
En wij dachten dat jij bij ons allen sterfbed zou staan
maar hoe konden we denken dat je als eerste heen zou gaan.
Liefde heb jij altijd uitgestraald
en altijd geholpen die waren verdwaald.
In de Hemel ben je veilig bij de Here
samen zullen we Hem voor altijd ere.
Na zoveel jaren God te kennen
zal Hij je zeker verwennen.
Engel, betekent je naam wat fijn
bij de engelen zal je altijd zijn.

                  Daniel Huisman

September 2007
Bij Angeline, mijn zusje, is 3 jaar geleden baarmoederhalskanker geconstateerd. Haar baarmoeder was direct verwijderd maar later bleek de kanker toch uitgezaaid te zijn. Na verschillende chemo kuren is de kanker toch in haar rug terecht gekomen, wat niet operabel is. De pijn is zo erg dat de pijnstillende morfine steeds vaker toegediend moet worden. Wij blijven als familie aanhoudend bidden en geloven voor haar genezing. Als familie waarderen wij je gebeden.
Update;
18 September 2007; Een scan van Angeline haar rug heeft aangegeven dat de chemo behandeling niet meer helpt tegen de kanker.
19 September; De dokter denkt dat Angeline nog een paar maanden te leven heeft. Hij zegt dat ze uiteindelijk zal inslapen door het vele morfine gebruik. Daar zijn wij allemaal als familie en vrienden erg van geschrokken. Maar we blijven bidden voor een wonder.
30 September: Angeline wilde graag al een keer weer samen zijn met de hele familie, dus zijn mijn 2 broers van Curacao gekomen en zijn we allemaal samen geweest voor een paar dagen. Zie foto.
Begin Oktober wordt de pijn steeds heviger waardoor ze steeds meer morfine krijgt. Ze slaapt steeds meer. Haar ogen zijn moeilijk open te houden, en haar spraak is moeilijk. Ze loopt langzaam en heeft veel gewicht verloren. Maar met haar gehoor en gedachten is ze er heel goed bij.
26 Oktober: We vieren de 33ste verjaardag van Angeline.
Een aantal vrienden en ik beginnen een tijd van vasten voor Angeline. Ze heeft minder vaak pijn.
28 Oktober: Ik zalf haar met olie in Jezus Naam voor genezing in aanwezigheid van de rest van de familie. We gaan naar een genezingsdienst van Jan Zijlstra www.LevensStroom.nl en hij ervoer dat ze God moet beloven Hem te gaan dienen als ze geneest. Ze zegt ja dat wil ik.
3 November: Angeline vraagt haar vriend Tom om met haar te trouwen. Tom zegt ja.
9 November: Tom en Angeline zijn thuis getrouwd. Zie trouw foto's helemaal onderaan.
14 November: Angeline is de laatste weken steeds minder gaan eten, en nu drinkt alleen nog maar een beetje. Ze slaapt heel veel.
Ik ben op zoek gegaan naar wat een kanker patiënt wel en niet moet eten en drinken, en ik heb deze site gevonden Klik hier; /voedingstherapie.htm Ik wil me hier ook graag zelf aan gaan houden.
Ook heb ik persoonlijk ondervonden dat rauwe wortels eten een gezwel (Dupuytren) in mijn hand verminderd heeft. Wortelen zijn goed tegen kanker. Zie http://www.oz501.be/jsp/nieuwsdetail.jsp?id=1188 Zie ook; http://en.wikipedia.org/wiki/Carrots
Dus vanaf nu hopen we Angeline vers geperst wortelsap te geven, kijken of het helpt.
28 November: Ik heb lang gewacht om eens wat goed nieuws te schrijven dat het beter gaat met Angeline, maar ze drinkt alleen maar een klein beetje water per dag, dus dat lijkt niet goed te gaan zo. Ze slaapt heel veel, maar als ze wakker is haar verstand nog altijd hetzelfde, en dit geeft mij nog altijd hoop. Ik blijf bidden voor een wonder van God in de Naam van de Here Jezus Christus.
'S avonds;
Angeline kan niet meer praten, ze reageert nog wel, maar ze ademt heel kort. De dokter is geweest en zegt dat het niet lang meer zal duren.
28 November 2007 20:20 Angeline blaast haar laatste adem uit. Angeline overlijd en is naar de Hemel.
4 December: De Kerkdienst wordt gehouden op Dinsdag 4 December 2007 Om 10:30 uur in de Dorpskerk "Protestante Gemeente Leiderdorp" www.pg-l.nl Hoofdstraat 19
2351 AA Leiderdorp Kaart Ongeveer om 11:30 lopen we vanaf de kerk naar de begraafplaats met de witte auto en politie begeleiding. De route is als volgt; Vanaf de Kerk via Kerklaan, Kastanjelaan en Burg. Brugplein, dan 2 minuten stoppen voor het huis van Tom en Angeline in de Meidoornstraat 4. Dan via Lindenlaan, Acacialaan, Rotonde links, na 300 meter Kerkhof. Om ongeveer 12:30 komen we samen in; www.BrasseriePark.nl Van Diepeningenlaan 2 2352 KA Leiderdorp Kaart
5 December: Hartelijk bedankt allemaal voor jullie medeleven via deze website, en voor jullie aanwezigheid op 4 december. Zie foto's onderaan.
11 December: Op het eiland Curaçao Nederlandse Antillen, Angeline haar geboorteplaats, zal op 11 December onze lieve "Annie" worden herdacht door haar familie en vrienden die op Curaçao wonen. Plaats: Hosanna Christian Fellowship, Salina 135, Curaçao Tijd: Dinsdag 11 December, 19:30 uur. Iedereen van harte uitgenodigd en van harte welkom.

Angeline Rebekka Vermeer Huisman
26 October 1974 - 28 November 2007

September 2007
Angeline, my sister, got cervix cancer 3 years ago. Her womb and ovary were removed right away but later the cancer has spread anyway. After different Chemo therapies the cancer still entered in her spine, where to operate is impossible. The pain is so severe that the pain killing drugs like morphine had to be increased often. We keep on praying and believing for her healing. As family we appreciate your prayers.

Update;
18 September 2007; A scan made of Angeline her back showed that the chemo therapy does not work anymore against the cancer.
19 September; The doctor announces that Angeline has 2 more months to live. He says that she will sleep in eventually because of morphine use. We all family and friends were all very shocked by the announcement. But we keep on praying for a miracle.
30 September: Angeline really wanted to be together with the whole family, so my 2 brothers came from Curacao and we were all together for a few days. See picture.
The beginning of October the pain is getting more severe for which she gets more and more morphine. She sleeps a lot. She can hardly keep her eyes open, and her speech is difficult. She walks slow and has lost a lot of weight. But her hearing and mind is very OK.
26 October: We celebrate Angeline her 33rd birthday.
Some friends and I start a fasting, and Angeline immediately has less pain.
28 October: I anointed her with oil for healing together with the rest of the family. We went to a famous healing service of Jan Zijlstra www.LevensStroom.nl and he felt strongly that she needs to promise God that she will serve Him when she is healed. She says yes.
3 November: Angeline asks her boyfriend Tom to marry her. Tom says yes.
9 November: Tom and Angeline are married at home. See pictures all the way below.
14 November: Angeline is eating less and less the last weeks, and now she only drinks a little. She sleeps a lot.
I have been looking at what a cancer patient should eat and drink, and I found this interesting site health_cancer_prevention_report_1  I would like to keep myself to this.
Also I discovered that eating raw carrots reduced a growth (Dupuytren) in my hand. Carrots may curb cancer risk. See http://www.webmd.com/food-recipes/news/20050209/carrot-compound-may-curb-cancer-risk
See also;
http://en.wikipedia.org/wiki/Carrots

http://en.wikipedia.org/wiki/Falcarinol http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/4246107.stm
So from now we hope to give Angeline fresh Carrot juice, see if it helps reduce the cancer. 28 November: I have waited a long time to hopefully write some good news that things are going better with Angeline, but she only drinks a little bit of water per day, so that does not seem good. She sleeps a lot, but when she is awake her mind is still the same, this gives me hope. I keep on praying for a miracle from God in the Name of the Lord Jesus Christ. Evening: Angeline cant talk anymore, she reacts, but breathes with short breaths. The doctor came and said that she wont live long. 28 November 2007 8:20 PM Angeline breathes her last breath. Angeline dies and goes to heaven.

Als je hier ook wat wilt schrijven of een foto plaatsen; Stuur je Email naar DanielHuisman@Yahoo.com
Si quieres escribir algo aquí envíamelo por Email. If you like to write something here send it by Email.
Tip; Hou de muis in de rechter onder hoek, dan scrold hij vanzelf. Hold mouseover in the right corner below for automatic scrolling.

From

From: Patrick & Josee Thissen-Rojer
To: 'Daniel Huisman'
Sent: Saturday, December 29, 2007 18:06
Subject: RE: Nieuwsbrief Daniel Huisman Kerst

Lieve Daniel,
Dank je wel voor je Nieuwsbrief!!! Gecondoleerd met het overlijden van Angeline. Ik ben hier naar de herdenking geweest en ik heb de prachtige slideshow gezien die jullie hebben samengesteld. Lief van je dat je bent gaan vasten voor Angeline. Jullie hebben in de Amigoe ook een heel mooi gedicht voor haar geplaatst. Hoe gaat het nu met jou? We wensen je een heel goed nieuw jaar en succes met je werk in Borneo. Misschien zien we je als je op Curacao bent? Veel liefs,

Josee. Curacao

From: henry pamplona
To: Daniel Huisman
Sent: Saturday, December 29, 2007 15:49
Subject: Re: Carta De Noticias Daniel Huisman

Hola, amigo
Cuanto siento lo que sucedio en la familia. No lo podia creer cuando lei tu carta, de verdad que uno aun no acepta las decisiones de Dios, pero el en su infinita misericordia siempre esta ahi para fortalecernos. Un abrazo, y recuerda que te acompañamos en nuestras oraciones. Te queremos

Familia Pamplona. Colombia

From: Anacecilia Quiroz
To: Daniel Huisman
Sent: Saturday, December 29, 2007 02:33
Subject: Querido Daniel...

Apreciado hermano,
Estoy tan gozosa del consuelo que has hallado en el Señor y en la reedicion de viejas fotos de tu familia y Angeline. Quiero que sepas que sigo orando por la familia Huisman, por ti y por tu ministerio. Con amor en Cristo lleno de esperanza en el futuro que esta en sus manos, por la salvacion de las almas en todos los lugares donde nos pone a servir... Sinceramente

tu hermana de Lima, Peru Cecy

From: Maria Claudia Calderon
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, December 28, 2007 23:00
Subject: RE: Carta De Noticias Daniel Huisman

Hola señor Daniel como estas , recibí tu carta de noticias , no pude verlas sin sentir tanta tristeza como lo sentirías tu al llevar el ataúd, te ves muy delgado, Daniel por favor cuídate, se que bueno que comes verduras pero también descansa, oro por ti y tu familia una perdida es muy difícil a llevar, pero que bueno es que ellos tienen al salvador de su lado Daniel un abrazo. como ese de osos efusivo y lleno de la paz del señor que sobre pasa todo entendimiento y nos lleva u una nueva dimensión, es el nuevo año saludos desde Colombia con cariño Claudia ,,,, si quisiera ver mas fotos ,,,,,, sal 23 bendiciones

Claudia Colombia

From: Monalisa Tobing
To: Daniel Huisman
Sent: Thursday, December 27, 2007 05:33
Subject: Re: Newsletter Daniel Huisman Christmas

Hai Daniel...
Merry Christmas to you and all your family member, may you all be richly bless..
Looking forwrard to see you here..hehehehe... Bye..

-mona- Indonesia

From: Sonia Casper
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, December 27, 2007 03:51
Subject: RE: Nieuwsbrief Daniel Huisman Kerst

Heel hartelijk bedankt en moge de Here jij en familie, rijkelijk bijstaan in deze dagen en jullie Zijn troost en genade toekennen. Voor 2008, Gods WIL en liefde tot bekroning van jullie diensten aan een ieder bewezen in dank en nederigheid tot de Heer. Gezegend zijn jullie!

Sonia Curacao

From: njoe
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Tuesday, December 25, 2007 15:23
Subject: kerst 2007

Beste Daniel,
Even een groet, jullie laten weten dat wij aan jullie denken op deze eerste kerstdag 2007. Wil je ook onze hartelijke groeten overbrengen aan Tom, je ouders en familie. Ook je ouders en familie Gods zegen wensen op deze Kerst 2007, waar wij Gods vrede vragen en zijn kracht in ons aller leven. Voor jou speciaal nog eens alle goeds toegewenst en wijsheid bij alles waar mee je bezig bent. Goede en gezegende Kerstdagen voor jullie allen.
Familie Stuger, Frank, Irene, Ronald, Maureen en Astrid. Groeten speciaal,

Irene.

From: Karen
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, December 21, 2007 09:54
Subject: Angeline

Beste Daniel,
Al pratend kwamen mijn collega Marie Jose Donders en ik erachter dat een gezamenlijke kennis hadden; Angeline. Wat een schok meteen daarna te horen dat ze niet lang gelden gestorven is!

Ik heb vroeger bij haar op Curaçao op de Marnix school gezeten en was o.a. samen met Astrid Stuger met haar bevriend. Ik heb leuke herinnering aan haar, onze schooltijd en de feestjes bij haar op het landhuis (het verstoppertje spelen in de knoek). Ik herinner me dat ze een keer op school kwam en vertelde dat er een schorpioen in haar bed was gevonden. Vreselijk eng vonden we dat allemaal, maar zij deed er heel stoer over : )) Ik heb Angeline nog een paar jaar geleden gesproken in Amsterdam, daar hebben we toen met Astrid erbij gezellig gegeten.
Nou ja, woorden schieten te kort wanneer iemand zo jong sterft. Ik wens je en de familie veel sterkte toe met het verlies van Annie!
Een hartelijke groet,

Karen Bouwsma

From: ralmsad
To: danielhuisman@yahoo.com
Sent: Thursday, December 13, 2007 15:00
Subject: sterkte!

Woorden kunnen de leegte niet vullen, maar misschien geven ze een beetje steun. Sterkte in deze moeilijke tijd.

Fam. Daal

From: Stephen Huisman
To: All
Sent: Wednesday, December 12, 2007 16:28
Subject: Re: Angeline

Annie!
“Ik heb haar zo’n mooie naam gegeven: “Angeline! en jullie noemen haar Annie.” Dat hebben wij verschillende malen van Papa moeten horen in de periode dat we opgroeiden op Mount Pleasant, Curaçao.
Met de eerste woordjes die jij kon zeggen noemde je mij al WiWi. En dat werd geaccepteerd en overgenomen door de grotere broers en zus.
We hebben als kind heel wat tijd samen doorgebracht. De ene keer was jij weer groter en dan haalde ik je weer in. Men dacht vaak dat we een tweeling waren, onafscheidelijk waren we. Maar hoe vaak heeft Mama niet gezegd dat we niet meer samen mee mochten boodschappen doen, omdat we teveel ruzie maakten? O, zo vaak.
Mijn vrienden waren bijna altijd ook jouw vrienden, en jouw vriendinnen een beetje ook de mijne. Zoveel keren hebben we vol trots een rondleiding gegeven op het terrein van Mount Pleasant, naar de dam, de heuvels op en zwemmen bij Vaersenbaai.
Het viel ons op dat je toch wel vaak ziek was, of was het gewoon pech? Dan had je bronchitis en dan weer meningitis, eens viel je op je knie en daarna op je pols. Of was dat andersom? We plaagden je weleens, omdat je als laatst geborene toch niet zo sterk was gebleken.
Annie, van een kind werd je een vrouw. Naar Nederland toe, ajoo Curaçao. Vanuit de Middelbare Hotelschool naar de KLM. Je wilde graag stewardess worden. Dan kon je de wereld zien, en af en toe terug naar je eiland natuurlijk. Maar bij de selectie kreeg je te horen dat je daar niet geschikt voor was. “Ik zou jou geen tweede kop koffie durven vragen!” was de reden van de afwijzing die je meekreeg.
Maar daar trok je je niks van aan. Je accepteerde de baan als grondstewardess. Daar hoefde je immers geen koffie uit te delen. En je deed dat met toewijding en met de waarden die je van jongsaf hebt meegekregen. Je was goed voor de medemens en dat straalde je uit op je werk in de omgang met passagiers en collega’s. Alles goed regelen, dat deed je altijd. Je talenten kwamen in dit werk tot hun recht.
Inmiddels had je ook al jaren je vriend Tom, jullie hond Buddy en jullie huisje in Leiderdorp. Het leven was goed voor je. Je genoot. Tot die dag dat je het nieuws kreeg dat je kanker had. Annie, wat waren wij daar stil van......... Maar jij ging vol goede moed door. Het ene na het andere slechte nieuws kon jij weer op zo’n manier brengen dat we niet meteen in huilen uit zouden barsten.
Toen jij bijna 3 maanden geleden te horen kreeg dat na zoveel chemo-kuren en bestraling er niets meer voor je gedaan kon worden, moesten wij ons maar gaan focussen op het gezellig samenzijn als familie. “Huilen kunnen we altijd later nog doen!” zei je. Maar dan ook veel later, want je geloofde de doktoren niet, je geloofde immers in God. “I will be around” had je nog gezegd.
Annie, waar haalde je die kracht vandaan? Lichamelijk was er uiteindelijk niks meer van je over, maar op je sterfbed sprak je anderen alleen maar met hoop en bemoediging toe. Je was zo goed voor ons. Tot op het laatste moment bekommerde je je nog steeds om de ander en niet om jezelf.
Ook je gevoel voor humor heb je nooit verloren. Enkele weken voor je overlijden ben je getrouwd. Later vroeg iemand nog aan je: “Hoe voel je je?”, toen antwoordde je: “Getrouwd!” en trots stak je je hand uit om je trouwring te laten zien.
Annie, je bent uiteindelijk gestorven als een STERKE vrouw, de LIEVE dochter, zus, tante, en echtgenote, als een ZORGZAME vriendin, collega en medewerker. Er zijn zoveel mooie dingen over jou verteld en geschreven door vrienden, collega’s en kennissen. En dan nog al die mooie herinneringen......
Je hebt de goede strijd gestreden en je geloof behouden. Dat is nu onze troost.
Annie, nu ben je in de hemel, en daar ben je zeker de engel die je altijd bestemd was om te zijn: ANGELINE!

WiWi (ook wel bekend als je broer Stephen) Curaçao

From: Andrew & Joke Brubacher
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Wednesday, December 12, 2007 03:48
Subject: greetings from Canada

It was nice to see pictures and everything with much love

Joke Brubacher van Nierop.

From: Marisol Ochoa
To: DanielHuisman@yahoo.com
Sent: Tuesday, December 11, 2007 23:42
Subject: Medellin

Hola Dani, me di cuenta la muerte de tu hermana deberás que lo siento mucho se lo que es sentir la ausencia de un ser querido, solo recuerda que no estas solo y que DIOS conoce lo que hay en ti y en tu corazón, El te dará la paz y la tranquilidad, para ti y para tu familia.

Marisol Ochoa

From: Meer der Joyce
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Tuesday, December 11, 2007 18:15
Subject: Condoleren

Beste Daniel,
Hiermede wil ik jouw en je familie condoleren met het overlijden van je zusje. Ik wens jullie veel zegen, sterkte en kracht van de Here in deze moeilijke periode. Met vriendelijke groet,

Joyce der Meer

From: Gregory Zandwijken
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Monday, December 10, 2007 02:46
Subject: Angeline

Beste Daniel,
Gecondoleerd met het overlijden van je zus Angeline. Hoewel we weten dat ze bij de Heer is, is het gemis er toch. Klaagliederen 3:32 Want als Hij bedroefd heeft, ontfermt Hij Zich naar de grootheid van zijn gunstbewijzen.
Ons medeleven eveneens aan br. Piet en zr. Klaasje, je broers en zus. Wij wensen je sterkte in deze periode en kracht van de Heer om je werk voort te zetten. Gods zegen,

zr. Norma Sluer, Kenneth en Greg Zandwijken.

From: Jeannine Brabon
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Monday, December 10, 2007 01:29
Subject: Re: Angeline

Dear Daniel,
I am praying for you and your family in the great loss of your sister Angeline. May God's love surround and sustain you, and may the comforter be very near. In Jesus,

Jeannine www.PFI.org

From: iyb-me
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Sunday, December 09, 2007 04:20
Subject: Re: Angeline

Daniel,
My deepest and heartfelt sympathy to you and your family. May Christ who came into the world to bring us Hope and Peace be especially real to you and your family at this time. Gods zegens,

Inece

From: Jenny Brunings
To: Daniel Huisman
Sent: Sunday, December 09, 2007 02:04
Subject: RE: Angeline

Namens familie Vivas willen wij jullie condoleren veel sterkte voor nu en in de komende tijd. Groetjes aan de rest van de familie speciaal Caroline.

Jenny Vivas en familie.

From: Maria Elena Jimenez
To: All
Sent: Saturday, December 08, 2007 21:59
Subject: Angeline went home

Dear prayer warrior,
How prepared can you be to face the death of a loved-one? I could never imagine when the year 2007 started I would experience it twice. On January 31st my mom went home to be with the Lord at the age of 88. A soldier who lived a close walk with the Lord for almost 40 years. Her last day on earth –cooking, working in the garden and going to her weekly prayer group. Her song petition that night “Let your light shine for Jesus” became her last message to the prayer group. She went to bed and was taken home by the angels around 2’o clock. My heart was at peace “a soldier was promoted to be in the presence of her Lord.” Angeline was born on October 26, 1974, I saw her opening her tiny eyes to peek into this world for the first time of her lifespan. She was the joy of Huisman family- as child and youngster sincere in love with Jesus. A “go- getter” from the very beginning, maturing into a young beautiful woman, carrying a big heart, a listening ear towards people and always setting goals to reach. In 2004 she was diagnosed with cancer, a disease she battled again and again with great courage both in the physical and in the spiritual way. She never gave-up even encouraging us to believe and hope the best. Angeline had such a desire to be healed to become a living testimony for the Glory of God. As the spiritual battle went on around the world we were comforted with the knowledge of people who were standing with us in the gap interceding for Annie’s healing upholding us in prayers. We were never forsaken. Over and over we could see the hand of God. One critical issue was finding a vein to insert the needle for the intravenous medication. Annie’s vein would collapse in 3 to 4 days. The last one took one and a half hour to find and lasted 3 weeks. The severe pain attacks subdue and she could rest and sleep. This was a mayor victory for we could not bear the pain for her to have to decide to be put to sleep-like inducing a coma-awaiting her death. As we entered into the peace and assurance that God loved Angeline much more then we could love her - we were able to let go and start moving on to see the will of God be done in Annie’s life. How often didn’t we easily pray this sentence in our lives; Thy will be done on earth as it is in heaven” but it took the grace of God to weigh the meaning for us to say: “Yes heavenly Father it’s not easy, but give us the strength”. Another miracle is the fact that Annie was spared to experience awful side –effects due to the heavy medications. Every day her mom Klaasje and I would verbally “dress her with the armor of God”. Annie was blessed to keep a good spirit and a sound mind. From time to time she would say or do things to make us laugh. In the week of her marriage for 4 days our natural eyes were seeing “she is not going to make it”. On that Friday God gave us the 2 hours of mercy we prayed for while my friends in France were interceding and blowing the shofar. Yes God is faithful and His mercies endures forever. We had happy events going on, see and read more of this on www.DanielHuisman.com/Angeline  As cards, mails and words of appreciation on the website were coming in I was able to share some of it with Annie, ministering to her spirit, how she had touched so many hearts, giving hope, opening eyes for real issues of life, to seek God, to forgive. I would comfort her saying:” Annie you have already been a living testimony of obedience, perseverance and because of your unshakable faith your light has been shining to the glory of God” She would ask me, Marbella why? I would sing to her those Sunday school songs about heaven and assure her, that because only God could see in her future, He may prefer to take you home so you won’t suffer anymore. Annie was so sad about sleeping in the guestroom with a nurse the last 3 nights. God was so full of compassion for His daughter that Wednesday her dad Piet, Daniel and Josje came to visit. When they left at 7 pm they didn’t know it would be their last visit. Her husband Tom was at her bedside for about 1 hour holding her hands as the angels came to take her home about 8.20 pm. Later on he told us: ”Annie was so peaceful I am thankful I was at her side”. We knew it would happen and still it is very painful to accept. The battle was over, the soldier was called home. 2 Tim.4:7-8 “I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day; and not to me only, but unto all them also that love His appearing.” was the verse for the funeral service on December 4th. The message of hope, redemption and victory was presented to a big crowd of KLM colleagues, friends and family. Angeline is gone, but her testimony will stay vivid in our hearts. These are memories for us to cherish and to rejoice for we shall meet again. On behalf of the Huisman family may God bless you for caring and standing with us. Yours in Christ love,

Marbella Jimenez

From: Ershinta Quo (D)
To: Daniel Huisman
Sent: Saturday, December 08, 2007 05:35
Subject: RE: Angeline

Dear Daniel,
I'm so sorry to hear about your sister. May the Lord's peace that surpasses all understanding be with you and your family at this time of grieving. Be blessed,

Ershinta Indonesia

From: Susette Marchena
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, December 07, 2007 14:26
Subject: Angeline

Hallo Daniel,
Mijn hart doet pijn als ik denk aan wat jij en je familie nu doormaken. Ik bid dat jullie troost mogen vinden in deze moeilijke tijd, heel dicht bij het Vaderhart van God. Ik wens je heel veel kracht toe, broertje.

Susette

From: Nalini Scheper
To: Daniel Huisman
Sent: Thursday, December 06, 2007 22:30
Subject: Oude foto van Annie en jullie

Hi allemaal,
Zie bijgevoegd een oude foto van Bryan. We zouden het allang scannen.. maar tja.. kwam er niet aan toe. Hij vroeg me het alsnog te doen. Daniel, thanks om ons allen op de hoogte te hebben gehouden via je website. Je krijgt zeker een zegen hiervoor. A good job done. Gedicht.. prachtig geen woorden voor.... Heb de foto's gezien en het raakte me echt. Ging er van huilen. Voor Annie, was het heel erg mooi. Dat zoveel mensen erbij waren, wijst dat ze geliefd was bij een ieder. Jullie mogen en kunnen voor altijd trots zijn op je zusje. Een vrouw met veel kracht en moed. Koester de mooie momenten / herinneringen. Ik heb haar net 3 jr ofzo gekend, maar in die korte tijd heb ik haar altijd gemogen. Wat een pracht van een mens was ze. Ze zei altijd alles meteen straight zoals het moest zijn en was een zeer positief persoon. Erg lief. I'm glad to have known her. Was erg blij dat Bryan is gegaan. Een steun voor jullie. En tja Bryan hoort bij jullie, jullie zijn zn 2e familie/broers! We zullen Angeline nooit meer vergeten. Nogmaals sterkte.

Liefs Nalini Scheper.


Meer fotos van Brian en Nalini

From: Loes Riemersma
To: DanielHuisman@yahoo.com
Sent: Thursday, December 06, 2007 19:07
Subject: Angeline

Hallo Daniel
Gecondoleerd met het overlijden van je zusje. Zo ver weg maar in gedachten heel dichtbij. Veel contact hebben we nooit gehad. De laatste jaren heb ik veel voor jullie gebeden,en zal dat blijven doen. Heel veel sterkte,kracht en liefde

Loes Riemersma-v.d.Wal, Duitsland

From: Piet Riemersma
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, December 06, 2007 18:56
Subject: Angeline

Hallo Daniel
Wat een verdrietige tijd voor jullie nu Angeline er niet meer is. Niets is meer hetzelfde en met alles wat je gaat doen of doet dan denk je aan haar. Mooie momenten maar ook de verdrietige. In onze gedachten zijn we bij jullie. Heel veel sterkte en kracht .

Piet en Loes, Stefan Lars Welmoed Franka Riemersma-v.d.Wal

From: Angy Hernández
To: Daniel Huisman
Sent: Thursday, December 06, 2007 17:25
Subject: RE: Angeline

Daniel lamento mucho lo de tu hermana. Hasta hoy pude leer tu correo. Espero que puedas ser una columna fuerte de consuelo para tu familia y que el Señor te fortalezca mucho. Un fuerte abrazo desde India.

Angy

From: Gina
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, December 06, 2007 15:02
Subject: Angeline

Hola Daniel,
Leí el site de tu hermana. Siempre pensaba como estará ella, esperando en el Señor. Me dio mucha tristeza y se que en estos momentos en un tiempo difícil para toda la familia, pero el Señor esta con ustedes y el va a ser su fortaleza. Te expreso mi mas sincera consolación y los llevo en mis oraciones. Quería escribir algo en el registro de tu hermana:


Heel veel sterkte bid ik voor jullie , het is een groot verdriet dat Angeline heengegaan is maar God is bij jullie.
‘Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet want ik ben je God, ik zal je sterken, ik zal je helpen..’ Jesaja 41:10

Liefs, Gina

From: Ramona Krieger
To: danielhuisman@yahoo.com
Sent: Thursday, December 06, 2007 14:28
Subject: Angeline "Annie"

Liefdevol                           Eerlijk                                      Open                           Oprecht                                 Sterk                               
                                                Warm                                                       Personality                                                                       Humor                                       
                            Vertrouwen                                                                                                 Respect                                                                       
 Zorgzaam                           Stijlvol                                               Kracht                                                                                     Uniek
                                   Liefdevol, Uniek, Sterk en Oprecht. Deze woorden omschrijven jou. De eigenschappen die wij onze kinderen willen meegeven, geleerd en gekregen hebben van jou lieve Annie.....
....Rust zacht......

Liefs Ramona

From: Marco
To: 'Daniel Huisman'
Sent: Thursday, December 06, 2007 10:07
Subject: RE: Angeline

Hoi Daniel,
Tjonge, wel een moeilijk bericht om te verwerken… Het doet altijd pijn om te lezen over dingen waarvan we weten dat die eigenlijk niet deel zijn van het leven zoals de Vader het bij de schepping bedoelt heeft. Veel zegen bij het verwerken en ondanks dat we ver weg zitten zullen we voor jullie als familie blijven bidden. Groetjes,

Marco, Jolene, Helen, Matthew and Sarah

From: e-cards@dayspring.com
To: DanielHuisman@yahoo.com
Sent: Thursday, December 06, 2007 08:34
Subject: elizuelsdorf has sent you an E-Card!

Dear Daniel,
may our good Lord be with you and your family at this very heavy and difficult time. I am praying that eventually you will find comfort in God alone!  Your E-card is waiting at this location:

Elisabeth Zuelsdorf
http://www.dayspring.com/ecards/card.asp?ID=1d42bf-Dnm

From: Karena Kauffman
To: Daniel Huisman
Sent: Wednesday, December 05, 2007 21:15
Subject: Re: Angeline

Daniel,
I'm very sorry to hear about your sister. I pray for comfort for you and your family. Thank you for the update.

Blessings, Karena

From: mick.kay
To: Daniel Huisman
Sent: Saturday, December 01, 2007 20:23
Subject: Re: Angeline

Ik wil jullie allemaal condoleren en heel veel sterkte wensen.

Michael en familie

From

From: Astrid Dongen
To: DanielHuisman@yahoo.com
Sent: Wednesday, December 05, 2007 19:22
Subject: Angeline

Lieve Daniel, Piet, Klaasje en fam.

Van Bas Elling (KLM), vernam ik het verdrietige nieuws over Angeline. Heel triest voor jullie, maar ik weet dat de Heer jullie de Kracht zal sturen om hiermee om te gaan. Ik condoleer jullie allemaal, ook namens Mariëlla Vlak (mijn dochter) en in stilte een warme, lange brasa uit Curacao.

AstriDongen.

From: Maria Eufrosina Gonzalez Salcedo
To: Maria Elena Jimenez ; Daniel
Sent: Wednesday, December 05, 2007 16:12
Subject: Mi mas profundo pesar

Daniel, Marbella y demás familiares, queremos expresar nuestro mas profundo pesar, sentimos mucho la partida Angeline. Pero nos consuela a todos el hecho de que Angeline esta con nuestro Padre Celestial. Hasta hoy no había visto el correo. Que DIOS les bendiga.

Eufrosina, Luisa, Cecilia, Carmen Rosa

From: Andi Manaek H. Panjaitan
To: Daniel Huisman
Sent: Wednesday, December 05, 2007 15:54
Subject: Re: Angeline

We're so sorry to hear that. We pray that GOD gives u & all of ur fam strenght & all that u & ur fam need. God bless U all..
Ecclesiastes 3 : 11 & Job 1 : 21b

From: Patrick en/of Erika van Deelen
To: Daniel Huisman
Sent: Wednesday, December 05, 2007 13:44
Subject: angeline

Hallo Daniël en familie,
Ik wens jullie veel sterkte samen voor nu en de komende tijd. Groeten

Erika van Deelen

From: Ronaldi Sutiono
To: Daniel Huisman
Sent: Wednesday, December 05, 2007 13:37
Subject: sympathy

We're so sorry to hear that Daniel. May God rest her soul in peace, in a great wonderful place He had always provided for her. It is joy that one day you (we) will all be together again in heaven. We pray for strength for you and your parents and all your family.

From: Ronal, Lina, Wiwin, and my Family (Indonesia)-Bandung West-Java

From: Nacheska Janse
To: Daniel Huisman
Sent: Wednesday, December 05, 2007 10:00
Subject: dankje

Hallo Daniel.
Op de eerste plaats wil ik jou bedanken dat je niet allen mij maar ook iedereen op de hoogte van de gezondheid van Annie hebt gehouden. Dat vind ik echt lief van je. De site en al de andere dingen waren zo mo0i. Dat had Annie ook gevonden. Uit het diepste van mijn hard wil ik je (niet van mij alleen maar van annie ook) bedanken. De begrafenis was net als Annie mooi. Ik vond het prachtig om te zien hoeveel mensen om Annie gaven. De woorden en de liedjes die gezongen waren, waren echt prachtig. Vond het ook cool om de collega's van Annie te zien. Prachtig met hun blauwe pakken. Dankje mensen. Mijn hart brak toen Papa Piet en Tom moesten spreken. Ik leef met jullie. En niet te vergeten Caroline, Dianne en Josje, echt prachtig gezongen. Bedank ze maar ook namens mij.
Lieve familie Huisman. Bedank dat wij samen met jullie Annie mochten begraven. De liefde en eenheid die jullie met elkaar hebben spreek me aan. Jullie behulpzaamheid en liefde gaat ook buiten jullie familie. Dat is wat ik zo veel van jullie hou. Ik beschouw jullie als mijn familie. Jullie hebben mij veel dingen geleerd. De belangrijkste was over God. Had voordat ik bij jullie was komen wonen nooit van echt van GOD gehoord. Jullie hebben mij ervaren wat de liefde van GOD inhoud. Daarvoor ben ik jullie echt dankbaar. Weet dat ik altijd van jullie hou, ook al horen jullie soms niets van me. Dankje. Wil je ook de anderen deze bericht laten lezen Daniel? Een prachtige mooie witte roos voor een mooie lieve schat Annie.

Veel liefs van Nacheska

From: mae vilarma
To: Daniel Huisman
Sent: Wednesday, December 05, 2007 09:26
Subject: Re: Angeline

Hi Daniel,
I am very sorry that your sister Angeline passed away. I pray that God continue to comfort & strengthen you & your family for you to be able to move forward for His glory. God is good because He lets Angeline to be with Him and no longer feel those pains that she felt. Romans 8:28 God makes all things work together for good to those that love Him and called according to His purpose

Mae

From: Carolyn Ros
To: danielhuisman@yahoo.com
Sent: Wednesday, December 05, 2007 08:02
Subject: gecondoleerd

Beste Daniel,
Gecondoleerd met het overlijden van je zus. Wij wensen je Gods sterkte en nabijheid to in deze periode van afscheid en rouw.

Vr. gr., Johan en Carolyn Ros

From: Ineke Thijm
Sent: Wednesday, December 05, 2007 5:15 PM
To: Piet Huisman
Subject: Angeline

Lieve Piet en Klaasje,
Het heeft ons erg geschokt het overlijden van Angeline, en voor jullie moet het natuurlijk vreselijk zijn om je dochter zo te moeten laten gaan. De enige troost is dat het geen afscheid voor altijd is, maar we hebben de zekerheid dat we elkaar weer terug zullen zien. Wat een mooi iets heeft de Vader ons gegeven, dat de dood niet het einde is! Dat we die hoop mogen hebben in Hem en door Hem! We wensen jullie heel veel sterkte toe en weten dat de enige Trooster jullie terzijde zal staan om dit verlies te kunnen dragen. Wees gesterkt in de Heer, zoals David...en Hij sterkte zich in de Here zijn God! We houden jullie in gebed! Heel veel liefs

Kenneth en Ineke Curacao

From: Scynthia
To: Daniel Huisman
Sent: Wednesday, December 05, 2007 01:33
Subject: RE: Angeline

Hey Daniel,
Ik hoop dat het een mooie begrafenis was geweest en dat jullie afscheid hebben kunnen nemen van Annie. Ook al kent Tom mij niet wens hem veel sterkte toe van mij. Ook aan de rest van de familie wens ik heel veel sterkte toe. Daniel wil jij mij een plezier doen kan jij mij de achtergrond muziek toesturen. Ik vind het zo mooi. Kan jij Wiwi voor mij vragen of hij het niet leuk zal vinden dat als wij en meerderen die hier op het eiland Curacao wonen iets zouden kunnen doen als hij terug komt om zo ook afscheid van Annie te kunnen nemen. Bijvoorbeeld naar de dam gaan met z'n alleen een ieder die Annie heeft gekend. Want ik weet dat hier op Curacao ook heel veel mensen die Annie hebben gekend er behoorlijk van zijn geschrokken. Maar vooral degenen die Annie vanaf jongs af aan hebben gekend.

Groetjes Scynthia Curacao

From: Margriet Sukel
To: Piet & Klaasje Huisman
Sent: Tuesday, December 04, 2007 23:13
Subject: Liefs !

Lieve Klaasje en Piet,
Peter en ik zijn blij dat we erbij mochten zijn om afscheid te nemen van Angeline. Het was een troostvol samen zijn vol geloof en bemoediging. Wat me ontroerde en blij maakte is, dat jij Klaasje zo van harte en luid zong: "Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer, mijn God, hoe groot zijt Gij! Wat mooi, dat dit blijft bestaan, in alle verdriet, afscheid nemen, pijn, missen, noem maar op, je toch kan zingen en belijden: Hóe groot zijt Gij! Dan alleen is leven en verdergaan mogelijk hé? We wensen jullie die kracht en vrede toe, die van Hem komt. Liefs,

Peter & Margriet

From: Carmen Nieuw
To: Daniel Huisman
Sent: Tuesday, December 04, 2007 21:44
Subject: Angeline

Dear Daniel Huisman ,
Kun je ook namens onze familie je ouders en broers en zusters de vrede van de Heer toewensen. Dat God jullie moge sterken en troosten

Familie Carmen Nieuw

From: Rina Dekker
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Tuesday, December 04, 2007 22:01
Subject: Angeline

Lieve Daniel, (Ome) Piet en (Tante) Klaasje, broers, zussen, Tom en verdere familie
Woorden schoten mij te kort, toen ik vorige week woensdag het bericht kreeg dat Angeline was heengegaan. Ook al mag ze nu niet meer bij jullie zijn in eigen persoon, in jullie harten heeft ze met al haar Liefde en Kracht haar plekje veroverd, zodat jullie haar altijd als een liefdevol en warm persoon zullen blijven herinneren. Met het gedicht wat ik mee stuur hoop ik jullie een klein beetje troost en hoop te kunnen geven. Dit is het gedicht wat ik zelf heb voorgedragen tijdens de uitvaart van Dick. Ik wens jullie heel erg veel sterkte niet alleen voor nu, maar ook voor de tijd die nog komen gaat. Lieve groeten

Rina Dekker en familie

From: fam de kanter
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Tuesday, December 04, 2007 21:05

Lieve familie en Tom,
De begrafenis was prachtig! Dat Angeline een vrouw was met wilskracht, plezier in het leven, geliefd was bij velen en altijd aan andere dacht was wederom de rode draad in de verhalen die zijn verteld. Een vrouw om trots op te zijn! Dit zijn eigenschappen die ieder mens zich mag wensen! Ik zal en wil haar nooit meer vergeten! Ik wens jullie alle sterkte van de wereld toe en kijk uit naar het blauwe wolkje.

Gaby Brekelmans (collega KLM)

From: pucp.edu.pe
To: Daniel Huisman
Sent: Tuesday, December 04, 2007 20:46
Subject: To Daniel- from Cecy del Peru

Hola Daniel,
apreciado hermano en Cristo. Siento tu dolor como mío y creo que el Señor me inspira para dedicar unos versos a la memoria de nuestra amada Angeline.
Amada niña, hija, hermana y esposa, angelita de Dios,
Nadie duda del tesoro que es tu vida y tu amor,
Grande, inmenso, como Dios quiso hacerlo y darte a nosotros.
Estas hoy escondida en nuestros corazones que sienten
Limpio amor que se eleva en gratitud cada día,
Impulsando nuestras vidas a querer mas y mas del cielo.
Nosotros te amamos hasta siempre sabiendo que
El Señor Dios te tiene ahora solo para El... y ese es nuestro inmenso gozo.
Hasta pronto, amada Angeline. Te veo en el cielo.

From: diana slot
To: danielhuisman@yahoo.com
Sent: Tuesday, December 04, 2007 19:47
Subject: FW: Angeline is 28 Nov 2007 20:20 overleden

Hoi Daniel.
Gecondoleerd met het overlijden van Angeline. Ik hoorde de 29e dat Angeline was overleden en dat ze vandaag naar haar laatste rustplaats gaat. Heel veel liefs voor jou en je familie

Diana Slot

From: Caroline
To: danielhuisman@yahoo.com
Sent: Tuesday, December 04, 2007 18:34
Subject: sympathy

Daniel,
So sorry to hear about Angeline's passing. I have been praying for her and for all of you since I heard of her illness. Some things we will never be able to understand while we are on earth but we know that God is in control of our lives, no matter how unfair life may seem at times. May He comfort all of you by His love and through the support and attention of many friends and loved ones. I will remember Angeline running and playing at Mount Pleasant. But she's now safe in the presence of the Lord, carefree and pain free. Strength for the funeral and the days ahead. With sincere sympathy,

Caroline

From: Halabi, Catharina
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Tuesday, December 04, 2007 17:58
Subject: Het zware afscheid nemen van vandaag

Beste allemaal,
Vandaag was geen makkelijke dag, voor niemand niet, in Nederland en ik denk hier op Curaçao ook niet. Onze gedachten zijn daar bij jullie om op de een of andere manier Annie’s verlies te kunnen troosten. Iedereen op zijn eigen manier. Ik hoop dat iedereen afscheid heeft kunnen nemen en dat een ieder de innerlijke rust kan krijgen, welke Annie ook altijd uitstraalde. Zij is ons voorbeeld om door te kunnen gaan. Ik, samen met mijn familie, wens jullie heel veel sterkte om straks het dagelijkse leven weer op te pakken, maar altijd met Annie in gedachte. Weet dat waar ze is en bij wie ze is, de beste plek is! Bendishon en heel veel liefs,

Catharina, Elias, Juanito, Fanny en Juan Halabi

From: sonaly diaz
To: danielhuisman@yahoo.com
Sent: Tuesday, December 04, 2007 15:00
Subject: Angeline

Beste Daniel,
Ik heb geen woorden om uit te leggen wat het overlijden van Angeline mij deed. Vanmorgen ben ik heel vroeg opgestaan en in mijn gebed heb ik God bedankt dat ik de mogelijkheid heb gehad Angeline te leren kennen. Wat ik mij het meest van haar herinner is haar glimlach. We hadden het echt zo leuk samen bij Mount Pleasant met tante Marbella, tante Sonia, de Karavana, de kampen en de speurtochten. Wij hadden na al die jaren geen intensief contact, maar wel 'once in a while' een telefoontje om even bij te kletsen. Angeline zal ik nooit vergeten. Het enige troost die ik heb, is dat ik zeker weet dat ze nu bij haar Hemelse vader is, en dat ze geen pijn meer heeft. Papa Piet, tante Klaasje, tante Marbella, Wiwi, Marcel, Tom, jullie allemaal heel veel sterkte.

Sonaly

From: cdevi
To: Daniel Huisman
Sent: Tuesday, December 04, 2007 13:34
Subject: Re: Angeline

Dear Daniel,
I am really sorry to hear that your beloved sister, Angeline has passed away. Please accept my condolences. By the way, Oma sent her best regards to you and also her deep condolences on your sister's death. She said that she was always praying for your sister (I always print out your newsletter in Dutch language for her). ... take care and God bless you!!

Brian and Cecil Indonesia

Angeline is begraven Dinsdag 4 December 2007 te Leiderdorp Nederland

Dankwoord in de afscheidsdienst door Piet Huisman de vader van Angeline

Klaasje komt uit een gezin van 10 kinderen en ik kom uit een gezin van 9 kinderen. Toen wij trouwden vonden wij het mooi om vier of vijf kinderen te hebben. Er kwamen 4 kinderen, vrij vlot achter elkaar, Daniel, Caroline, Peter en Marcel in 4 jaar en 3 maanden, het ging goed met Klaasje, maar de laatste geboorte was toch een beetje moeilijker en de dokter keek ons wat verwijtend aan en zei: Hmmm”, de eerste 5 jaar niets meer en liefst helemaal nooit meer. Nou ja 4 kinderen was natuurlijk heel leuk, veel plezier, maar toen Marcel 7 jaar was, toen zeiden we “Ja, je hebt kans als ze ineens uitvliegen dan zijn ze alle vier gelijk weg, het is best leuk om toch nog een baby er bij te hebben, maar dan eigenlijk wel twee, die groeien dan met elkaar op, een tweeling zou heel leuk zijn, daar had ik altijd al naar uitgekeken. Een jaar later kwam Stephen en toen zeiden we “Nou dan nog maar een baby en dan een meisje.”
En dat werd Angeline. Angeline dartelde eigenlijk ons leven binnen, het was een bijzonder kind altijd, heel fijn. Die twee groeiden met elkaar op, maar Angeline nam al van het begin direct de leiding, ze was soms groter dan Stephen. Stephen kon zo kijken van “ Het komt wel goed”, hij vertrouwde zich wel toe aan de leiding van Angeline. We woonden op Curaçao en daar is veel water en er werd veel gezwommen. Die twee waren altijd in het water bezig en als je dan keek dan zag je niets en dan zag je weer kwee koppies boven komen, zo waren ze altijd bezig in het water. Angeline had veel van “Komop Wiwi”, zo noemde ze hem. Ik heb altijd het idee gehad dat als Stephen onder water ging Angeline nog ging kijken wat hij aan het doen was. Het was heel fijn, we waren heel blij met deze kinderen.

We hebben nu afscheid moeten nemen van Angeline en dat is moeilijk, we hebben het aan zien komen, maar je wilt er eigenlijk niet aan, je blijft vasthouden. Toen Angeline overleed was het in het weekend daarna op 10 jaar geleden dat Marcel, onze zoon, op 30 november 1997 neerstortte met een vliegtuig in de Caribische zee, samen met zijn collega Marco. Toen ik het hoorde, we werden opgebeld vanuit Curaçao, dat het vliegtuig van Marcel van de radar verdwenen was, dacht ik “Oh, oh” , ik had op Curaçao meerdere keren gehoord, “Vliegtuig vermist, weg van de radar”, en dan werd er nooit meer iets van gehoord, verdwenen in de grote zee. Dus wij dachten helemaal: “Dit is het”, maar 30 uur later werden Marcel en Marco gevonden in een rubberbootje, midden op de Caribische zee. De laatste lichtkogel die ze hadden werd gezien door een schip en ze werden meegenomen. Een geweldig wonder van de Heer hebben we altijd gezegd, een machtige redding en weet u dat hebben we toen in dankbaarheid aanvaard en dan zou je zeggen: “En nu dan???”
Maar op Curaçao hielden we altijd samenkomsten en een van de liederen die we heel vaak en heel enthousiast gezongen hebben was: “Gods weg is de beste” dat is een liedje wat je heel makkelijk en heel enthousiast zingt, “Gods weg is de beste” en dan nog heel duidelijk er achter aan “De beste altijd” en dat is het wat ik steeds in deze laatste dagen ook in mijn hart had, het zong ook in mij “Gods weg is de beste” en dat is het, daar vertrouwen we op en daar geloven we in.

Angeline was iemand die altijd aan een ander dacht, 10 dagen geleden toen ik haar weer opzocht, Klaasje was al geregeld bij haar met Marbella, had ze zo’n pijn. Marbella was bij haar en toen zei Angeline “Laat Papa niet boven komen hoor, hij moet niet zien dat ik zo’n pijn heb.” Altijd nog weer denken aan de ander, het niet aan ons willen laten zien. Ik legde op een gegeven moment mijn hand op haar hoofd en zei: “Sjonge jonge wat heb ik een grote hand op zo’n klein koppie” en toen lachte ze. Dat is het fijnste wat we van Angeline mogen meenemen, altijd denkende aan een ander, altijd helpende een ander, altijd bezig zijn met en voor een ander, altijd proberen zichzelf in te zetten. Dat is waar we heel trots op zijn als gezin, het is fantastisch om dat te mogen weten.

Afgelopen woensdag 28 november zaten we om de beurten bij Angeline, Klaasje was er, Daniel, Josje, Tom, Marbella en ik en zo nu en dan gingen we bij Angeline zitten. Toen zat ik zo naast Debbie en je zag aan Angeline dat de ademhaling onrustig werd, sneller en ik zei toen tegen Debbie “ Angeline heeft nu ingecheckt, ze wacht nu op haar vlucht’. Maar het is fantastisch te weten dat Angeline de zekerheid had, haar paspoort was in orde “Wie in de Zoon van God gelooft heeft Eeuwig Leven” en zo is zij ook ontvangen. De Here Jezus zei tot de Moordenaar aan het kruis “Gij zult heden met Mij in het Paradijs zijn.” Zo is ook Angeline ontvangen. Er blijft natuurlijk veel te vragen, maar wij zitten nu in het vergankelijke, straks, en Angeline is er al, in het onvergankelijk, dan zullen we alles begrijpen. Pas sprak ik iemand die zij “ Als ik bij de Heer kom, dan heb ik een hoop vragen”, maar ik denk dat we dan geen vragen zullen hebben, dan zal alles begrijpelijk zijn, fantastisch zijn en mooi zijn.

Ik wil u allen hartelijk danken voor alle liefde, alle collegialiteit, voor het fantastische wat u allemaal gedaan hebt voor Angeline, alle collega’s van de KLM, op 22 Aug. 2006 werden er 2 grote manden binnengedragen met 224 cadeautjes er in en mocht zij elke dag een cadeautje uitpakken. Dat was zo mooi, zo leuk, dat vond ze zo geweldig en dat was het voor ons ook.

De kanker heeft haar lichaam opgevreten, maar weet u wat het mooiste is, haar geest niet, tot het laatste moment was ze zo helder dat ze alles begreep, ze kon niet meer praten, maar met “Uh, uh” probeerde ze je toch nog antwoord te geven en ze wist precies waar je het over had, tot het laatste moment. Dat is echt een zegen geweest, fantastisch,

Marbella Jimenez heeft Angeline verzorgd vanaf augustus. Marbella is eigenlijk de” Plastic Moeder” zoals zij genoemd werd, omdat zij altijd bij ons gezin was, zij was onze medewerkster op Curaçao, de “Plastic Mom” en geliefd door onze kinderen en vooral door Angeline. Marbella is gekomen vanuit een conferentie in Frankrijk en is in Nederland gebleven, ondanks alle kou, want daar kan ze helemaal niet tegen. Maar ze moest en zou Angeline verzorgen en ze heeft het zo fijn gedaan, met zoveel liefde, terwijl haar eigen zus in Venezuela in het ziekenhuis behandeld werd ook aan kanker. Haar broer die al een heel moeilijk been had vanwege een infarct en niet makkelijk kon lopen, die viel en brak z’n andere heup, veel verdriet van over de Oceaan kwam naar haar toe, maar ze is blijven staan naast Angeline en Angeline heeft zo’n geweldige zegen van haar mogen ontvangen, fantastisch, haar “Plastic Mom”. Allemaal heel hartelijk dank. Als ik over Angeline praat dan kan ik nog wel een uur doorgaan, dus dat zal ik maar niet doen.

Piet Huisman


Dankwoord voor Tom Vermeer, de man van Angeline
Lieve Tom
Het is voor ons een grote behoefte – noodzaak – om je te laten weten dat we ontzettend dankbaar zijn voor alles wat je voor Angeline betekent heeft en gedaan hebt. Je hebt ook werkelijk alles gedaan om alles wat Angeline zou willen en gewild zou hebben, te doen. Met bewondering hebben we gezien dat niets voor jou te veel was als het ging om Angeline te helpen en haar wensen te vervullen. Het trouwen, de begrafenis, het is allemaal tot een machtig getuigenis geworden door jouw liefde voor Angeline. Wij missen onze fantastische dochter Angeline, maar jij mist een lieve vrouw, je huis is leeg, we kunnen ons je intense verdriet voorstellen, wij missen het dagelijkse contact (meestal telefonisch), maar jij loopt een leeg huis binnen en een lege slaapkamer, dit moet ontzettend verdrietig zijn. We hebben bewondering voor je Tom en zijn er trots op dat je onze schoonzoon bent, echt een fantastische zoon om trots op te zijn. Wat we nog kunnen zeggen is “Voel je thuis bij ons en vooral voel je vrij om openlijk met ons over alle dingen te praten.” Zeker kom je weer een andere vrouw tegen, wat we ook hopen en waar voor we bidden, maar weet dan dat zij ook bij onze familie zal behoren en jouw kinderen zullen onze kleinkinderen zijn. Er is natuurlijk nog zo vreselijk veel meer te zeggen, maar ik kan de toetsen van het toetsenbord niet goed meer zien door de tranen. Gemis om Angeline, maar ook verdriet om wat jij moet mee maken. Liefs van ons Tom,

Piet en Klaasje Huisman

From: michiel bijkerk
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Tuesday, December 04, 2007 12:12
Subject: Angeline

Dag Daniel,
Wat een triest nieuws, wat een verlies!! Ik wens jou, Tom en familie Huisman veel sterkte in deze moeilijke dagen -en de dagen erna- met het overlijden van Angeline. Ze was een opgewekte, fijne meid en kon af en toe heerlijk droog uit de hoek komen. Onverwacht en verrassend was haar komst naar mijn 40e verjaardag op Vaersenbaai, Curacao (met Marcel). Dat was 12 nov 1999. De dag erna kwam storm Lenny over en werd ik van het strand gespoeld, en weer was een bezorgde Angeline daar om te kijken of alles goed met me ging.
Angeline, rust zacht, ik blijf altijd aan je denken.

Michiel Bijkerk (KLM)

From: Marco Tjon
To: Marcel Huisman
Subject: RE: Angeline Huisman
Date: Tue, 4 Dec 2007 11:45

Beste Marcel en lieve Dianne,
Met pijn in mijn hart heb ik kennis genomen van het overlijden van onze lieve Annie. Ik wil bij deze, de hele familie en jullie in het bijzonder van harte condoleren met dit grote verlies. Ze is overleden precies 10 jaar (op een dag na) nadat wij zijn geditcht en vandaag 10 jaar geleden waren wij weer thuis. Marcel, veel sterkte, en voor jouw Dianne en de kinderen, veel zoentjes. Veel liefs voor Papa en Mama.

Marco.

From: Geert en Jettie Dijkstra
To: p.huisman
Sent: Tuesday, December 04, 2007 11:18
Subject: condoleren

Familie Huisman,wij condoleren u met dit immens verdriet,  Wij wensen u sterkte de komende tijd met God zijn nabijheid.

Geert en Jetje Dijkstra het Dolomiet.

From: J De Nijs
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Tuesday, December 04, 2007 08:53
Subject: Angeline

Beste Daniel en familie en vrienden van Angeline,
Tot augustus 2007 ben ik een collega van Angeline geweest. Ik zal nooit vergeten hoe goed zij mij gesteund heeft na het overlijden van mijn ouders in 2005. Als ik haar vroeg hoe het met haar ging dan was altijd haar wedervraag: “maar hoe is het nu met jou!” We praten toen wel eens over ziek zijn maar nog veel vaker hebben we gelachen. Want dat was Angeline: altijd zo positief! Ik bewonderde haar, ook al voordat zij ziek was vond ik haar een type apart (in de goede zins des woords!) Altijd belangstelling voor de mens achter de collega, veel lachen, kortom: een collega uit duizenden. Vandaag nemen jullie afscheid van Angeline. Helaas kan ik haar begrafenis niet bijwonen maar ik ben in gedachten bij jullie. Ik wens jullie veel sterkte en kracht om met dit verlies om te gaan. Met hartelijke groeten,

Judith Jansen – de Nijs

From: Irma Mesa
To: Daniel Huisman
Sent: Tuesday, December 04, 2007 05:47

Hola Daniel:
Las palabras faltan... que podemos decir...solo confiar en el Dios Omnipresente para que sea llenando de fortaleza y consuelo el vacío de nuestros corazones ante la partida de un ser amado.
Dios sigue siendo bueno.

Irma Colombia

From: Baltus Gonesh
To: DanielHuisman@yahoo.com
Sent: Tuesday, December 04, 2007 01:06
Subject: Condoleance

Beste Daniel en familie,
Wij wensen jullie veel sterkte toe bij het verlies van Angeline. Het was voor ons een grote shock bij het vernemen van het overlijdensbericht. Dit vooral dat wij Angeline als klein kind hebben mogen kennen samen met onze dochter die slechts 1 jaar ouder is. Des te meer voelen wij wat dit verlies voor jullie betekent. Blijf op de Here vertrouwen.

Baltus en Claudette GONESH.

From: Armand en Jeannette Gimbrère
To: Huisman, Piet
Subject: bericht

Dit stond op de website van de KLM. Ik weet niet of u het al had gezien. Veel liefs, Jeannette
Overlijdensbericht 3 Dec 2007 Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Angeline Huisman op woensdag 28 november, in de leeftijd van 33 jaar. Angeline trad op 1 november 1998 in dienst van KLM en was laatstelijk werkzaam als Gate Agent voor de afdeling Passenger Handling, Ground Services. Op dinsdag 4 december vindt om 10.30 uur de kerkdienst plaats in de dorpskerk 'Protestante Gemeente Leiderdorp', waarna we naar de begraafplaats lopen. U kunt gebruik maken van speciale bussen die vertrekken om 9.00 uur voor vertrekhal 2, ter hoogte van balierij 16. De nabestaanden stellen het op prijs als u geüniformeerd aanwezig kunt zijn. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren: Brasserie Park Van Diepeningenlaan 2, 2352 KA Leiderdorp Wolkenridder Actueel

Wolkenridder
https://www.klm.com/corporate/pci/wps/myportal/!ut/p/kcxml/fYzJCsIwFAC_pR9Q  

From: Fam. schotanus
To: Piet Huisman
Sent: Monday, December 03, 2007 17:31
Subject: morgen

Lieve allen
Voor de moeilijke en zware dag van morgen wil ik jullie nog even sterkte toewensen. Mijn gedachten zullen bij jullie zijn. Tjalling zal mij in elk geval vertegenwoordigen. En wat het belangrijkste is : De Heer is er ook, Hij zal jullie leiden troosten en zijn Kracht doen ervaren. Hartelijke groeten van

Geertje

From: Glenda Gonesh
To: Huisman, Piet en Klaasje
Sent: Monday, December 03, 2007 14:19
Subject: Angeline

Beste Piet en Klaasje,
Het spijt ons te horen dat Angeline heengegaan is. Gecondoleerd. En toch is er rust in ons hart door het weten dat Angeline als een kostbare parel welbewaard is bij de Here. God heeft haar uitgekozen om als een prinses te wonen in Zijn paleis in de Heilige Tegenwoordigheid van de Almachtige. De Here God geve jullie kracht om staande te blijven. Hij troost jullie, Hij slaat Zijn armen om jullie heen. God zegene jullie! Met heel veel liefs,

André & Glenda Gonesh, ook namens de gemeente Uní den Kristu. Curacao

From: Arie Koornneef
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Monday, December 03, 2007 10:09

Lieve familie, Tom en Debbie,
Gecondoleerd met het verlies van Angeline. Omdat Angeline zoveel kon geven en mensen echt kon raken wordt het verlies door zoveel mensen gevoeld. Wat was ze een fijn mens! We zullen haar en haar bijzondere leven nooit vergeten! Heel veel sterkte morgen voor iedereen bij haar begrafenis.

Linda Koornneef (KLM collega)

From: Joaquin Jimenez
To: Daniel Huisman
Sent: Tuesday, December 04, 2007 02:23
Subject: Re: Angeline

Familie Piet & Klaasje Huisman, Tom en Marbella,
Langs deze weg wil ik namens de familie Jimenez op Curacao onze gevoelens van innige deelneming aan jullie betuigen met dit grote verlies ivm het overlijden van ons aller geliefde Angeline. Wat ben ik blij dat ik die ene zondag in September tijdens mijn vakantie aldaar van haar gezelschap en jullie mocht genieten. Wij hebben de beloften van de Here Jezus gekregen: "wie in Hem is en blijft geniet reeds nu van het eeuwige leven". De apostel Paulus zegt het ook mooi;" To be absent from the body is to be present with the Lord", Halleluja. Ik ben ervan overtuigd dat dit heengaan van Angeline jullie aller geloof zal doen versterken in de Heer. Ik wens jullie veel sterkte toe met het dragen van dit verlies. Gods rijkelijke zegen

Joaquin Jimenez en Familie Curacao

From: phil agape
To: Daniel Huisman
Sent: Tuesday, December 04, 2007 01:34
Subject: RE: Angeline

Hi Daniel,
Just a little word of encouragement to tell you I receive the news for you sister. I wish that during this hard moment Christ put peace in your heart. I'm still in New York and my mission is down in 3 weeks. I go back in France and see where God lead me to Go. In Christ

Philippe

From: Joanne van Beek
To: P.Huisman
Sent: Tuesday, December 04, 2007 00:55

Lieve Piet en Klaasje en familie,
Wij bidden dat jullie met je gezin je gedragen zullen voelen in deze tijd en speciaal op de dag van de begrafenis van Angeline. Helaas kunnen wij er niet bij zijn wij wilden er heel graag bij zijn om tot steun te kunnen zijn, maar door werk en school van de kids is dit niet mogelijk. toch willen wij laten weten dat wij in Christus verbonden dicht bij jullie zijn. sterkte !!

Benjamin en Joanne

From: Bryan
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Tuesday, December 04, 2007 00:35
Subject: Angeline

Beste Daniel,
Vol ongeloof en diep geschokt hebben wij het nieuws vernomen van het overlijden van Angeline. Wij hebben Angeline gekend als een levenslustige altijd opgewekte jonge vrouw. Helaas is zij ons veels te vroeg ontnomen. Wij wensen Tom, ouders en familie heel veel sterkte toe komende tijd.

Bryan & Pauline (KLM)

From: Quintin Smith
To: Daniel Huisman
Sent: Monday, December 03, 2007 23:05
Subject: Re: Angeline

I am so sorry to hear about your sister. When I got your first email I sent it to a group of intercessors that I know. The Lord He is good and His mercy endures forever. She is pain free now. I get your email regularly and I am encouraged by your work in the Lord. My family and I were missionaries in the Philippines from 94 to 98. I am working towards getting us in position to be able to do what the Lord puts in our heart again. My biological father presently has lung cancer. I did not grow up with him so we really don't have a "relationship" but the Lord has put it in my heart to try an build one. I solicit your prayers for him, not so much for healing as for salvation. He is in his 80's and is not saved!! My prayer is that the Lord would lift the blindness off of his eyes and mind to see Jesus. Thank you. Be encouraged.

Quintin

From: Astrid Stuger
To: danielhuisman@yahoo.com
Sent: Monday, December 03, 2007 22:46
Subject: afscheids bericht

Hoi Daniel,
Vanochtend sprak ik je moeder nog even en ze vertelde dat iedereen zich thuis bij Tom heeft verzameld om later afscheid te gaan nemen van Annie. Morgen is de begrafenis van Annie. Ik heb Steven voor zijn vertrek gevraagd, om ook namens mij afscheid te nemen van Annie. Ik voel mij heel emotioneel en bovenal verdrietig dat ik er zelf niet bij kan zijn om mijn vriendin de laatste groet te geven. Morgen zal ik op mijn manier, door een witte roos in de zee te gooien, voor het laatst afscheid nemen van mijn vriendin. Ik heb Annie gekend als een lieve, vrolijke en "caring" vrouw. Mijn ouders en ik hebben het altijd gewaardeerd dat ze altijd, de keren dat ze op Curacao was, even langskwam om te groeten om ons een "hug" te geven. Zo'n 5 maanden geleden is zij nog langs geweest en bracht ze meteen na aankomst, samen met Tom, verse kersen uit Holland. Ik heb nooit niet kunnen voorstellen dat dit de laatste keer zou zijn. In mijn mobieltje heb ik nog een filmpje van de avond dat wij bij Peter thuis waren en waarop Annie nog lacht. "Lieve Annie, lieve vriendin, ik zal altijd met veel liefde terug denken aan de goede oude tijden die ik met jou heb mogen meemaken. Vergeten zal ik jou nooit, daarvoor zit jij te diep in mijn hart. Lieve Annie, lieve vriendin, slaap zacht, tot ziens, te awero, ayoo mi amiga,

Astrid, Curacao

From: Pascale Dussart
To: Daniel Huisman
Sent: Monday, December 03, 2007 21:56
Subject: Re: Angeline

Dear Daniel Huisman,
I'm really touched by what happened to your family. My prayers are with you all. I pray and I know that our Father God is with you and his grace lays upon you and your family in these trials moments. Continue as a faithful servant your mission of love towards all those people. This is a way to win on the enemy attacks. Sincerely in our Christ Jesus.

Pascale Dussart

From: Gisella Patino
To: Daniel Huisman
Sent: Monday, December 03, 2007 21:50
Subject: Re: Lo siento

Hola amigo, siento de tu hermana, no la conocí, pero me imagino que era igual de especial a ti, animo dios esta contigo y con tu familia, espero que te recuperes pronto.

Gisella, Colombia

From: njoe
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Monday, December 03, 2007 21:42
Subject: afscheid van Angeline, Dank je Daniel,dat dit afscheid van Annie mogelijk is voor mij. Heel veel sterkte. Je bent geweldig!!

Lieve Angeline,
Een laatste groet van ons, een laatste mailtje van mij. Bijzonder dat dit mogelijk is op deze wijze, van zo ver en toch zo dichtbij afscheid van je te kunnen nemen. Geloof mij, het geeft troost Angeline, toch nog even iets tegen je te kunnen zeggen, ik weet dat je dit zult weten, want je bent nu bij onze Vader in de hemel. God heeft zijn engel (Angeline) bij zich gehaald, er zijn nu geen beperkingen meer, geen pijn, geen verdriet meer voor jou. Voor ons allen die afscheid van jou moeten, nemen blijft er leegte, verdriet om jouw heengaan; het nooit meer tastbare van jouw lijfelijke aanwezigheid. Wat echter nooit meer weg te halen, weg te denken is, is echter de liefde van jou die je ons achtergelaten hebt! Je bent uitzonderlijk moedig geweest! Trouw in je vertrouwen en geloof in God. Je hoop had je op hem gericht. Je ging er voor!! Je trok ons allen mee en met jou baden wij allen ,ieder die jou kent,om en voor je genezing. We geloofden in het wonder!!Omdat je ons zo dierbaar bent,eenvoudig omdat wij van je houden,je bent ons lief. Jou kennen Angeline is van je houden. Wij waardeerden het altijd zeer dat je ons kwam groeten als je er was, al was het soms even in en uit (altijd langer dan dat " eventjes" dat gepland was). Jonge mensen! We vonden het altijd erg prettig!! Fijn dat jij jouw Tom aan ons kwam voorstellen. Bijzonder en emotioneel voor ons toen wij op de website jullie huwelijk mochten meemaken. Weer dat dringend bidden omdat wonder. Bij God is alles mogelijk, Hij is almachtig! Hij onze Vader heeft anders beslist dan wij mensenkinderen zouden hebben gewild......................! Verdrietig buigen wij ons hoofd voor Zijn Wil jou in zijn Koninkrijk op te nemen. Het zal tijd kosten, voordat wij zonder tranen in onze ogen aan jou denken, lieve vriendin van onze dochter, beetje kind ook van ons, een vriendschap, een houden van, vanaf de kleuterschool. Het lijkt nog niet eens zo lang geleden. Morgen nemen wij op onze wijze afscheid van jou, door een witte roos in de zee van jouw DUSHI CORSOW te gooien, je weet wel achter bij Aqua Lectra, waar het monument van herinnering aan het einde van de slavernij staat. "Lieve Angeline, rust zacht", zeggen wij, The Stuger family. Morgen bidden wij extra voor jouw Tom om kracht en ook heel in het bijzonder voor jouw ouders en jouw broers en zusters en iedereen die afscheid van jou moet nemen. Rust in vrede, lieverd, Tante Irene(zoals je mij altijd noemde), Een laatste zoen,

Irene. Curacao

From: Bas & Quirina
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Monday, December 03, 2007 21:07
Subject: Angeline

Allereerst gecondoleerd met het verlies van Angeline. Haar spontaniteit, gezelligheid , vrolijkheid en openheid zullen we nooit vergeten. Even samen lunchen op het werk, ik zal het missen. Haar vechtlust en zo positief als ze altijd was zijn bewonderenswaardig. Angeline, je was een uniek en bijzonder persoon. Wij wensen Tom en de beide families heel veel sterkte toe de komende tijd.

Bas & Quirina Elling (KLM)

From: Martine Elderhuis
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Monday, December 03, 2007 20:43
Subject: Overlijden Angeline.

Voor Daniel, ouders en familie,
We denken aan jullie in deze tijd van afscheid nemen van Angeline. Dat onze hemelse Vader jullie Zijn troost geeft en dat jullie je gedragen weten.

Van Sjirk en Martine Elderhuis & dochters.

From: J.H. Willink
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Monday, December 03, 2007 20:38
Subject: Deelneming

Fam. Huisman,
Via deze weg willen wij onze deelneming betuigen bij het treurige verlies van Angeline. Mogen jullie allen Zijn troost en Kracht ervaren, nu en in de komende tijd, en daar moed uit putten. Ons gebed gaat naar U uit.

Berty en Jan Willink -Lochem

From: Peter en Joke de Moor
To: Daniel Huisman
Sent: Monday, December 03, 2007 20:23
Subject: Angeline

Beste Daniel,
Het was toch nog een schok om het bericht te lezen dat je zusje is overleden. Wij hebben met jou en de hele familie mee gebeden voor genezing. Soms is het onbegrijpelijk hoe de dingen anders gaan dan wij zo graag zouden wensen, maar dan komen toch de woorden Zijn wegen zijn hoger dan de onze en Zijn plannen zijn hoger dan de onze in ons op. Wij willen jou en je hele familie en natuurlijk ook Marbella heel veel sterkte toebidden en weten dat onze Liefhebbende Vader in de Hemel heel dicht bij jullie zal zijn. Veel liefs van ons uit Frankrijk

Peter en Joke de Moor

From: Ralph Luidens
To: Daniel Huisman
Sent: Monday, December 03, 2007 20:23
Subject: Re: Angeline

Isaiah 57:1-2 (New Living Translation) Good people pass away; the godly often die before their time. But no one seems to care or wonder why. No one seems to understand that God is protecting them from the evil to come. 2 For those who follow godly paths will rest in peace when they die.
Revelation 14:13 (New Living Translation) And I heard a voice from heaven saying, “Write this down: Blessed are those who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, they are blessed indeed, for they will rest from their hard work; for their good deeds follow them!”
Matthew 5:4 (New Living Translation) God blesses those who mourn, for they will be comforted.
Papa, Mama, Daniel, Peter, Marcel, Caroline and Stephen, I pray you will find the comfort only God almighty can give those who are mourning. Remember the joy of the Lord is your strength in these difficult times, I am with you.

Serving God with a Clear Conscience Ralph F. Luidens

From: Nelson Margarita
To: p.huisman
Sent: Monday, December 03, 2007 18:20
Subject: Sterkte

Psalm 94:19 Bij de veelheid van mijn gedachten in mijn binnenste verkwikten uw vertroostingen mijn ziel. Sterkte in deze moeilijke tijd. Wij denken aan jullie in onze gebeden.

Nelson en Ilse.

From: clytina martijn
To: Daniel Huisman
Sent: Monday, December 03, 2007 19:57
Subject: sterkte

Hoi Daniël,
Verdrietig waren wij toen we hoorden dat ze heen is gegaan. Wij willen jullie Fam. Huisman en Tom heel veel sterkte wensen. De Heilige Geest zal jullie trooster zijn. Hier stuur ik je ook een gedicht.

Tina en Familie

From: Hubert Rafaela
To: danielhuisman@yahoo.com
Sent: Monday, December 03, 2007 19:01
Subject: Condoleances

Beste Familie Huisman,
Hierbij willen wij jullie Condoleren en veel sterkte toewensen met dit grote verlies van jullie geliefde Zus. Namens jullie ex Collega's en vrienden op Curacao.
.
Hubert Rafaela, Glenn Blanchard, Frank Kirindongo, Eric Spong, Claudio Martina, Irvin Frans, John Schipper, Sigfried Nicatia, onofre Statie, Carl Balinge, Henry Royer, Junny Panneflek, Sharlon jones, German Hersillia, Anthony Simmons, Hubert Del Sol

From: Suzy Brazao
To: Daniel Huisman
Sent: Monday, December 03, 2007 17:17
Subject: RE: Angeline

Hi Daniel,
Mijn moeder, Corrinne en ik wensen jouw en jouw familie heel veel sterkte deze dagen. Veel liefs en tot morgen in Leiderdorp.

Gr, Suzy

From: lejo
To: danielhuisman@yahoo.com
Sent: Monday, December 03, 2007 17:13
Subject: saludos

Daniel
Lamento mucho el fallecimiento de tu hermana. Pido que El Señor de fuerza a su familia y a todos ustedes. Nunca vamos aquí en la tierra entender Sus caminos, pero sabemos que El ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un abrazo de BsAs estoy volviendo a Suecia

Lena, Argentina

From: Marianella Muelle
To: danielhuisman@yahoo.com
Sent: Monday, December 03, 2007 17:10
Subject: contigo

En medio del dolor de perder seres queridos te acompaño desde lejos, porque entiendo la situación aparentemente injusta. Se lo que es eso. Pensándote y orando para que cada día recibas mucho animo de la alto y ganas de continuar el camino con alegría.

Marianella Colombia

From: Magda Rocio Largo Guzman
To: Daniel Huisman
Sent: Monday, December 03, 2007 16:24
Subject: RE: Angeline

Hola Danny lamento mucho lo que le sucedió a tu hermana pero espero que dios te de la única fuerza para sobre llevar en este tiempo todo lo que ha sucedido desde aquí te envío un abrazo y una palabra de animo para tu vida te quiero mucho cuídese y bueno hasta que nos volvamos a ver pronto .

Magda

From: Eline en Leon
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Monday, December 03, 2007 15:14
Subject: Angeline

Daniël,
Geschokt was ik toen ik hoorde van het overlijden van Angeline. Heel goed heb ik haar niet gekend, maar ik kwam haar wel regelmatig tegen op werk. Ze was zo’n lieve meid en ondanks haar ziekte zo positief en vrolijk, dat bewonderde ik enorm in haar. Ik wens jou, je familie en Tom heel veel sterkte toe!

Eline Ploeger (KLM- collega)

From: Glenda Gonesh
To: Daniel Huisman
Sent: Monday, December 03, 2007 14:02
Subject: RE: Angeline

Lieve Daniel,
Het spijt ons heel erg dat Angeline overleden is. En toch is het zo goed te weten dat ze veilig is bij de Here in Zijn paleis. Als een prinses is zij ontvangen om voor altijd te zijn in het stralende licht van de Here God. Zoals wij in de vorige mail geschreven hebben: Angeline is een parel in Gods hand, kostbaar en door de Here uitgekozen om bij Hem te zijn! Wij wensen br. Piet en zr. Klaasje en de hele familie heel veel sterkte toe. Daniel, dank je wel voor de mooie site van Angeline. God zegene je. Daniel, weest sterk, want de Here stelt jou tot zegen voor zeer velen om je heen. Wij bidden God dat Hij jullie geve Zijn liefdevolle troost en kracht.

Met liefs van Andre en Glenda Gonesh

From: Hanna Keuter
To: Daniel Huisman
Sent: Monday, December 03, 2007 14:04
Subject: Re: Angeline

Beste Daniel,
Ik vind het enorm moedig dat jullie zondag in de dienst waren en bovendien naar voren zijn gegaan. Ook de manier waarop jullie het beleven en het leren overgeven. Uit eigen ervaring weet ik hoe moeilijk dit is, en daarom wil ik jullie heel veel sterkte en zegen toewensen. Speciaal voor morgen. Ik bid voor God's nabijheid voor jullie gezin en Zijn vertroosting.

Groeten, Hanna Keuter

From: Anth & Jen Halley
To: Daniel Huisman
Sent: Monday, December 03, 2007 13:55
Subject: RE: Angeline

Hi Daniel
Just wanted to say thank you for allowing myself and many others into your life to share with your journey of Angeline last few months. As I read your web page I was touched. I do pray that God, the maker of heaven and earth would meet with you and remind you that He is God, He is good and He is powerful-even at a time like this.
Thank you for your openness, may Jesus touch and restore you and your family.

Anthony, Australia

From: Romkje Fountain
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Monday, December 03, 2007 12:17
Subject: overlijden Angeline

Beste Daniel,
Wat een schok te bericht te ontvangen over het overlijden van je zusje Angeline. Ze was nog zo jong, veel te jong om nu al te overlijden. Voor jou en haar familie onze condoleances, en natuurlijk ook voor je ouders. Het zal voor hen ook heel moeilijk zijn. Heel veel sterkte voor iedereen, vooral ook morgen op de begrafenis.

Met warme groet, Romkje en Jeff Fountain Heerde

From: e-cards@dayspring.com
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Monday, December 03, 2007 11:47
Subject: fam_tremus has sent you an E-Card!

Ellis & Carmille Tremus has sent you an E-Card! Someone wanted to share their heart and God's love with you today with a DaySpring E-card. Your E-card is waiting at this location:

http://www.dayspring.com/ecards/card.asp?ID=1b2ca8-Dnm   

From: Jan Otter (IBS Europe)
To: Daniel Huisman
Sent: Monday, December 03, 2007 10:06
Subject: RE: Angeline

Beste Daniel,
Gecondoleerd met het verlies van je zuster. De komende tijd veel sterkte en wijsheid toegebeden voor jou en je familie. Met zegengroet,

Jan Otter
www.HetBoek.nl

From: Jeroen en Simone
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Monday, December 03, 2007 09:40
Subject: angeline

Beste Familie,
Gecondoleerd met het verlies van Angeline. Een engel is teruggekeerd naar de hemel.

Simone Braam-van der Hoeven ( collega klm-passage )

From: Paul Geary M.D.
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Monday, December 03, 2007 08:26
Subject: Angeline

Daniel,
I pray for God's comfort for you and your family during this time of grief and loss. May the healing presence of Jesus be in your heart and mind in these coming days and years.

Dr. Paul Geary   Indonesia

From: Ron Vos20
To: Daniel Huisman
Sent: Sunday, December 02, 2007 15:05
Subject: Re: Angeline

Beste families Huisman en Vermeer
Van mijn echtgenote Charmy Ravestijn (KLM collega van Angeline) vernam ik het vreselijke nieuws van het overlijden van Angeline.
Mede namens Charmy wil ik de families condoleren met dit verlies en hen heel veel sterkte toewensen voor de komende (moeilijke-) periode. Ik ken Angeline niet persoonlijk, maar door de vele verhalen van Charmy is het alsof ik deze sterke, wilskrachtige en vriendelijke persoonlijkheid wel ken, vandaar dat het mij persoonlijk ook erg aangegrepen heeft. In memoriam van Angeline heb ik het volgende gedicht geschreven, deze is ook te vinden op mijn website http://www.charmy.nl/Angeline.htm

Speelbal

Een onbeduidend korreltje duinzand
speelbal van woeste wind en zonbrand

gekastijd, maar schijnbaar onverwoestbaar
een nietig kruimeltje op het werelds altaar

De machtige woudreus
geveld zonder glorie door andermans keus

zo fier, zo sterk, maar ook zo kwetsbaar
afgevoerd op een kille, ongevoelige draagbaar

Een zonnestraal priemt ferm door het blader labyrint
ontmoet in zijn stille gang de onstuimige wind

samen kwellen zij het onschuldige, prille blad
net zolang tot het neerdaalt, al dat rest is een gat

Een leegte is ontstaan in het aards gewoel
de kolibrie vervolgt zijn weg op gevoel

onwetend van wat elders is voorgevallen
een machtige reus en toch nietige korrel is de wereld ontvallen

- Voor Angeline -

Ron en Charmy Vos- Ravestijn

From: Martin y Rosa Morales
To: Daniel Huisman
Sent: Monday, December 03, 2007 03:27
Subject: lo sentimos daniel

Hola Daniel,
No hay palabras que decir en momentos como este, pues es muy difícil, solo queremos que sepas que oramos por ti y tu familia, solo dios puede darles la paz y fuerza que necesitan en este momento.
Dios te bendiga y a tu familia también.

Martin y Rosa Morales

From: Julie mclean
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Monday, December 03, 2007 02:27
Subject: RE: Angeline

Dear Daniel
Sorry I took so long to respond to your email regarding the death of Angeline... my heart sunk as I read the email and I didn't know what to say and I still don't. But do take comfort in knowing that the Father wanted to take her home with Him. Even Loving thoughts like these may somehow not express the sympathy that's with you in this time of loneliness. But far beyond the power of any words to say, our heartfelt prayers and sympathy are truly yours today. May God give you Peace, There is not pain or loneliness our Savior does not know; No grief He did not carry in His love so long ago. No trial but He is able to help us stand the test; No load but He can take it, and give us Pease and Rest. Grace be to you and peace, from God Our Father; and from the Lord Jesus Christ. Ephesians 1:2 My Prayers extend to you and your family.

In Christ, Julie

From: Hanspeter Bolli
To: Daniel Huisman
Sent: Sunday, December 02, 2007 23:10
Subject: Re: Angeline

Beste Daniel,
Het deed ons verdriet te horen, dat Angeline ondanks alle gebeden overleden is. De Heer had kennelijk een beter plan voor haar - zo wil ik het dan zien. Wij begrijpen niet altijd Gods handelen, maar Hij weet zeker, wat voor ons allemaal het beste is. We wensen jou en jouw hele familie de rijke troost van onze hemelse Vader, en Zijn kracht voor de komende tijd. Wil je deze mail ook met je ouders delen? Graag. Veel zegen voor de komende maanden, en moge de Heer je nog op een geweldige wijze gebruiken in Zijn Koninkrijk! Met een hartelijke groet,

Hanspeter + Henneke Bolli

From: jakoba slotboom
To: Daniel Huisman
Sent: Sunday, December 02, 2007 23:52
Subject: RE: Angeline

Dierbare Familie, Tom Marbella en Debbie
Wat nog te zeggen bij zo'n intens verlies, van je kind, je zus, je geliefde, je vriendin, tante... Jullie hebben geleefd tussen vrees en hoop.... Maar altijd door alles heen in liefde en geloof; dat was jullie Licht in het donker. En Nog schijnt dat door al jullie verdriet heen, ik wordt er stil van. heel stil. Ik moet hieraan denken; dat toen Annie werd geboren ze huilde ..maar iedereen was blij.. Annie leefde zo, dat nu ze is gestorven, iedereen huilt.. maar Annie is blij. Voor eeuwig thuis.. Ik bid dat Gods eeuwige armen jullie zullen dragen als je niet meer lopen kunt en Zijn armen om je heen zijn waar mensenarmen te kort zijn. en ik geloof zeker dat dat zo zal zijn.. Lieve mensen wat hebben jullie liefdevol en trouw en goed voor Annie gezorgd. ook Marbella,Tom en Debbie haar lieve vriendin.. God zij met jullie nu, dinsdag en de tijd daarna..iedere dag elk moment.. Lieve groeten,

Jakoba.

From: Pirkko Ahonen
To: Daniel Huisman
Sent: Sunday, December 02, 2007 22:41
Subject: Re: Angeline

I am so sorry to hear that your sister passed away. May God give you and your family all the comfort you need. He is the only one who really knows how you feel, and He will be there for you all the time. You have been and you will be in my prayers in this difficult time, my brother! Peace of the Lord and His Blessings be with you!

Pirkko, Finland

From: martine lanel
To: Daniel Huisman
Sent: Sunday, December 02, 2007 22:36
Subject: Réf. : Angeline

Cher Daniel
Nous partageons ton chagrin, que cela est triste même en sachant qu'elle est partie auprès du Seigneur, toutes nos condoléances pour toute votre famille. Nous te saluons dans le Seigneur

Martine et Yves France

From: Albert Best
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Sunday, December 02, 2007 21:19
Subject: condoleance

Beste familie Huisman en Vermeer,
Bij deze willen wij jullie condoleren met het heengaan van Angeline. Wij wensen jullie heel veel sterkte de komende tijd en dat de Heilige Geest jullie mag troosten

Albert Best en familie.

From: Monique
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Sunday, December 02, 2007 20:09
Subject: Angeline

Beste familie Huisman, Beste Tom,
Heel veel kracht en sterkte toegewenst in deze en de nog komende moeilijke tijd zonder Angeline. Met ontzettend veel bewondering heb ik Angeline's dappere strijd tegen haar ziekte gevolgd. Zo positief en krachtig als ze was, bijna onvoorstelbaar. Als er één mens geweest zou zijn die door haar wilskracht deze ziekte had kunnen overwinnen, zou Angeline daar het voorbeeld van zijn geweest. Maar verschrikkelijk genoeg heeft ze de strijd verloren. De aarde is een prachtig mens verloren maar de hemel is vanaf 28 november een engeltje rijker. Rust zacht, lieve Angeline en heel veel sterkte en moed toegewenst voor al jouw dierbaren die je achterlaat en die nu zonder jou verder moeten.

Monique Lensen (collega KLM)

From: Follisparra Parra
To: Daniel Huisman
Sent: Sunday, December 02, 2007 18:22
Subject: RE: Mi sentido pésame

Hola Daniel
Siento lo de tu hermana, se que la muerte es algo que deja sensaciones de dolor, y entiendo lo que duele cuando la muerte se acerca a los nuestros, yo lo he vivido casi con frecuencia y te entiendo, solo quiero decirte animo. Dios te bendiga en este tiempo, y gracias por escribir. Bendiciones

Ruby Faride Colombia

From: christiane.houbert
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Sunday, December 02, 2007 18:12
Subject: Condoleances

Marbella told me for your sister.
My heart shall be with you, on Tuesday December 4 at 10 : 30
Excuse my English
in Christ Love

Christiane. France

From: Silvia Luz Polo
To: Daniel Huisman
Sent: Sunday, December 02, 2007 17:29
Subject: Re: Angeline

Hola Dany,
recibe un cordial saludo.

Deseo que Nuestro Dios de Paz Y Amor, sea dándoles todo lo que tu y tu familia necesitan para ser fortalecidos y consolados en este momento tan difícil, pero que a pesar del dolor nos llena de esperanza, La Esperanza de el encuentro de tu bella hermana, con el Señor. Se qure si hay mas vida..... Un fuerte abrazo y Bendiciones de lo Alto para ustedes. Con mucho cariño.

Silvia Luz Polo Carrera Sincelejo-Colombia..

From: B Maarse
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Sunday, December 02, 2007 12:22
Subject: gecondoleerd

Beste familie Huisman en Vermeer,
Bij deze wil ik jullie condoleren met het overlijden van de sterke en enorm lieve Angeline. Ook ik heb deze site gevolgd en ben ontroerd door alle reacties. Jullie kunnen veel steun verwachten van alle kanten.
Ik wens de gehele familie veel sterkte voor de komende tijd.

Brigit Maarse-Strik (KLM collega)

From: Frits Nijenboer
To: 'Daniel Huisman'
Sent: Sunday, December 02, 2007 12:13
Subject: RE: Angeline

Hallo Daniel.
Wij wensen jullie veel sterkte toe bij het verlies van Angeline.

Loes & Frits Nijenboer.

From: Willy Vivas
To: Daniel Huisman
Sent: Sunday, December 02, 2007 11:55
Subject: RE: Gecondoleerd

Hoi Daniel,
ik wens jullie allemaal heel veel strekte met het verlies hier op aarde van jullie zusje. Net als ik tegen haar heb gezegd toen ik vorige maand bij haar was "We will meet again..." het zou uiteindelijk niet meer hier op aarde zijn, maar wij hebben de hoop en de zekerheid in Jezus de Christus, elkaar weer te ontmoeten......

Sterkte en Gods zegen... Willy V.

From: Tandra Halim
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Sunday, December 02, 2007 11:35
Subject: Angeline

Heloo Mr Daniel..,
I am sorry hear about you sister. We Have Pray To Jesus. Jesus does His Best for Us. Jesus Loves You .

Tandra. Indonesia

From: Luke T
To: 'Daniel Huisman'
Sent: Sunday, December 02, 2007 06:48
Subject: RE: Angeline

Commiserations my friend.
The last enemy to be destroyed is death.
God bless you

Luke

From: Andy O'Dwyer
To: 'Daniel Huisman'
Sent: Sunday, December 02, 2007 05:50
Subject: RE: Angeline

Dear Daniel:
We are sorry to hear of the death of your sister. We are thinking of you and your family at this time, and keeping you each in prayer.

Andy, for all of us.

From: Sila
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Sunday, December 02, 2007 03:45
Subject: Condoleance

Beste Daniel,
Langs deze weg willen we jou en de familie condoleren met het heengaan van Angeline. Droefheid vervult ons hart en er zijn veel vragen. Echter, overwint in dit alles het geloof in Gods eindeloze liefde en genade. Hij weet waarom. Angeline is veilig bij Hem en rust in vrede, bevrijdt van alle pijn. Zij leeft voor eeuwig . We wensen jou en alle familieleden veel sterkte toe. We leven met jullie mee en denken aan jullie in onze gebeden. Gisteren belde we papa Piet en moeder Klaasje op en hebben hen persoonlijk gecondoleerd.
Gods zegen,

Groeten van Roy en Sila Suriname

From: Tito Libert
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Sunday, December 02, 2007 03:18
Subject: fam Libert

Aan de hele familie Huisman:
Onze gedachten zijn in deze moeilijke dagen bij jullie. We bidden voor kracht en sterkte. Een welgemeende “brassa” van ons allen, Namens de gehele familie.

Kenneth & Sarah Libert

From: patty bilbao
To: Daniel Huisman
Sent: Sunday, December 02, 2007 01:17
Subject: hola Daniel...

Hola Daniel.
Lamento la muerte de tu hermana, Nuestro Dios sea dando fuerzas y consolando con su consolación en estos momentos dolorosos para ti y tu familia. Con aprecio,

Patricia.

From: Zaira Yasmine Cardenas Gómez
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Sunday, December 02, 2007 00:37
Subject: hola :Daniel...

Hola: Daniel, lamento mucho lo de tu hermana, solo deseo que Dios pueda fortalecer tu familia , consolándola y guiando a tu familia a toda verdad y en su luz,,, Se que es algo bien difícil para todos ustedes , y que yo creo que nadie se encuentra preparado para enfrentar algo así, pero a todos les llega ese día, lo mas lindo es que contamos con Dios y el siempre nos tomara de la mano para seguir adelante...Daniel Animo Dios te fortalezca y deseo que tus proyectos para el proximo año se cumplan y que Dios sea aparejando todo.....

tu amiga de Colombia Zaira

From: Arnoud Witt
To: Daniel Huisman
Sent: Saturday, December 01, 2007 23:25
Subject: Re: Angeline

Hoi Daniel,
Een triest bericht. Het raakt me wel. Je zusje, van wie je zichtbaar merkbaar ontzettend veel houdt, moest heengaan. Veel eerder dan je verwachtte. Het ontroert me als ik al de foto's zie van je familie. Er spreekt zoveel liefde uit. Wat moet ik doen? Wat moet ik zeggen? Ik kan het naast me neerleggen of roepen tot God. Dat laatste maar, he?

Arnoud

From: Fred Berry
To: Daniel Huisman
Sent: Saturday, December 01, 2007 20:46
Subject: RE: Angeline

Be of good courage my brother. blessings to you and your family at this time. We will keep you in prayer.

Fred Berry
www.AzusaStreetMission.org 

From: e-cards@dayspring.com
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Saturday, December 01, 2007 20:44
Subject: Jolenne has sent you an E-Card!

Jolenne has sent you an E-Card! Someone wanted to share their heart and God's love with you today with a DaySpring E-card. Your E-card is waiting at this location:

http://www.dayspring.com/ecards/card.asp?ID=1a826e-Dnm

From: carmen van der ploeg
To: Daniel Huisman
Sent: Saturday, December 01, 2007 19:59
Subject: RE: Angeline is 28 Nov 2007 20:20 overleden

Lieve Angeline, in mijn hart en in mijn gedachten zal je altijd blijven.

Carmen van der Ploeg
(collega KLM)
 

From: Evelien Terschegget
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 23:19
Subject: Angeline

Ik hoorde het vandaag pas op het werk… was net vrij geweest. Wel een schok. Ik weet dat ze ondanks haar ongeneeslijke ziekte graag wilde werken omdat het haar kracht gaf. Daar heb ik zoveel respect voor. De laatste keer dat ik haar op het werk zag hebben we het daar nog over gehad, hoe fijn ze het vond op het werk met haar collega’s en hoe fijn ik vond om haar weer te zien. Wat een “spirit” heeft die vrouw. Dat straalde ze gewoon uit en dat heeft erg indruk op mij gemaakt. Dat is mijn laatste herinnering aan haar. Daarna helaas alleen berichten dat het steeds slechter met haar ging. Heel erg dat ze nu niet meer onder ons is. Haar “spirit” wel, daar ben ik van overtuigd.
Lieve Angeline,
“May your soul shine forever”
Ik wens familie en dierbaren veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Evelien Terschegget ( collega KLM Passage)

From: Wout van den Bor
To: Piet Huisman
Sent: Saturday, December 01, 2007 20:14
Subject: Re: Angeline

Wij leven voor 100% met jullie mee. En condoleren juliie met dit verlies. Liefs van ons beiden. Moge de Heiland jullie troosten.

Wout en Diny

From: Lourdes Margarita Rojas
To: Daniel Huisman
Sent: Saturday, December 01, 2007 18:32
Subject: Lourdes.

Hola Daniel.
Siento mucho lo de tu hermano, se que ese dolor y esa vacío solo lo puede, quitar y llenar Dios.... El esta con tigo y toda tu familia .
Oro por ustedes., un abrazo.


Lourdes Colombia

From: Julian Ramos
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Saturday, December 01, 2007 17:52
Subject: Saludos de Julian e Indira

Hola Dany, sentimos muchísimo la muerte de tu hermana, que Dios les consuele, estamos orando por ti y tu familia.

Julian e Indira

From: raymond jamanika
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Saturday, December 01, 2007 17:25
Subject: Het was goed haar te kennen!

Beste Daniël,

Ik vond het mooi dat mijn vrouw die Annie nooit ontmoet had ervoer dat Annie een oprecht en een liefdevolle persoon was. Dit zegt genoeg over Annie. Annie heeft toch overwonnen, want op de foto’s zie ik een lachende vrouw, een vrolijke (meisje) vrouw zoals zij altijd was. En zo’n getuigenis kan niemand en zeker geen ziekte van haar wegnemen. Annie geniet nu in de volle “presence” of God en dit gunnen wij allemaal haar toe. Ondanks het verlies, wil ik jullie bemoedigen met jullie doorzetting en liefde, het is zelfs via de elektronische wegen voelbaar! Veel sterkte en keep on with spreading LOVE! Wees gezegend,

Raymond, Ellen, Nimrod & Talitha Jamanika

From: moises ibarra
To: Daniel Huisman
Sent: Saturday, December 01, 2007 16:57
Subject: RE: Angeline

Hola Daniel, lamento mucho lo de tu hermana, que Dios te de fortaleza a ti y a tu familia, y el consuelo necesario en este tiempo tan difícil. Estaré orando por ustedes.

Moises. Colombia

From: Marianne Kopchak
To: Daniel Huisman
Sent: Saturday, December 01, 2007 16:46
Subject: deepest sympathy

Dear Daniel, Piet, Klaasje and all the family of yours,
Sending you our deepest condolences...... The loss you suffering is infinite and we understand that words can not heal the pain of losing someone so dear.. May God give you the strength to overcome the pain. Angeline was a wonderful person and she will always stay in our hearts and our prayers. Memories and prayers keep those we love close to us forever... With heartfelt sympathy, Marianne and the family.

Marianne Lviv, Ukraine

From: Faysuri Fernandez
To: danielhuisman@yahoo.com
Sent: Saturday, December 01, 2007 16:31

Hola Amiguito...
Siento mucho lo que te ha sucedido....en estos momentos es cuando uno debe de tomarse de la mano del Señor y continuar adelante .... son momentos muy difíciles pero....Dios sabe todo lo que pasa y lo único que nos queda es esperar en El.... Acabo de mirar mi correo y no sabía nada....Sigo orando por mis planes y continuo en contacto con Leticia....yo se que un día Dios cumplirá mis sueños y volveré al campo misionero....(con las comunidades indígenas).... Bendiciones..... Recuerda que tu dolor es nuestro dolor .... somos una sola familia en Cristo Jesus .... Yo también en este año en marzo perdí a mi abuelo materno y hace dos meses mi abuela paterna....y sé lo duro que es....pero gracias a Dios lo único que me alegra es saber que eran cristianos y están en la presencia del Señor....y El morir es ganancia.... Cuídate God bless you .....

Faysuri Colombia

From: Lydia Lont-Letang
To: Daniel Huisman
Sent: Saturday, December 01, 2007 15:08
Subject: RE: Angeline

Beste Familie Huisman
Mijn diepste medeleven en condoleances, Heel veel sterkte.

Lydia Lont en familie. Curacao

From: e-cards@dayspring.com
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Saturday, December 01, 2007 14:59
Subject: Mile has sent you an E-Card!

Milena. has sent you an E-Card!
Someone wanted to share their heart and God's love with you today with a DaySpring E-card.
Your E-card is waiting at this location:

http://www.dayspring.com/ecards/card.asp?ID=1a5648-Dnm

From: Grietje
To: Daniel Huisman
Sent: Saturday, December 01, 2007 14:50
Subject: Sterkte!

Hallo Daniel!
Het doet ons verdriet te horen dat je zus Angeline is overleden. Wat is dat snel gegaan. Wij hopen en bidden dat jullie troost en kracht mogen ontvangen in dit gemis! Het zal moeilijk zijn, tot het laatst hoopten jullie op een wonder. Wij bidden dat jullie, nu jullie door deze vallei van verdriet en pijn gaan, mogen ervaren dat God bij jullie is. Daniel, wil je ons bericht ook aan je vader en moeder doorgeven. Met een hartelijke groet!

Wim en Grietje den Hartog.

From: Robert Pasman
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Saturday, December 01, 2007 13:23
Subject: Angeline

Daniël,
Gods zegen. Langs deze weg willen we jou condoleren met het zware verlies door het heengaan van jouw zusje. Wil je je vader en moeder, broers en zus onze condoleances overbrengen? Je hebt een fantastische website gemaakt. Graag wil ik een woord richten tot Tom: Tom, we willen jou condoleren met het heengaan van jou Angeline. We wensen je sterkte. We zijn dankbaar dat we jullie saampjes nog hebben kunnen ontmoeten bij het Spaanse water, Brakkeput Abou samen met Papa Piet en Mama Klaasje.
Moge de Here Jezus jouw weg verlichten. Gods zegen.

Rob en Marijke Pasman Curaçao

From: Mart Jongejan
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Saturday, December 01, 2007 12:49
Subject: Met oprechte deelneming

Beste Daniel,
Ik las het droevige bericht van het overlijden van je zus Angeline. Heel veel sterkte wens ik jou en je familie toe, om dit grote verlies een plek te geven in je leven.

"Wanneer je verdriet hebt, kijk dan diep in je hart
en je zult zien dat je huilt om wat je vreugde gaf!"

(Kahlil Gibran)

From: Eddy en Jennifer
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Saturday, December 01, 2007 12:45
Subject: gecondoleerd

Hallo familie Huisman,
We willen jullie heel veel sterkte en troost toewensen in deze moeilijke periode. Ik ben blij voor Angeline dat ze toch nog is getrouwd!

Groeten van Eddy, Jennifer, Leroy en Terrence van Braam

From: Gre. Rijlaarsdam
To: Daniel Huisman
Sent: Saturday, December 01, 2007 12:34
Subject: Hoi

Hallo Daniël, je mail gezien, wat moeilijk voor jullie. Voor jullie een grote leegte. Ik bid je de troost van God toe voor jouw en allen die je lief zijn. Hartelijke groeten

Gre Rijlaarsdam.

From: Wim Vogelaar
To: Daniel Huisman
Sent: Saturday, December 01, 2007 11:56
Subject: Re: Angeline / Dat de Heer jou en je familie kracht moge geven om dit verlies te verwerken.

Beste Daniel,
Gecondoleerd met dit verlies. Wat een verdrietig bericht. Dat de Heer jou en je familie kracht moge geven om dit verlies te verwerken. Best regards / Met vriendelijke groet,

Wim Vogelaar
http://www.mc2world.org

From: Tiest Bogaarts
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Saturday, December 01, 2007 11:02
Subject: Angeline

Beste Daniel,
Via ons Dorien bereikte ons het bericht en de site met de berichten van het overlijden van jullie jongste zus, Angeline. We leven mee met dit moeilijke feit.

Tiest & Leny Bogaarts

From: jvwolfswinkel
To: Daniel Huisman
Sent: Saturday, December 01, 2007 10:46
Subject: Angeline

Beste Daniel,
Ontroerd lazen we dat je zus Angeline overleden is. We wensen jou en je hele familie Gods kracht, troost en nabijheid toe in deze moeilijke dagen. Wat een troost is het te geloven dat zij het nu meer dan goed heeft! Voor jullie allen kracht voor elke dag gewenst!
Hartelijke groeten,

Johan en Annemarie van Wolfswinkel

From: Cootje
To: Daniel Huisman
Sent: Wednesday, November 28, 2007 23:18
Subject: Re: Angeline is 28 Nov 2007 20:20 overleden

Lieve Daniël,
Kom net terug van werk en lees je berichtje....ben er stil van. Gecondoleerd met het verlies van jullie Angeline. Ook al hoopten we allemaal op een wonder en baden voor genezing hoopte ik toch ook na verschillende berichten via collegaatjes dat deze situatie voor haar en jullie allemaal om haar heen niet te lang meer zou duren. Zoveel pijn.... Ik voel me verdrietig en zal haar nooit vergeten! Zo'n positieve lieve sterke vrouw, een voorbeeld voor ons allen! Heel veel sterkte komende dagen en vooral de tijd erna als het stiller wordt... Liefs en dank voor je mailtje,

Nicolien van Dillen

From: Armand en Jeannette Gimbrère
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Saturday, December 01, 2007 10:10
Subject: Angeline

Lieve tante Klaasje, Oom Piet, Daniël, Peter, Caroline, Marcel, Wiwi, Josje, Tom en families, Angeline is Thuis! No more night, no more pain, no more tears, never crying again and praises to the Great “I AM”. We will live in the Light of the Risen Lamb! Woorden schieten tekort. We leven met jullie mee.
Veel liefs,

From: Edward Dawson
To: Daniel Huisman
Sent: Saturday, December 01, 2007 07:25
Subject: RE: Angeline

Dear Daniel,
So sorry to hear about Angeline. Praying that the Lord may surround you all with a sense of His love and comfort at this time of grieving for her loss. Love and prayers,

Chris

From: Ana Leticia Cuesta Palacio
To: Daniel Huisman
Sent: Saturday, December 01, 2007 06:57
Subject: Saludos y con...

Hola Daniel Dios te bendiga, quiero decirte que estoy con tigo en este tiempo, que sin duda es bien difícil para ti, deseo que el Espíritu Santo te consuele y ponga paz en tu corazón, y fortalezca tu familia. Por acá te extrañamos bastante y hemos estado orando por la situación que estas viviendo ahora, descansa en él señor que él sabe lo que hace, lee Romanos 8:28 aun que es difícil entenderlo es la realidad. Saludes de las chicas aquí en la casa de mi parte un abrazo y mis más sinceros condolencias.

Con cariño Leticia

From: Aurora Guillen
To: Daniel Huisman
Sent: Saturday, December 01, 2007 04:44
Subject: RE: Angeline

Oh Daniel,
Lo siento! Recibe mi sentido pesame por la partida de tu hermana Angelina. Aunque sabemos que ahora ella está gozando de la presencia de nuestro Dios, libre del dolor y sufrimiento. Aun sabiendo que ella esta con Dios, me da tristeza. Pues el testimonio de Angelina me impactó. Ella se casó, eso me alegró muchisimo. Y yo oraba al Señor que hiciera el milagro de sanar a Angelina. Pero el Señor quizo hacer las cosas de otra manera. El es sabio y sabe porque lo hace así. El amó tanto a Angelina y se la llevó. Ella se adelantó a nosotros.

No nos conocemos personalmente, pero en Cristo es como que yá te conociera. Pues, la Iglesia de Cristo no tiene barreras ni fronteras, nos une Su Espíritu.

Recibe un fuerte abrazo y beso mi hermano.

Aurora

From: Anugerah Nunu
To: Daniel Huisman
Sent: Saturday, December 01, 2007 03:22
Subject: sorry

I am sorry to hear Daniel. God gave the best site for her in heaven. God gives your family strength and power to face this situation. ALL the glory for GOD.

Indonesia

From: Gwenaëlle Quin
To: Daniel Huisman
Sent: Saturday, December 01, 2007 02:30
Subject: Re: Angeline

Dear Daniel,
I want to send you & your family all my love & support in this time of grief, but I also know you're strong people in God who placed their Hope in the Lord! He is so so faithful to ease our pain & heal our soul!! And the only reason we don't cry like the world cries is because we know the Hope of His calling and the Glory He has for His followers! Oh, what a gain it is to go to Him: eventually, whatever way we depart, we still win! Amen?! Can you imagine that Angeline now sees Him "as He is" !!!! And according to the Bible, she is now as He is! In the glimpse of an eye, she closed her earthly eyes and her real eyes opened at last!! This is glorious! Again, all my love to you my friend! Be encouraged & comforted in Him, rejoice always, and the glory be to the One who is able do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us!

Brotherly, Gwen. France

From: Cecy
To: Daniel Huisman
Sent: Saturday, December 01, 2007 02:02
Subject: Amado Hermano Daniel, recibe mi abrazo santo...

Recordado Hermano y amigo:
Es una pena muy grande para mi recibir esta triste noticia y aunque imagino que es un alivio saber que nuestra amada Angeline esta con su Padre Celestial y Señor de su Salvación en estos momentos, la pena que tu y tus padres y hermanos sienten por su perdida es grande, inmensa. Me uno en tu pena con muchas plegarias para consolación y paz en tu corazón y el de Tom, tus padres y hermanos. El Señor les fortalezca, les consuele, les devuelva el gozo y la sonrisa que Dios nuestro padre que conoce y siente tu dolor te conforte con la esperanza bienaventurada de los santos. Me da mucha alegría saber del matrimonio de Annie y Tom, se ven tan hermosos juntos y ella de blanco! Bueno, así como la recuerdas en sus mejores años saludables, así esta ahora gozando del amor del Padre y saltando en su regazo pues nada le duele ya y su gozo es puro y eterno... Sigamos en contacto, en el amor de Cristo

Sinceramente Cecy

From: AWJava@aol.com
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Saturday, December 01, 2007 01:12
Subject: Re: Angeline

Dear Daniel,
I am so sorry to hear of the death of your sister, Angeline. I know she must have been precious to you and you will miss her terribly. Our prayers are with you. God's comfort to you and the whole family,

Arny & Wanda

From: Hernandez Alvarez Lacides
To: DanielHuisman@Yahoo.com>
Sent: Friday, November 30, 2007 23:48
Subject: Re: Angeline

Mi querido Daniel y Familia,
Estamos muy conmovidos por esta pérdida para ustedes, pero al mismo tiempo llenos de esperanza porque ha sido ganancia para Angeline estar ahora con Jesús. Tú eres uno de los nuestros, eres como un hermano y aunque no tuvimos el privilegio de conocer a Angeline, por lo que conocimos de ti, sabemos que ella ocupaba un lugar muy significativo dentro de la familia. Gracias por hacernos partícipes de tu familia y gracias porque pudimos conocerla a ella gracias a las fotografías. Recibe junto a los tuyos una voz de condolencias y que la Paz de Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento guarde sus sentimientos y corazones.
Con amor en Jesús,

Lácides y Familia
Confraternidad Carcelaria de Colombia

From: Alejandra Vanegas
To: Daniel Huisman
Sent: Saturday, December 01, 2007 00:41
Subject: RE: Angeline

Hola Daniel!!!!
Como estas???? Como esta tu familia???? Espero que sea un tiempo en el que puedas sentir el gran abrazo de Dios y de tu familia, además de la convicción de que lo sucedido estaba bajo la voluntad de Dios,,, aquella agradable y perfecta.
Un abrazote para ti y para tu familia.

Aleja Colombia

From: Fam. Wegeling
To: Daniel Huisman
Sent: Saturday, December 01, 2007 00:23
Subject: Re: Angeline is 28 Nov 2007 20:20 overleden

Beste Daniel,
Met een schok lees ik dat je zus Angeline is overleden. We hebben de afgelopen tijd voor jullie gebeden en zullen dat blijven doen. Ik wens jou en je familie heel veel kracht en troost van God toe in deze verdrietige tijd.
Groetjes,

Marien Ilona Curacao

Van: David
Verzonden: vrijdag 30 november 2007 18:26
Aan: Armand en Jeannette Gimbrère
Onderwerp: Vince Gill - Go Rest High On That Mountain

Het is een lied ter ere van de overleden broer van zanger Vince Gill. Het is een tear jerker (die ons Woudfriezen misschien wel aanspreekt). Naar Prediker is er een tijd van huilen en van lachen, mag die tijd ooit weerkomen. Wens de familie sterkte. Our Hope is nothing less than righteousness! Vince Gill - Go Rest High On That Mountain

http://www.youtube.com/watch?v=CRyKg5xMaXA

Groeten, JD

From: Rosa Garcia Suarez
To: danielhuisman@yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 23:34
Subject: FW: Angeline

Cuanto lo siento dani, nuestra fortaleza viene de nuestro padre celestial. El es el príncipe de paz, y solo en el nos podemos refugiar, nuestro consuelo proviene de el, orare por toda tu familia, pues la voluntad de dios es agradable y perfecta.

Rosa Garcia Suarez
Colombia

From: Howard and Jacquie Vanderwier
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 23:22
Subject: Angeline's passing

Dear Daniel and family,
Our condolences to you with your loss. Our thoughts are with you and we trust in God's faithful, precious, and comforting presence to sustain you all at this time.

Love,
Howard and Jacquie Vanderwier

From: Shekinah Exporting S.A.
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 22:50
Subject: Re: Angeline

Mi sentido Pésame por la muerte de tu hermana pero Dios tiene el control absoluto de todo y ella ahora esta en el cielo.

From: Diana Ospina
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 22:41
Subject: Hola Dani

Hola mi Amigo,
Recibe un fuerte abrazo,,,solo oro que el dulce Espíritu Santo los llene mas y mas de su consuelo a ti y a tu familia... yo estoy aquí con manuelita, llegue hoy a Medellín... que Dios te bendiga... con afecto

Diana

From: Jennifer Sanchez
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 22:23
Subject: otra carta

Señor Huisman:
Comienzo esta carta expresándole mi más sentido pésame. En este mundo no hallaremos nada más que aflicciones, pero el motivo de la vida no se encuentra aquí, sino en los cielos. Todos nosotros estamos “trabajando” para ganar el verdadero sueldo del obrero cristiano, la vida eterna. Como dice en Juan Cáp. 10, Ver. 27 al 28: “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano”. Las personas que han dejado esta tierra, lo han hecho para vivir eternamente junto a Dios. Por lo tanto, debemos luchar para encontrarnos con ellas allá en los cielos. Me despido de ustedes muy atentamente, otorgándole todo mi apoyo.

Daniela Saavedra Sánchez San Pedro de la Paz, Concepción, Chile

From: mstreefkerk@home.nl
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 22:33
Subject: Re: Angeline

Hoi Daniel,
Mijn innig medeleven met het verlies van je zuster, indrukwekkend verhaal als ik dit zo lees. Heel veel sterkte voor jou en je naasten toegewenst!

Maarten Streefkerk

From: Familie Gatete
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 22:29
Subject: gecondoleerd

Beste Daniël,
Gecondoleerd met het verlies van je zus. We willen je laten weten dat we aan je denken en voor je bidden. Zijn liefde, nabijheid en vertroosting toegewenst.

Hr.gr. Peter Marjan & de kids.

From: solanyi gonzalez
To: danielhuisman@yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 22:10
Subject: Un saludo de Colombia

Hola Daniel: Soy Solanyi nos conocimos en Medellín soy amiga de Andrea Contreras. Mes a mes leo tus cartas de noticias. Lamento el fallecimiento de Angeline. Oro para que tu y tu familia hallen fortaleza y consuelo en nuestro Señor Jesucristo. Espero que puedas volver y reencontrarte con tantos amigos que dejaste aquí.

Bendiciones,

From: Raoul Richie
To: Pedroo
Cc: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 22:03
Subject: Condoleances Angeline Huisman

Beste Peter en familieleden,
Helaas heb ik het overlijden van Annie moeten vernemen. Ik zal in gedachten zeer zeker bij jullie aanwezig zijn, ook al ben ik in het verre noorden in Zweden op dit moment en niet in staat om in Nederland te zijn voor de begrafenis. Jammer genoeg heb ik hier niet alle email adressen van de rest van de familie, dus daarom naar jou persoonlijk toe Peter. Via deze erg ver liggende technologie betoog ik mijn medeleven en gaan de condoleances ook uit naar jou en de rest van je familie. We zullen Angeline immer in onze gedachten houden, we hebben leuke jeugd tijden gehad op Vaersenbaai en omgeving....een vrolijk en immer blij meisje die opgroeide tot een altijd klaarstaande dame! Rust zacht Angeline,

Raoul Richie, Danielle Pennock,
Robynn, Rowan en Renzo Richie

From: Dina Real
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 21:57
Subject: RE: Angeline

Hola querido amiguito.
No te imaginas la tristeza que me dio al saber la noticia, entender la voluntad del señor es tan difícil en ocasiones pero quiero decirte que animo, estaremos con mi esposo orando por ti y tu familia, para que el señor te llene de fuerzas y de animo, te amo mucho eres un gran amigo y tu dolor también es el nuestro.

Junior y Dina

From: e-cards@dayspring.com
To: danielhuisman@yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 21:20
Subject: Amel Bejjani has sent you an E-Card!

Amal Bejjani has sent you an E-Card!
Someone wanted to share their heart and God's
love with you today with a DaySpring E-card.
Your E-card is waiting at this location:

http://www.dayspring.com/ecards/card.asp?ID=1a10ff-dnm

From: Gp Marleen
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 16:48
Subject: Re: Angeline

Heel veel sterkte voor jou en je familie!

Gerard Paul en Marleen

From: Brenna Evertsz
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 20:30
Subject: RE: Angeline

Beste Daniel,
In gebed ben ik altijd met jullie, Tom en Annie Vermeer geweest. Wat Annie heeft meegemaakt heb ik niet gevoeld,maar wel de pijn om haar te zien vechten en lijden tegen die ziekte zonder dat we haar konden helpen. " Boy..... that hurts." Mijn troost is dat haar pijn nu is beëindigt en vooral dat ze nu feest viert bij onze vader. She is well! And she made it! De pijn is nu voor ons. But God will make a way. Veel herinneringen zijn, door de pijn Annie te missen, weer bovenop gekomen. Jullie. vooral Annie, stonden toen daar met mij, maar zoals ik al aan Dianne mailde ga ik daarop niet in. Mijn wil en pijn kan ik begraven, omdat ik dat en nu ook dit weer aan God heb overgedragen. Opkijkend naar God die ons zal dragen in deze harde tijd en vooral gedurende de komende feestdagen, blijft ons niets meer over, dan HEM te danken. (1Thess.5:18) Dit is Zijn wil. Laten wij volharden in God's grootheid, de hemel en zijn verblindende schoonheid, vrede, liefde dat Annie nu mee maakt. " Oh what a wonderful God He is." Hij geeft en Hij neemt. Prijs de Heer.
Annie...... gewoon een voorbeeld voor ons allen. We still have to make it. Laten we er allen aan werken om ook die hemel te bereiken. Jaaaa.....dat zal God en Annie blij maken om ook ons bij hen te zien. Werk ze broeders en zusters. Vooral Tom, (ik stond ook daar) familie Vermeer en Huisman wens ik heel veel Goddelijke sterkte. Gecondoleerd broeders en zusters. Don't forget God will make a way........
God zegen jullie

Brenna Evertsz-Trapenberg

From: Enith Diaz
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 20:34
Subject: Re: Angeline

Hola Dany,
Recibe mis mas sentido pésame por la desaparición de tu querida hermana Angeline, auque sabemos que ella esta en la presencia del Señor , pero la echaras de meno, espero que el consolador el Espíritu Santo hará su misión de Consolador. Dale un abrazo a tus padres, auque no los conozco se que hacen parte de nuestra Familia, queremos unirnos a ustedes en este momento. les amo.

Enith Diaz

From: Jennifer Sanchez
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 20:22
Subject: Sincere Condolences

Dear Daniel and Family,
Please accept my deepest sympathies and my very sincere condolences in your loss and Please pass my sympathies on to your family. My thoughts and prayers are with you and your family at this difficult time.

Jennifer Sanchez from Concepcion  Chile

From: ed fortenberry
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 20:05
Subject: Re: Angeline

Daniel,
I'm so sorry to hear about your sister. Even from the photos I can see that she was someone special. My thoughts and prayers are with you and your family...

Ed

From: Ravic Richie
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 20:04
Subject: Annie

Lieve familie Huisman,
Oprechte deelneming in de rouw die jullie treft.
Heel veel sterkte bij dit onherstelbaar verlies.

Ravic Richie

From: esmeralda
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 20:03
Subject: RE: Angeline

Oh..!!! Daniel lo siento mucho, al perder un ser querido de tu familia, se que no es fácil pero estamos orando a Dios para ti y tu familia para que su fortaleza sea el soporte en estos momentos difíciles.

Un abrazo, Esmeralda

From: Health Pros
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 19:40
Subject: Re: Angeline

Dear Daniel and Family Huisman:
I'm very sorry to hear about your sister and daughter Angeline. Our sincere condolences from family Luidens in Atlanta. May the Lord give you peace in this time of loss. Sterkte in Jesus Name.
Yours in Christ,

Eric Luidens USA

From: rajan raghoebarsing
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 19:33
Subject: Re: Angeline

Beste Daniel,
Langs deze weg willen we jouw en de familie condoleren met het verlies van Angeline. Dit is niet waar we op hadden gehoopt. Het is een troost te weten dat Angeline bij de Heer is en dat we haar op een dag weer zullen terug zien. Tot die tijd mogen wij onze Heer hier dienen. Wij bidden jullie veel kracht , rust en vrede toe in de naam van Onze Here Jezus!
God Bless,

Rajan & Carolina Raghoebarsing

From: Patricia Waller (Waller Planning & Support)
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 19:16
Subject: veel sterkte en lieve groeten

Hallo Daniël, & alle dierbaren van Angeline,
Ik wens jullie veel sterkte en liefde voor elkaar gedurende deze verdrietige periode. God’s blessings to you all!

Patty Waller

From: marisabel
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 19:09
Subject: Re: Angeline

Un abrazo muy sentido y que Dios sea como siempre tu mayor fuerza para que sirvas de apoyo a quien te necesita en este momento y que sea luz que ilumine tu camino para ir de la mano con quien te necesita. Nuestra esperanza y alegría mas grande es saber que nos vamos a unir con El y que tenemos un ángel mas que nos cuida.

Marisabel from Italy

From: Deisy Canavera
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 18:45
Subject: Hermano y amigo

Hermano y amigo, sin palabras, tenía miedo de abrir el correo por que no quería noticias tristes de Angeline, pero aunque mi corazón se arrugó como una pasa al saber la noticia solo puedo hacer un stop y orar por ti y tu familia en este instante...
"Dios soberano creador de todo cuanto existe y dueño de la vida y la muerte, a ti te adoro y alabo, fortalece en su hombre interior a cada ser querido de Danny y así mismo también. Creo en ti y en que tu das y tu quitas y sea tu nombre bendito por todas las generaciones. Que mis hermanos sientan la fuerza, la paz y tu pastoreo en estos momentos donde sé Dios que te necesitan, por favor te suplico tu respaldo y guianza. Te amo Jesús. Amen.
Amigo estamos en contacto, cuenta con mis oraciones.

Deisy Colombia

From: Bes Greyling
To: danielhuisman@yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 18:50
Subject: Gecondoleerd

Beste Tom, familie Huisman en vrienden van Angeline,
Wij wisten dat dit moment zou komen, maar toch blijf je hopen dat het anders zal lopen, hopend op een wonder. Angeline heeft zo hard en dapper geknokt voor haar leven. Zo veel respect verdient. Ik troost mijzelf met die gedachte dat ze nu niet meer lijdt, geen pijn meer voelt. Jullie en wij gaan haar vreselijk missen maar een ding is zeker: ze blijft leven in ons herinneringen! Eigenlijk zou ik graag bij haar uitvaart aanwezig willen zijn om afscheid te kunnen nemen, maar helaas is dat niet mogelijk.
Ik wens jullie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Bes Greyling (Hogendoorn) KLM (ex - Passage)

From: Jan-Kees en Corinna Gerlach
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 18:20
Subject: Re: Angeline

Hoi Daniel,
Wat een bericht, zo jong je zus te moeten verliezen. We wensen jou en je familie veel sterkte hierbij en de nabijheid van onze God.
Een gezegende dag toegewenst dinsdag,

Jan-Kees en Corinna

From: Logos FM
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 17:55
Subject: re: Angeline

My Dear Daniel,
Receive from Valerie and me, our sincere condolences, for you and your family, we know that Angeline is near our LORD, we pray for every one of you, we are sure that the sweet smile of Angeline shines in the heaven: we love you Daniel and your family too.

your friends
Jean Charles and Valerie France

From: Oksana Demchenko
To: DanielHuisman@yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 17:50
Subject: Angeline

Dear Daniel and the family,
We share your sorrow... Angelines death is a great shock for us. She was a dear person for us as well as for you. But we should remember that she still goes on, she goes on in the kingdom of our Lord in Heaven. We shall always remember her and keep her alive in our hearts!

Oksana and the family Ukraine

From: Darren Mccrea
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 17:38
Subject: Angeline

Hello Dear Friend,
When words are not enough, we can only say that we grieve with you, that we cry with you and we share in your hope for happier days to come. Loss has no words, only a great chasm of emptiness where that person filled our life and God will bring healing.

Love, Darren, Patty, James & Darien Colombia

From: Erick Venden
To: 'Daniel Huisman'
Sent: Friday, November 30, 2007 17:28
Subject: RE: Angeline

Daniel,
So sorry to hear of your sister’s passing. We grieve along with you. We are all sure to see Angeline again when we all are called back home. We trust that she is in a better place now and the pain she has been suffering is now gone. She is experiencing each day in joy as she is in the presence of her Lord who loves her dearly. The pain you must be experiencing now will one day turn to joy when you see her again. You and your family are in our prayers. We hope to see you again in Indonesia.
God bless,
Erick & Tutie Venden

From: Nelly Devia
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 17:00
Subject: RE: Angeline

Querido Daniel, querido hermano:
No tengo el gusto de conocerte personalmente, pero siento como si te conociera. Siempre que recibo noticias tuyas por mi correo electrónico las leo y es una forma de conocerte un poco más. Esta noticia de la muerte de tu hermana Angeline realmente tocó mi corazón, ver las fotos tan lindas de ella y de toda tu familia fue hermoso. Sé que todos deben estar sufriendo la pérdida física de Angeline; pero también sé que todos ustedes saben que este adiós es pasajero y que algún día todos estarán nuevamente juntos y esa vez será para siempre. Angeline se adelantó y ahora está en un lugar maravilloso donde no hay más dolor ni sufrimiento y desde donde está mirándolos con ternura. Recibe un fuerte abrazo lleno del amor de Cristo Jesús de esta tu hermana peruana,

Nelly Devia USA
www.pfi.org 

From: Justus, E. SPLPH
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 16:56
Subject: Condoleance

Lieve familie en dierbaren van Angeline. Wil jullie graag ontzettend veel kracht toewensen in de komende periode. Woorden schieten te kort om dit verdriet te omschrijven, en hoezeer Angeline gemist zal worden. Lieve, dappere Annie, jouw moed en niet aflatende wilskracht hebben me ontroerd en geïnspireerd. Het was een groot voorrecht om je te leren kennen.
Goede reis,

Esther Justus (KLM)

From: Alexandra Guerra
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 16:53
Subject: Re: Angeline

Hola Daniel.
Sé que es muy difícil asumir la muerte de un ser querido, pero en momentos como este contamos con el apoyo del Gran Consolador y nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Desde Colombia te envío un abrazo cargado de afecto fraternal. Dios los bendiga con su fortaleza y amor.
Alexandra Guerra Colombia

From: Alex Aronna H.
To: danielhuisman@yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 16:50
Subject: Condolencias

Hola Daniel.
Queremos mandarte desde Colombia un saludo y una oración de ánimo para ti y tu familia en esta etapa difícil de la vida, oramos por ustedes para que la fortaleza del Dios Eterno les abrigue y anime. Tenemos la esperanza de nuestro Dios que algún día nosotros también partiremos y moraremos con Él.

Pastores Alex y Natalia Aronna Bello, Colombia
http://ComunidadCanticoNuevo.blogspot.com

From: Schurink, R. - SPLWN
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 16:47
Subject: Angeline

Beste Daniel,

Gecondoleerd met dit vreselijke verlies van Angeline. Het is zo onwerkelijk, op een dergelijke leeftijd heen te gaan! Ik herinner mij haar als een levenslustige vrouw, to the point, altijd in voor een praatje en sociaal rechtvaardig. Ik kon goed met haar samenwerken, maar tijdens pauzes kon ik ook fijn met haar praten over andere zaken dan het werk. Zij had absoluut humor die ik goed begreep. Zij probeerde in haar werk zowel het belang van de passagier als dat van de KLM te dienen en diende naar mijn inzicht als voorbeeld voor velen. Wat een mooie dag moet dat zijn geweest, 9 november; de foto's laten zien dat jullie heel gelukkig zijn. Deze dag neemt niemand jullie meer af en ondanks haar dood zijn jullie eeuwig met elkaar verbonden!
Sterkte met het verwerken van je verdriet. Ik spreek de hoop uit dat veel mensen je zullen steunen.

Ralph Schurink (KLM-collega)

From: Lourdes M. Gomez R.
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 16:47

Piet en Klaasje
Gecondoleerd. Ik bid aan God veel sterkte voor de familie Huisman.

Lourdes Gomez, vriendin van Marbella in Santo Domingo.

From: Elvis Boye
To: DanielHuisman@yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 16:22
Subject: Angeline

Dear Daniel, Marcel & Family,
Extending deep and heartfelt sympathy to you and your family

Elvis Boye & family
Willemstad, Curacao

From: Shuk Ling Chan
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 16:35
Subject: 回覆: Angeline

Dear Daniel,
I'm sorry to hear you lost your beloved sister.
p4u & your family have a peace and comfort from our GOD!

Angie Hong Kong 說:

From: Cees van Harten
To: 'Daniel Huisman' ; Piet Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 16:06
Subject: Angeline

Geachte familie Huisman,
Vanmorgen kregen we het bericht dat jullie zus en dochter Angeline, naar haar Heer is gegaan. Wij willen jullie Gods nabijheid wensen in deze moeilijke dagen. En wensen jullie dat jullie mogen ervaren dat Zijn heilrijke rechterhand jullie draagt. Namens het bestuur en werkers en de kinderen van Hebron. Heel veel kracht,

Cees en Rommy van Harten Directie Hebron Curacao

From: Ray Branch
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 16:00
Subject: Angeline

Dear Daniel:
I am most sorry to hear that your sister, Angeline, has passed away. I wanted you to know that our prayers and thoughts are with you and the family at this time.
May God bless you and the family and provide comfort for you.

In Christ,
Ray Branch

From: cindy
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 15:39
Subject: Veel sterkte en kracht voor Familie Huisman en Vermeer

Beste Familie Huisman-Vermeer
Van harte gecondoleerd en ik wens jullie allemaal heel erg veel sterkte met het grote verlies van Angeline.

Cindy Teunis (KLM Collega)

From: Dorien M. Wietsma
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 15:33
Subject: Veel sterkte met dit grote verlies!!

Beste Daniel,
Wat enorm triest het bericht van je lieve zus. Ongelofelijk. Wat een groot verdriet. Ook voor je ouders en de rest van je zussen en broers. Wil je iedereen heel veel sterkte toewensen? Ik weet waar jullie doorheen gaan. Mijn zus, Helma, is in 2005 overleden. Aan dezelfde ziekte. Het is ongelofelijk en laat ook een enorme leegte achter. Een ding weten we zeker: ze zijn bij Jezus. Voor hen is het beter daar.
Veel zegen en Gods liefdevolle aanwezigheid gewenst,

Dorien Wietsma-Bogaarts

From: Andy O'Dwyer
To: 'Daniel Huisman'
Sent: Friday, November 30, 2007 15:28
Subject: RE: Newsletter Daniel Huisman

Dear Daniel,
Thanks for sending us your most recent update. We are so sorry to hear about your sister. We will be praying for her and your family.

Clarissa for Andy, Jacob and Clara

From: Rick & Patty
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 15:29
Subject: STERKTE

Lieve familie, ik hoorde op het werk gister dan Angeline overleden is en ik hoorde van deze site. Eigenlijk kende ik haar naam niet omdat ik op een andere afdeling werk maar was toch benieuwd of ik haar zou herkennen in de foto's .... dat doe ik, wat een superlieve, spontane collega was zij! Op de transferbalies was zij altijd een gezellige meid om mee te werken! Ongelooflijk dat ze zo heeft moeten strijden en dat ze de strijd verloren heeft. Wat oneerlijk toch! Ik leef enorm met jullie allemaal mee en ben diep ontdaan van dit enorme verlies. Heel, heel veel sterkte!! Groeten,
Patty Smit - Zuurbier (KLM SPLPO)

From: William R. Dyck
To: 'Daniel Huisman'
Sent: Friday, November 30, 2007 15:23
Subject: RE: Angeline

Hi Daniel: So sorry to hear of Angeline’s passing. We will be praying for you and your family. We look forward to meeting you again when you come to Indonesia. You’re always welcome at our house. Again, we’re just so sorry, but know that God is with you. May you know and experience His comforting presence in the days to come. God be with you.
In Christian Love,

Bill Dyck Indonesia

From: M W
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 15:11
Subject: RE: Angeline

Dear Daniel,

We are so sorry at the news and at the loss you and your family must feel. Our family will lift you up in prayer to our God, who cares for the brokenhearted and binds up their wounds. You have been such a faithful brother to your sister, and you have honored her at this the end of her earthly life.
"May the peace of God, which transcends all understanding, guard your heart and your mind in the knowledge and love of Jesus Christ, and may the blessing of God, the Father, Son, and Holy Spirit, be with you, and remain with you always." Amen.

Your brother Matt Walter (and Mave, and our children).

From: Grape Blossom
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 15:11
Subject: RE: Angeline

Faith in doubt

Our faith in God is easy when the waters ‘round are stilled,
When the voyage undertaken finds, our dreams and hopes fulfilled.

But holding on to God is hard when wrestling with our doubt,
And when the storms are fiercest, and our boat is tossed about.

It is then our faith is shaken, when the Master’s sound asleep,
Not knowing we are sinking and the waters round are deep.

We wonder then how He, who’s Lord, of all the land and sea,
could seem to be so unaware of our catastrophe.

It’s when our faith seems weakest, God will calm the sea and soul,
And when we are most broken that He’ll touch and make us whole.

Poem by Sister Miriam Barker

From: Julio Cesar Caicedo Canaveral
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 15:16
Subject: un saludo de compañía

Daniel, un ser querido siempre debe ser recordado por sus buenos momentos y quiero acompañarte en estos buenos recuerdos de tu hermana para que ayuden a olvidar su pena y dolor. Con mucho respeto y cariño hazle llegar a tus padres mi sentido de acompañamiento,

Julio Cesar, Glays y Sebastian. Colombia

From: Danny Eksteen
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 14:49
Subject: Angeline

Lieve familie en naasten van Angeline,

Met veel verdriet hoorde ik van het overlijden van jullie lieve en dappere Angeline. Ik heb mooie, warme herinneringen aan deze prachtmeid en het doet me pijn dat zij deze oneerlijke strijd heeft moeten verliezen. Ik zal haar nooit vergeten… Ik hoop dat jullie samen de kracht kunnen vinden om zonder haar verder te gaan. Heel veel sterkte toegewenst voor nu en de toekomst.

Christine Samsom, ex-collega KLM

From: J.J. Mulder
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 14:55
Subject: Angeline

Lieve Daniel en familie,
Alhoewel wij Angeline niet persoonlijk hebben gekend, zijn wij ook erg geschokt door dit vreselijke nieuws. We kennen jou en je ouders uit onze gemeente en helaas kunnen we niet bij de dienst zijn. We leven intens met jullie mee, en wensen jullie heel veel sterkte van God onze Vader toe. We bidden voor jullie en vertrouwen er op dat jullie alle kracht zullen ontvangen van de Heer die jullie nodig hebben.

Gods rijke zegen en troost toegewenst!!

Jaco & Jessica Mulder en kinderen Emmeloord
 www.JacoMulder.nl

From: Sandra Cova
To: danielhuisman@yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 14:34
Subject: words

Daniel and Fam. Huisman,
Words are not enough to express my deepest sympathy. Nothing said will fill the emptiness Angeline left in your hearts and lives. I pray God give you the strength love and faith to draw you near and pull you through. My prayers are with you !!!!! God bless and carry you all through hard times

Sandra Cova Curacao

From: Danny
To: danielhuisman@yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 14:40
Subject: Heengaan van Annie

Beste Daniel,
Ook hier op Curacao zijn wij getroffen door het nieuws. Samen te zijn opgegroeid met Annie, lijkt het wel alsof het mijn eigen zus is, die dit is overkomen. Papa Piet, Mama Klaasje, dat de heer jullie moge versterken, met het heengaan van jullie dochter. Daniel, Caroline, Peter, Marcel, Stephen, Josje Sterkte

Danny Van Lierop Curacao

From: Lex Palmieri
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 14:16
Subject: Angeline

Hallo Daniel,
We wensen jullie allemaal erg veel sterkte met het verlies van Angeline. Oprecht hopen we dat het er daarboven zoveel beter zal zijn voor haar. Helaas is het leven niet altijd even eerlijk voor iedereen. Veel kracht gewenst de komende tijd.

Ráchel Klopper (KLM-passage) en Lex Palmieri.

From: Natalia
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 14:05
Subject: Re: Angeline

We're so sorry to hear that Daniel. May God rest her soul in peace, in a great wonderful place He had always provided for her. It is joy that one day you (we) will all be together again in heaven. We pray for strength for you and your parents and all your family.

Natalia & Ivan from Indonesia

From: Noemia Viana
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 13:59
Subject: Re: Angeline

Hi Daniel,
I am Noemia, from Brazil, I just got your e-mail about your sister. I don't know what to say in this situation, but I just would like to say that my prayer is the Lord would strengthen you and your whole family.
May the Lord keep you and bless you all,

Regards, Noemia Brazil

From: Kinderwerk Weid mijn lammeren
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 13:34
Subject: Gecondoleerd

Beste Daniel, moeder Klaasje en vader Piet,
Vanuit Suriname Gods vertroosting en kracht toegewenst.
Wij bidden voor jullie.

Winston & Gloria Lie Kwie Sjoe Paramaribo - Suriname
www.WeidMijnLammeren.org

From: Florian Pistulka
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 13:28
Subject: Re: Angeline

Hola Daniel:

Lamento oir que tu hermana murió. Que Dios te de fuerza y consuelo en su presencia en este tiempo y que la luz que el puso en ti pueda brillar para tu familia también. Dios te bendiga

Florian y Raquel Colombia

From: Kim Chang
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 13:24
Subject: Sterkte

Beste Daniel,
Mijn gebed is dat jullie veel sterkte ontvangen van de Heer in deze moeilijke tijd.
Gebroken mensen is de HEER nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen.

Kim Chang Curaçao

From: marianne wilgenhof
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 11:22
Subject: Re:Angeline

Lieve Daniel,

Wat erg dat je zusje is overleden, ik wens je heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies. Natuurlijk fijn dat ze bij God de Vader is maar toch zul je haar vreselijk missen, denk ik. Ik hoop dat je mooie herinneringen hebt met haar en de rest van de familie. Mooi het gedicht wat je over haar hebt geschreven. Heel veel sterkte tijdens de begrafenis en dat God verheerlijkt mag worden die dag, ze is nu bij haar Hemelse Vader.

Groetjes Marianne Wilgenhof uit Zutphen.

From: Tj. van der Kooi
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 12:46
Subject: Van Harte Gecondoleerd

Beste Daniel en Fam Huisman
Wij wensen U en de uwen veel kracht en bijstand bij het verlies van jou Zus en jullie dochter Wij hopen en bidden dat jullie kracht mogen ontvangen om dit zeer groet verlies te dragen met de Hartelijke groeten van de Fam. doe verder ook de hartelijke groeten aan je vader en moeder die kennen we heel goed nou sterkte en Gods Zegen
Tj vd Kooi Zwaagwesteinde

From: sofia quintana
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 12:45
Subject: Re: Angeline

Hola Daniel,
Lamento mucho la muerte de tu hermana, y se que esto te origina mucha tristeza. Sin embargo, sigue poniendo tus esperanzas en las promesas de Dios, y esto consolará tu corazón.
Si en algo puedo servirte, por favor avísame.

Sofía

From: Jasmijn Peters
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 12:35
Subject: RE: Angeline

Psalm 84: 6 - 8
"Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar U. Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in oase; rijke zegen daalt als regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen."

Veel sterkte en de nabijheid van de Trooster toegewenst!
E. Flanders

From: steffenwolt@hetnet.nl
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 13:15
Subject: Angeline

Beste Daniel en familie,

Gecondoleerd met het overlijden van Angeline,als er een iemand is waar ik de laatste jaren respect voor heb gekregen is het Angeline en juist haar is het niet gegund om langer bij ons te blijven. Ik wens jullie allen veel sterkte de komende tijd.

Mieke Wolthuizen (KLM collega)

From: Jane
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 11:58
Subject: RE: Angeline

Dear Daniel,
I am really sorry to hear that your sister has passed away. My sincere to your family.
Be strong and take courage, dear brother...
Love,
Jane.

From: Elshof
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 11:46

Allereerst wil ik jullie allemaal veel kracht toewensen om dit grote verlies te kunnen dragen. Ik vind het prachtig wat Daniel voor zijn zus heeft gemaakt en weet zeker dat veel mensen hier graag naar toegaan om naar Angeline te kijken en over haar te lezen en zo haar toch nog een beetje bij zich te hebben. Ik wil zeggen dat Angeline voor heel veel mensen, veel heeft betekend. Ik heb haar enorm bewonderd om haar kracht, haar humor,haar vermogen om altijd maar weer positief de strijd aan te gaan. Ze is een voorbeeld voor mij. Ze heeft mijn hart geraakt,er een plek in veroverd en ze zal in mijn hart voortleven.
Heel veel sterkte.

Liefs Alice van Haasteren (klm)

From: Ted en Til Baars
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 11:45
Subject: Angeline.....

Lieve familie Vermeer en Huisman.

Ten eerste heel erg gecondoleerd met het grote verlies van jullie dochter, zusje, vrouw, vriendin, maatje, collega.... Ik kende haar alleen als heel klein meisje en vooral als zusje van jou Daniel. Veels te jong.... Hier zijn echt geen woorden voor. Haar taak hier zal ze volbracht hebben en hebben ze haar ergens anders harder nodig.... En dat ze op zo'n jonge leeftijd haar taak hier al volbracht heeft getuigt alleen maar wat voor een super vrouw het was. En zo te lezen zijn heel veel echt heel veel het zeker hiermee eens.
Nogmaals STERKTE

Tilly Baars - Kleine

From: Doris Celestin
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 11:43
Subject: RE: Angeline

Dear Daniel,
Please accept my sincere condolences for the lost of your sister. I pray that both you and the rest of the family will be comforted in the knowledge that Angeline has gone to a better place where there will be no pain, no tears, no sickness, but safety, peace and love in her Lord's arms.
May God bless and strengthen you at this difficult time.

Doris from London

From: Marisol Wester
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 11:37
Subject: hola

Hermanito... de mi corazón muy triste por tu tristeza y la de tu familia. Vi la pagina que le hiciste a ella y me pusiste a llorar. Lo que mas me entristeció es que ella tenia mi edad. Gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo quien nos consuela en todo dolor.

Te quiero mucho.
Gustaf y Marisol

From: M van Leyen
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 11:32
Subject: Re: Angeline is 28 Nov 2007 20:20 overleden

Beste familie Huisman,
Hoewel we allen wel wisten dat dit moment zou komen, toch heeft het een schok te weeg gebracht op de afdeling. Diep geraakt zijn wij allen te horen dat op zo'n jonge leven Angeline niet meer in ons midden mag zijn. Blijven de herinneringen aan haar als een zeer moedig mens. Leuke collega die door velen zeer gewaardeerd werd. Ik wens jullie heel veel kracht toe om de enorme verlies van Angeline te kunnen verwerken. Loslaten is ook houden van........
Veel sterkte......

lieve groet,
Paula van Leyen (klm collega)

From: Bert Dekker
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 11:30
Subject: Angeline

Beste Daniël en Familie
Toen je vader ’s -avonds belde om het te vertellen waren er weinig woorden maar zoveel gevoelens. Ik leef mee met haar man, met jullie allemaal en in het bijzonder Piet en Klaasje. Dit verlies doet zo’n pijn’. Het is voor jullie allemaal een moeilijke tijd en ik wens jullie alle kracht toe van de Heer. Zoals wij hebben ervaren kan deze kracht enorm zijn. Bid en vertrouw op zijn sterkte. Destijds bij het afscheid van Dick zei mijn dochter dat onze enige troost is te weten dat ze geen pijn meer hoeven lijden en dat we erop mogen vertrouwen dat ze in Jezus handen en bescherming zijn. Laat dat ene troost zijn voor jullie allen. Leef in dat weten en het zal je sterken. Echt. Ik wens jullie daarom de komende dagen heel veel van Zijn sterkte en vooral ook de tijd daarna als de leegte komt. Als ik jullie of vader of moeder ooit ergens mee kan helpen of samen praten of bidden laat het weten. Ik zal haar nooit vergeten, haar lekkere appeltaart, haar enthousiasme, de reis naar Groningen. Angeline rust van haar pijn en vechten. Ze heeft heeft dan misschien de strijd tegen deze erge ziekte niet kunnen winnen, maar is een Overwinnaar in Jezus naam. Daar mag ieder op vertrouwen.

Bert

From: e-cards@dayspring.com
To: DanielHuisman@yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 11:16
Subject: amel.korvanen has sent you an E-Card!

Amel has sent you an E-Card!
Someone wanted to share their heart and God's love with you today with a DaySpring E-card. Your E-card is waiting at this location:

http://www.dayspring.com/ecards/card.asp?ID=19c5fe-Dnm

From: Schotanus
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 11:12
Subject: Re: Angeline

Hallo Daniel,
Ik stuur je hierbij de advertentie, zoals die vandaag in de Kollumerkrant komt te staan namens de Friese familie. Je kunt deze dan zelf ergens invoegen waar je deze wilt bewaren. Tante Mieke en ik hopen dinsdag in Leiderdorp te zijn. Ondertussen wensen we jullie allemaal heel veel sterkte en de troost van de Heer.
De hartelijke groeten
Oom Joop

En de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn Openbaring 21 :4b
Heel verdrietig delen wij als familie u mee, dat na een ernstige ziekte op 33 jarige leeftijd is overleden, onze lieve nicht Angeline Huisman Wij wensen haar man Tom Vermeer, haar ouders Piet en Klaasje Huisman –Schotanus en de wederzijdse nabije familie, heel veel sterkte en troost’

Leiderdorp, 28 november 2007
Uit aller naam:
S. Dijkstra – Schotanus, Westergeest

From: Johan Svanerudh
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 10:58
Subject: Re: Angeline

Daniel,

I am so sorry to hear this, you all fought so hard for her and even though i didn't know her personally she seemed like a person full with life. Its hard to understand the why in situations like this, we can only rely in the knowledge that she is with God and that her fight now is over, while we have to go on. Hope you can find strength within your family Daniel, I am thinking of you.
Take care and remember that even when all is dark God is walking with us, even if we don't always believe it.
Johan from Sweden

From: Petter Hermansson
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 10:34
Subject: RE: Angeline

Lo siento mucho Daniel..
Mis oraciones están contigo y con tu familia.

Un abrazo/ Petter en Suecia

From: Gabriel Jansen
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 10:33
Subject: Re: Angeline

Daniel en famile,
Het overlijden komt voor jullie niet als een verrassing, ondanks de geloofsstrijd,het gebed en de hoop.
Veel sterkte voor jullie deze tijd en kracht vanuit het vertoeven in Gods nabijheid, met alle pijn en vragen.

groeten,
Gabriel

From: Arthur & Anne Waller
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 10:27
Subject: Angeline.

Beste Daniel,
wat een verlies, wat een verdriet.
Ik ken je zusje niet zo goed. Toen ik met jou bevriend was en vaak op het landhuis kwam, was zei nog een kleuter. Pas veel later toen ik na mijn studie weer terugkeerde op Curaçao maakte ik kennis met haar. Ze logeerde toen bij Marcel & Dianne en zou dat jaar naar Nederland vertrekken. Een prachtige jonge vrouw. Van mijn zus Patty hoorde ik dat zei een hele lieve beer van een Hollandse vriend had. Ik ontmoette haar weer toen ik 5 jaar geleden met gezin naar zuid Afrika op vakantie ging. Als klm-er is het natuurlijk afwachten of er wel plaats is. Zei was de gate agent en had alles onder controle. Uiteraard herkende ik haar niet. Alleen haar accent deed mij vermoeden" e muhe mester un yu di korsow". Totdat ze zei "dag meneer Waller" Vanaf dat moment zag ik haar regelmatig in het bemanningscentrum tijdens haar koffie pauze of boven in het Centre point een maaltijd te nuttigen.
Beste Daniel, ik wil jullie allemaal condoleren met het verlies en heel veel sterkte toewensen.

Arthur Waller. Anne Erik Kevin

From: de Wit, Daniel
To: Daniel Huisman
Sent: Friday, November 30, 2007 10:02
Subject: RE: Angeline

Daniel,

Met veel verdriet hebben wij vernomen dat Angeline is heen gegaan. Haar ziekte en overlijden hebben ons zeer aangegrepen al hoewel er weinig contact was de laatste jaren. Zij en jullie waren en zijn altijd een lichtpunt gebleven in ons leven. We denken veel aan jullie in deze moeilijke tijd en bidden voor jullie.
Kind regards & God bless.

Sammy, Ronald en Danny (Daniel) de Wit

From: Chr55
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 09:59
Subject: Angeline

Dear Daniel,
I want to send my comfort to you and your family. Lord will comfort you. You did everything which was in your hand, but our Heavenly Father have had another plan for your sister. God is good, and He always wants the best for His children, even we don't understand.
With regards and prayers I am with you in Christ yours
Christa

From: Dick & Ria de Vries
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 09:58
Subject: gecondoleerd

Hallo Daniel,

juist vandaag begraven we het lichaam van een goede vriend die 16 jaar ziek was, voorheen zendingsarts. Ook bij hem gebeurde niet een wonder van genezing. Maar een ding weten we wel dat de heerlijkheid die over hem geopenbaard zal worden niet opweegt tegen het lijden wat hij heeft doorstaan hier op aarde. Rom 8:18.
God zegen jullie als familie,
Hartelijke groeten, Dick en Ria de Vries.

From: Lex Palmieri
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 09:34
Subject: Angeline

Hé Daniël,

Zojuist het trieste bericht ontvangen dat Angeline is overleden.We zijn er allebei stil van en ik denk velen met ons. Veel dingen in het leven kloppen, sommige dingen niet. We hopen oprecht dat het er “daarboven” zoveel leuker en mooier is voor Angeline.
Wij wensen jou, je familie en Tom heel erg veel sterkte.

Ráchel Klopper (KLM-passage) en Lex Palmieri.

From: Monique Tognetti
To: DanielHuisma n@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 09:16

Lieve Tom, familie en vrienden van Angeline,

Gisteren kwam ik op het werk toen ik te horen kreeg dat Angeline de oneerlijke strijd niet heeft mogen winnen. Het is een groot verlies voor iedereen, want zoals vele al hebben geschreven was het zo'n lieve, positieve en bijzondere vrouw. Ik ben dan ook erg blij dat ik haar heb mogen kennen. Het was altijd bijzonder dat zij ondanks haar ziekte toch op Schiphol rondliep en vol levenslust haar werk deed. Voor Angeline is er nu rust, maar jullie moeten door zonder haar. En dat zal ongetwijfeld heel moeilijk zijn.
Ik wens jullie daar dan ook heel veel sterkte bij.

Monique Tognetti (collega KLM)

From: njoe
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 05:02
Subject: Diep medeleven met Tom, Piet en Klaasje en gezinsleden familie Huisman,

Lieve Daniel,

Annie is nu bij onze God,dat is een troost. Zij hoeft niet meer te lijden. Angeline laat een grote leegte achter,het zal nooit meer zijn als het was. Zeer bedroefd voelden wij ons gisteren toen via Stephen het bericht ons bereikte dat ons aller hoop op Annie's genezing ,door onze Vader in de hemel anders beslist is, in een plaats bij zijn engelen, bij Hem. Wij buigen ons hoofd en vragen sterkte voor allen en heel in het bijzonder voor Tom haar man,voor je ouders,voor alle gezinsleden die nu een schakel zullen missen, Angeline. Ook heel in het bijzonder voor jou Daniel die zo moedig ons op de hoogte houdt .Jouw website is ook een troost voor ons,we kunnen en konden meebeleven de intense dagen. God geve jou kracht en troost Daniel en ook allen in de familie. Moge zijn kracht en liefde jullie nabij zijn in deze moeilijke dagen. Wil je onze gevoelens van medeleven ook aan je ouders, Tom en de overige familie overbrengen ?.
Veel sterkte en Gods troost,

Frank, Irene, Astrid, Maureen, Ro Stuger.

From: Jacco & Marit Groot
To: 'Daniel Huisman'
Sent: Friday, November 30, 2007 02:00
Subject: RE: Angeline is 28 Nov 2007 20:20 overleden

Lieve Daniel,

Wat een vreselijk nieuws. Het enige wat we kunnen zeggen is dat Annie nu bij God is, geen pijn en geen verdriet. Maar voor jullie des te moeilijker. We willen jou en je familie echt Gods vrede toewensen. Het lied dat we altijd na de dienst in Curacao zongen is in mijn hart. Vrede van God zij met u, in Jezus naam zegen ik u. Dat is het enige wat we nu nog kunnen doen. Laat Hem de leegte vullen.

Heel veel sterkte en liefs,
Jacco Marit Aron Morris
www.GoaProjects.net

From: Mr. Philip Nieuw
To: DanielHuisman@yahoo.com
Sent: November 30, 2007 02:04
Subject: Loosing a friend

Dear husband Tom and family Huisman

Many changes in our lives represent loss. In every loss we long for a touch of healing and hope. And in the midst of sorrow, there is a celebration of God's faithfulness: " Through the Lord's mercies we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning; great is Your faithfulness." (Lamentations 3:22)
When our hearts hurt because of loss, we can find hope in our LORD, who never changes.
May the God of comfort, comfort you in this moment of grief.

With love,
Carmen en Fifi Nieuw

From: Charles F.Trinidad
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 00:36
Subject: Veel sterkte Peter en Fam Huisman

Beste Peter en Familie Huisman,
Ik wil jou en de rest van familie Huisman van harte condoleren met het overlijden van Angeline.
Veel sterkte.

Charles Trinidad (San jose, Costa rica)

From: Saskia Segers
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 00:04
Subject: Angeline

Beste Daniel,

Ik ben een collega van Angeline. Vanavond werd ik door een collega gebeld met het trieste nieuws dat Angeline is overleden. Woorden schieten mij tekort. Het emotioneert mij enorm, ZO een geweldige lieve vrouw, betrokken bij iedereen om haar heen. Ik herinner mij Angeline vooral als een collega met veel kracht, humor en veel collegialiteit. Angeline was zeer betrokken bij haar werk. Zij voelde zich als een vis in het water op SPL en dat straalde ze uit! Ik zie haar nog zo voor me, samen in gesprek bij D8,..... heel onwerkelijk... De manier waarover ze over haar ziekte sprak als ze op SPL was vond ik zeer bewonderenswaardig! Als iemand genezing was gegund.....Helaas hebben we ons leven niet helemaal zelf in de hand en zijn er "routes" voor ons uitgestippeld. Hoe onlogisch of oneerlijk het dan ook soms mag lijken.. we hebben helaas afscheid van Angeline, een prachtvrouw, moeten nemen. Met pijn in ons hart.... Ik wens jou, Tom, verdere familie en vrienden heel veel sterkte, kracht toe om dit grote verlies te verwerken. Helaas kan ik niet bij de uitvaart zijn maar in gedachte ben ik bij Angeline. Moge Angeline, als engel waken over haar geliefden.

Saskia Segers

From: raquel jimenez
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 30, 2007 00:01
Subject: Gecondoleerd

Beste Daniel
Gecondoleerd met het overlijden van je zusje Angeline. Ik wens je ontzettend veel kracht en sterkte toe. Condoleer je ouders, je broertjes en zusjes voor me. Moge de Here jullie troosten in je verdriet. In ding weten we zeker en dat is dat Angeline bij de Here is, waar er geen verdriet en geen pijn meer is.
groetjes van,
Rogelio Chirino

From: Arlene Hoffman
To: Daniel Huisman
Sent: Thursday, November 29, 2007 23:54
Subject: Re: My sister died

Dear Daniel,

My deepest sympathy goes out to your family for the passing of Angeline. I know that it is difficult to not have our loved ones with us and losing them in such a final way from this side of life. But the joy is in knowing that you will be reunited one day. I do look forward to seeing you and spending time with you. I would love to hear more about your lovely family. Again, our condolences and may God's peace rest upon your Mom and Dad and other siblings.

Blessings,
Arlene
"drink from this water and you will never thirst again" an offer you shouldn't refuse

From: Yanmie Lam
To: DanielHuisman@yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 23:44
Subject: Condoleance

Beste familie Huisman en Vermeer,
Gecondoleerd en ik wens jullie heel veel sterkte toe.

Yanmie Lam (KLM collega)

From: Armand en Jeannette Gimbrère
To: Huisman, Piet
Sent: Thursday, November 29, 2007 22:48
Subject: Voor mijn lieve familie

En voor Angeline en Tom.
Als je op de afbeelding (control en klik) klikt krijg je een fantastisch nummer te horen.

Veel liefs,
Armand, Jeannette, Danique en Sebastian Gimbrère (Schotanus)

From: Bryan Schipper
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 22:43
Subject: Gecondoleerd,

Beste familie Huisman,

Wij willen jullie familie en Tom en zijn familie van harte condoleren met het overlijden van Annie. Wij hebben heel wat plezier en mooie herinneringen aan Annie wij zullen haar vooral missen als onze families samen zijn en dat is vaak !
Wij wensen jullie allen veel sterkte toe.

Namens Familie Schipper

From: Fam.Mladenovic
To: Daniel Huisman
Sent: Thursday, November 29, 2007 22:31
Subject: Re: Angeline is 28 Nov 2007 20:20 overleden

Beste Fam. Huisman,
Gecondoleerd met dit enorme verlies,ik wens jullie veel kracht toe.

Lisa Harthoorn-Mladenovic (KLM collega).

From: Simon Huisman
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 21:10

Lieve familie zojuist gehoord van het overlijden van Angeline wij bidden voor jullie dat jullie de troost en kracht van onze Hemelse Vader mogen ervaren en ondanks verdriet mogen we weten dat Angeline nu echt thuis is. heel veel sterkte

Simon Huisman

From: Peter van Doorn
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 21:04
Subject: Angeline

Beste Daniel.

Wij willen jou en de rest van de familie van harte condoleren met het overlijden van Angeline. We wensen jullie allemaal veel sterkte en troost toe.
In gedachten zijn wij bij jullie.

Peter & Judith

From: Heleen
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Subject: sterkte
Date: Thu, 29 Nov 2007 20:19:32 +0100

Daniel en familie,
Allereerst wil ik jullie condoleren met het verlies van jullie dochter en zus. Al een tijdje volg ik de verhalen via hyves en deze website. En dan toch is het schrikken als het trieste nieuws van haar overlijden komt. Angeline was een sterke en dappere vrouw iedereen sprak ook met zoveel bewondering over haar !! Ik zal haar nooit meer vergeten.
Heel veel sterkte de komende periode.

Heleen Gemser ( KLM collega )

From: Anneleen Nieuweling
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 20:33
Subject: Dag lieve Angeline!

Beste Tom, beste familie en vrienden, gecondoleerd met dit grote verlies en heel veel sterkte voor jullie allemaal. Lieve Angeline, als ik aan je denk moet ik glimlachen. Wat een topvrouw! Zo krachtig en fris en positief. En nu ga je op voor topengel! Dankjewel dat ik je heb mogen kennen!

Liefs van Anneleen. (ex-collega PH)

From: Josh Hoffman
To: Daniel Huisman
Sent: Thursday, November 29, 2007 23:09
Subject: Re: My sister died

Dear Daniel,

I am so sorry to hear about Angeline's passing. Our prayers will now be with the family that their grief will quickly pass and that somehow her passing will get the attention of family members who do not know Christ.
Blessings from.........

Josh

From: Yasmin M Neman
To: Recipient list suppressed:
Sent: Thursday, November 29, 2007 20:56
Subject: De trein van het leven . . .

Power Point; DeTreinVanHetLeven.pps

Heel veel sterkte toegewenst!!!!

From: kerbrun
To: Daniel Huisman
Sent: Thursday, November 29, 2007 20:15

Hello Daniel,

I heard the news this morning for the departure of Angeline, I give you all my condolence and to all family I think to you in prayer also to Marbella.

Be blessed, may the Lord feel your heart and mind with his peace and his joy.
Bruno

From: Peter Petersen van
To: danielhuisman@yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 19:23

He Daniel en familie,
Woorden schieten eigenlijk te kort daarom wil ik ook niet veel zeggen.
sterkte

Peter vP

From: aicha devries
To: danielhuisman@yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 19:22
Subject: Condoleances

Dierbaren van Angeline,
Vol ongeloof hoorde ik gisteravond vlak voordat ik naar huis ging dat Angeline eerder op de avond was overleden. Het is zo ongelooflijk, omdat een zeer krachtig persoon niet meer is! Lieve Angeline ik zal je nooit vergeten, omdat je altijd zo positief, vrolijk, sterk was. Je bent voor mij en ik denk velen die je hebben gekend een voorbeeld geweest! Je strijdkracht was ongekend! Ik wens de familie en alle andere dierbaren van Angeline veel sterkte toe in deze moeilijke tijden....

Veel sterkte, Aicha Aen Mesaoudi (collega KLM)

From: Jimenez, Filomena
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 19:11
Subject: heengaan van Angeline

God keek rond in zijn tuin en zag een lege plaats. Toen keek hij neer op onze aarde en zag jouw moe gelaat. Hij deed zijn arm om je heen en nam je mee om uit te rusten, Gods tuin moet wel prachtig zijn. Hij neemt alleen de beste! Broeder piet, zuster klaasje, broers en zusters
Wij wensen jullie veel sterkte met het heengaan van Angeline

Joaquin, Jonathan En Meliza Jimenez / Filomena Carlo

From: Jacqueline Postma
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 18:53
Subject: condoleance

Tom en alle dierbaren van Angeline,

Allereerst mijn condoleances. Ik wens jullie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Ik heb Angeline niet persoonlijk gekend maar omdat ik bevriend ben met Debbie heb ik veel meegekregen. Ook door deze prachtige site natuurlijk. En daarom weet ik eigenlijk wel zeker dat Angeline over al haar dierbaren waakt. Haar warmte zal altijd om jullie heen zijn. In mijn gedachte ben ik bij jullie en bij Debbie.
Liefs,

Jacqueline Postma

From: Wendy van Gent
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 18:48
Subject: Angeline

Beste Daniel, Tom, vrienden en familie van Angeline,
We hebben vandaag op ons werk te horen gekregen dat Angeline overleden is. Ik heb altijd gehoopt en gedacht dat zij het zou redden. Ze was altijd zo positief en vol levenslust. Ik vind het echt niet eerlijk..... Ik wens jullie heel veel sterkte in deze hele zware tijd. Angeline zal voor altijd in onze gedachten blijven.

Veel liefs,
Wendy Op 't Eijnde - van Gent (collega KLM)

From: Jean-Louis Chaix
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 18:39
Subject: Angeline.

Beste familie Huisman,
Jullie engeltje, ons zonnetje, is weggevlogen...
Woorden schieten mij tekort, héél véél sterkte met jullie groot verlies.
Ik zal haar "joie de vivre" voor altijd missen.

Jean-Louis Chaix. (KLM collega)

From: matty waterreus
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 18:08
Subject: Angeline

Beste Tom, Daniel en familie,
Gecondoleerd met het vreselijke verlies van jullie lieve, liefhebbende, sterke en dappere Angeline.
Ik wens jullie heel veel sterkte en kracht toe!

Matty Waterreus (KLM collega)

From: Carmen S. Baltozer
To: Daniel Huisman
Sent: Thursday, November 29, 2007 17:51
Subject: Jennys"tia

Querido hermano Daniel : No existen palabras en el diccionario, que pueda un ser humano encontrar, y que estas puedan quitar el dolor profundo del alma; Hermano aunque el sol se oculte todavía nos queda Cristo que mas puedo decirte hermano Mira a David en 2 de Samuel capitulo 12del 20 al 23 , y levántate con valor fortalecido que tu hermana esta viva ella dejo el vaso que usaba su espíritu ahora esta viva y estará a tu lado disfrutando y sintiéndose orgullosa de tu trabajo. te lo digo por experiencia propia, .El trago que has bebido hermano ha sido muy amargo , pero dejara en tu boca la dulzura del amor y la Bendición del Dios Altísimo. Yo se que el Señor tiene algo muy grande para ti , , por que has soportado la prueba con valor, oración y ayuno. Que el Señor de Paz y Amor te Bendiga junto a tus querido padres. y sientan que no están solo, que cristo esta con ustedes enjugando toda lagrima.
Reciban un cariñoso abrazo de una hermana en Cristo. que los lleva dentro de su corazón

Carmen S. Baltozer

From: Konsulat Ukraine
Sent: Thursday, November 29, 2007 2:12 PM
To: Piet Huisman
Subject: Condolences

Dear Piet and Family Huisman,
Please accept our sincere condolences on your big loss - a death of your daughter and sister. This is a big grief for all of you. We are with you in our mind and we will pray with you to our Lord for Angeline 's soul.

Maria and Ruslan
Mama Maria and Andriy
Roksolana and family
Bogdan
Valentyna and Hebron from Ukraine

From: Jacqueline van Heteren
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 05:37 PM
Subject: Met mijn oprechte deelneming

Beste lieve familie van Angeline,
Gecondoleerd met het overlijden van Angeline. Waarom nou zij, hè? Ik zie ons afgelopen zomer nog op de trap op Schiphol Plaza staan praten. En ik kon alleen maar denken: " wat een krachtige vrouw.....wat een prachtige vrouw". Ik wens jullie allen heel veel sterkte met dit (oneerlijke) verlies.

Jacqueline van Heteren (KLM collega)

From: Yvonne van der Linden
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 05:37 PM
Subject: Angeline

Beste Daniel en familie,
Respect is het eerste wat in mij opkomt , groot respect voor de enorme levenslust, vechtersmentaliteit, altijd positief zijn, altijd belangstellend voor een ander. Ik bewonder haar enorm en wil jullie allen condoleren met het verlies van julllie lieve Angeline! Jullie liefde voor elkaar en voor het leven mag een groot voorbeeld zijn voor anderen! Ik zal haar nooit vergeten.

Vriendelijke groeten,
Yvonne van der Linden (KLM collega)

From: Libier, Monique
To: Daniel Huisman
Sent: Thursday, November 29, 2007 05:35 PM
Subject: RE: Angeline is 28 Nov 2007 20:20 overleden

Gecondoleerd Daniel, heel veel sterkte toegewenst voor jou en je familie.
Take care,

Monique

From: Sergine
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 04:17 PM
Subject: De: Panassac

Dear Huisman family,
Yesterday we were there when we heard Tom announcing that Angelina was gone with the Lord. We heard your cry and we also cry with you, for this battle was also ours. With André we could figure out the presence of the Holy Spirit while in her room and then the angels taking her home to be near our dear Lord and Savior. We were impressed all the night and this morning at our awaking we said: "Yes, she is gone with the Lord, no more suffering." I know, dear father, mother, brothers, how much pain you have to loose a daughter and a sister. But my compassion goes specially to Tom, her husband, they were one flesh, and I can imagine how he has been shaken all the way long with the terrible sickness of his beloved Angelina, how only the Holy Spirit can comfort you, Tom, as says the Lord: "...I will send you the Comforter, the Holy Spirit..." Jean 14:26. Only Him can take away the pain and give you the understanding that she has advance us to the Kingdom of God. Tom, I pray that our dear Lord give you preace and comfort. Dear family, also. And Marbella who also was so near of Angelina's heart. We have no word to tell.... We love you all and are near of you in those hard time.

André & Sergine
Jacqueline     from France

From: Soledad Mariangel
To: Daniel Huisman ; Daniel Huisman
Sent: Thursday, November 29, 2007 03:45 PM
Subject: Mis condolencias

Daniel:
Deseo la paz del Señor, en medio de estos momentos tan triste. Sin duda que tu hermana fue una bendición en medio de tu familia y en tu vida. Que la paz de Dios que sobre pasa todo entendimiento sea extensiva para toda tu familia.
Con aprecio y cariño, tu amiga,

Soledad

From: Jacqueline Huisman
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 03:28 PM
Subject: heel veel sterkte

Lieve familie Huisman en Tom,
Langs deze weg wil ik jullie condoleren met het verlies van Angeline. Ik hoop dat jullie heel veel sterkte zullen hebben aan alle fijne herinneringen en aan jullie geloof. Mijn gebed is deze dagen voor jullie. Mijn kaarsjes branden voor Angeline.
Lieve groet,

Jacqueline Huisman (KLM)

From: Elsa van Petersen
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 03:15 PM
Subject: Angeline

Lieve Daniel,
Een prachtige site! Ik moet er steeds weer naar toe gaan, het is zo ontroerend en straalt zoveel liefde uit. Jullie zijn dagelijks in mijn gebeden. Dat zij als de jongste jullie voor zou gaan is moeilijk te bevatten. Onze enige troost is te weten dat zij weer verjongd en hersteld is. Haar tranen zijn gewist' Angeline is teruggekeerd naar het huis dat Jezus voor haar heeft bereid. En ondanks alles zeggen wij de Heer zij geprezen. Ik wens jullie alle troost en sterkte toe

Tante Elsa

From: Annieke van Dijk
To: Daniel Huisman
Sent: Thursday, November 29, 2007 12:15 PM
Subject: Re: Angeline is 28 Nov 2007 20:20 overleden

Beste Daniel,
Ik wil jou en de rest van de familie van harte condoleren met het overlijden van Angeline. Mag de Trooster in deze tijd heel dicht bij jullie zijn!
Veel sterkte!!

Annieke.

From: Joanne van Beek
To: Daniel Huisman
Sent: Thursday, November 29, 2007 03:00 PM
Subject: Re: Angeline is 28 Nov 2007 20:20 overleden

Lieve Daniel,
Wat een verdrietig nieuws
ik wens jullie alle sterkte toe en in gedachten ben ik bij jullie.
gecondoleerd van ons

Benjamin en Joanne

From: Just
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 02:59 PM
Subject: Sterkte met het heengaan van Annie

Hi Daniël,
Ik heb het op een afstand gevolgd en leef met jullie mee. Je hebt een moedige zus. Ik wens in het bijzonder jouw, Tom, Piet, Klaasje, Peter, Caroline, Marcel, Wiwi, Josje en Marbella erg veel sterkte en troost toe.

Justi López

From: Linda Priester
To: Daniel Huisman
Sent: Thursday, November 29, 2007 02:48 PM
Subject: Angeline

Lieve Daniel!
Op dit moment zijn er geen woorden die kunnen troosten! Ik ben samen met jullie heel verdrietig over het overlijden van Angeline. Eens heb ik gelezen dat sommige mensen ergens anders nodig zijn.... dat het een reden heeft dat Angeline dit aardse leven heeft moeten verlaten; dat haar sterke kracht en positiviteit en alle verdere mooie eigenschappen die Angeline heeft, nodig zijn in "Het leven hierna" Ik wens jou en je familie (en de andere naasten) heel veel sterkte, we zullen haar missen en het zal moeilijk zijn. Graag wil ik je over een poosje weer schrijven, of zou het heel fijn vinden om van jou te horen als je er aan toe bent.

Daniel, sterkte en liefs, Linda

From: Lino Chirino
To: Daniel Huisman
Sent: Thursday, November 29, 2007 06:18 PM
Subject: Re: Angeline is 28 Nov 2007 20:20 overleden

Familie Huisman,
Heel veel sterkte.
We weten dat Annie zeker bij De Heer zal zijn.
Wij zullen haar zeer missen.

Audrey en Lino Chirino

From: nacheska janse
To: Daniel Huisman
Sent: Thursday, November 29, 2007 01:57 PM
Subject: Annie mijn sister is gestorven.

Daniel.
Bedankt dat je me op de hoogte hebt gehouden. Het bericht dat Annie gestorven is braak mijn hart. Het gekke is dat ik met mama om kwart voor acht aan de telefoon zat en ze zei al dat het niet goed uit zag. En dan te horen dat ze na een half uurtje is gestorven. Ik wens jullie het alle sterkte toe. Weet je de laatste mail die ik van Annie kreeg zei ze: Nacheska ik hou van je. Dat zal ik nooit vergeten. Ook al weet ik dat ze bij God is vind ik het niet leuk dat ze zo moest gaan. Wij denken altijd dat we nog tijd genoeg hebben om dingen met God recht te zetten, maar we weten niet wanneer ons tijd is. Laat niet voor morgen wat je vandaag kunt doen. De liefde, vriendelijkheid, behulpzaamheid en de kracht die Annie had in haar leven spreek me aan. Ook al was ze ziek, voelde ze niet lekker was ze er wel voor anderen. Annie zal ik nooit vergeten. Weet nog dat we vroeger op de zondag school het liedje;
Weet jij dat je een parel bent, weet jij dat je van waarde bent,weet jij dat je een parel bent, een parel in Gods hand.
Nou dat was Annie zeker Een Parel voor een ieder om haar heen.
Sterkte voor iedereen die verdriet hebben om Annie.
En heb een gerust hart want ze is bij God.
Kusjes en veel liefs.

Van: Nacheska, Marshall en Vianeska
Wij de familie Janse leef met jullie mee.

From: Thessa Zwart
To: danielhuisman@yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 01:54 PM
Subject: Er is een pracht van een engel bijgekomen

Lieve familie en vrienden van Angeline,
Samen werden we ziek en ook weer 'beter'. Als we elkaar zagen altijd even vragen hoe het ging. Verslagen heb ik dan ook achter de balie gezeten toen ze me kwam vertellen dat er weer een knobbel in haar nek zat. Het gevecht wat je toen weer bent aangegaan is niet te omschrijven. Ik had al veel bewondering voor je, maar die is de laatste jaren uitgegroeid tot een niet te vertellen gevoel. Elke dag heb ik over haar gepraat. Thuis maar ook op t werk. Over wat voor een prachtige maar vooral krachtige vrouw ze is. Hoeveel ze mij geïnspireerd heeft met haar karakter en hoe ze vocht als een leeuwin.
Ik schreef niet voor niets op de kaartjes....Angeline, als ik ook maar een heel heel klein beetje op jou lijk dan ben ik een gelukkig mens.
Ze hebben er in de hemel een mooie engel bij gekregen. Ik zal je missen.

Liefs Thes (collega KLM)

From: D van E
To: Daniel Huisman
Sent: Thursday, November 29, 2007 01:45 PM
Subject: RE: Angeline is 28 Nov 2007 20:20 overleden

Gecondoleerd lieve familie,
eens zullen we haar terugzien...

Jeroen, Deegee, Jonathan, Robin & Joyce

From: Halabi, Catharina
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 01:38 PM
Subject: Mijn gedachten zijn bij jullie

Dear family Vermeer and Huisman,
There are no words to express or even calm your sorrow at this moment. It hurts to let her go, even though we know she is not suffering anymore. My thoughts and prayers are with you. I pray to God to embrace her in his kingdom and make her happier than she was when she was on earth. We know for sure that we all will have a guardian angel looking over our shoulder, because on earth she was already practicing that, so imagine when she is with God. Her presence body-wise is gone, but so is her pain. I know that we all will feel her presence spirit-wise among us. She will make sure that in The Netherlands and also Curacao, everybody she knows is being taken care of.
I wish you all love and most of all strength to endure these last moments physically with her. We will remember Annie always with a smile.
Hugs and Kisses to the whole family, especially Tom, Mama Klaasje & Oom Piet, Marbella, Daniel, Peter, Marcel, Wiwi, Carolien and Josje, all cousins, the rest of the family and everybody who knew Annie. Last but not least Buddy.

Catharina (Cathy)

From: Anouk Schrauwers
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 01:29 PM
Subject: condoleances

Ik hoorde zojuist van Peter het schokkende nieuws dat Angeline gisteren overleden is. Wij willen jullie condoleren met dit grote verlies en wensen iedereen veel kracht en sterkte toe!
Groeten Anouk Schrauwers en Jurgen Vos
Met vriendelijke groet,
Hotel De Rooi Pannen Eindhoven

Anouk Schrauwers
Hotelmanager

From: marianne
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 12:45 PM
Subject: condoleance

Lieve Daniel, Tom en familie,
Gecondoleerd met dit grote verlies! Vandaag is mijn verjaardag en dit is wel het droevigste bericht wat je op zo n dag kan ontvangen. Ik wens de gehele familie heel veel sterkte en kracht toe om dit afscheid te kunnen verwerken.
Angeline, voor altijd in mijn hart.
Rust zacht, meisje

Marianne Stroober (KLM collega)

From: Hermien Dekker
To: Daniel Huisman
Sent: Thursday, November 29, 2007 12:20 PM

Lieve Daniel,
Natuurlijk ook de rest van de familie, gecondoleerd met het verlies van Angeline. Dit is een verlies wat onbegrijpelijk is, maar zoals Dick 10 jaar geleden tegen zijn zussen zei : God heeft hier echt wel een bedoeling mee en daar moeten we maar op vertrouwen. Weet dat ik voor jullie bid in de komende week om jullie troost en bemoediging te geven.

Liefs Hermien ( Dekker) Landman

From: brelina
To: danielhuisman@yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 03:14 AM
Subject: E-Card from Brenda Beaujon

Hi, You can view your card at
http://www22.123greetings.com/card/11/29/03/14/ZCW81129031427296.html

From: Erwin & Edme Gonesh
To: Daniel Huisman
Sent: Thursday, November 29, 2007 12:01 PM
Subject: Gecondoleerd

Moge de Here God jullie troosten en versterken in deze moeilijke tijd! Sterkte!
namens

Edmé en Erwin

From: gerda van petersen
To: Daniel Huisman
Sent: Thursday, November 29, 2007 11:33 AM
Subject: RE: Angeline is 28 Nov 2007 20:20 overleden

Lieve Daniel,
Dank je wel voor de mail. Geen fijn bericht maar aan de andere kant is het wel zo dat wij weten waar zij is. Ik hoop dat zij mijn vader gauw ontmoet. Dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat zij onze Verlosser ontmoet!!! Oog in oog! Wat een belevenis. Wij mogen hier nog verder en de race afmaken zodat wij ook al onze mensen waar wij zoveel van houden weer terug mogen zien en omarmen. Wat een heerlijk vooruitzicht! Angeline heeft het beter dan wij op dit moment!! Prijs Jezus. (Wil je deze mail aan je ouders doorzenden en je broers en zus?)
Heel veel liefs,

Gerda van Petersen.

From: sihame felgata
To: danielhuisman@yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 11:27 AM
Subject: Mijn oprechte deelneming.

Lieve naasten van Angeline,
Gecondoleerd met het verlies van jullie dierbare Angeline. Mijn hart brak toen ik dit nieuws vandaag zag staan. Ik herinner mij Angeline als een lieve, krachtige en behulpzame collega. Zij straalde altijd zoveel vrolijkheid uit. Ik heb haar niet lang gekend, maar onze eerste ontmoeting zal ik daarom ook nooit vergeten. Diep respect is het enige wat je kunt hebben voor deze prachtige unieke vrouw. Ik wil jullie veel kracht toe wensen om dit verlies te dragen.
Angeline, rust zacht lieve meid. Ik bewonder je, voor altijd...

Sihame Felgata (KLM)

From: Peter en Jacoline
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 10:56 AM
Subject: Angeline

Beste Daniel,
Ik wil jullie bij deze condoleren met het verlies van Angeline.
Ik wens Tom, jou en verdere familie en vrienden heel veel sterkte toe dit grote verlies te dragen.
Wij zullen Angeline zeker missen, maar de hemel heeft er een engeltje bij.

Veel sterkte, Jacoline Eickhoff (KLM-collega)

From: Jacqueline van de Belt
To: danielhuisman@yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 10:55 AM
Subject: Angeline

Lieve Tom en familie,
Wil jullie heel veel sterkte wensen met het verlies van Angeline! Ik zal haar missen... Ondanks alles, bleef ze altijd haar humor en positivisme behouden... knap hoor. Ze heeft nu eindelijk rust en is verlost van de intense pijn die ze had... 't Zal een zware periode worden voor iedereen, maar we weten dat ze nu over ons waakt en in de Hemel is!

Liefs Jacqueline van de Belt (KLM collega)

From: Tamara Leihitu
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 10:19 AM

Lieve Tom & familie Huisman ,
Woorden schieten te kort! In gedachten zijn wij bij jullie...

Liefs Josh, Mazeo & Tamara Leihitu (KLM)

From: Pauline Hageman
To: danielhuisman@yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 10:10 AM
Subject: Angeline

Lieve allen die Angeline zo lief hebben,
Ik ben geschokt! Wat een enorm verlies nu Angeline overleden is. Ik denk dat ik namens heel veel mensen spreek als ik zeg dat er een prachtig en krachtig mens van ons is heengegaan. Ik wil jullie alle kracht toewensen om dit enorme verlies te kunnen verwerken.
Liefs

Pauline Moolhuysen Hageman (KLM Collega)

From: Fam van der Meer
To: Daniel Huisman
Sent: Thursday, November 29, 2007 09:24 AM
Subject: Re: Angeline is overleden

Wat verdrietig. veel sterkte. Hat zal een zware tijd zijn voor je. Je zusje moeten loslaten is niet makkelijk.
We bidden voor je en je familie,

Jolanda

From: Jannie Hoogendam
To: danielhuisman@yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 09:18 AM
Subject: Angelina Overleden...

Er valt een stilte...
Zo diep zo intens
Ik ben verdrietig
Voor jullie...
Een prachtmens
ging heen
Weet jullie gedragen
Door God
Hij laat niet alleen

Jannie

From: Harkelijn, Juny (Citco)
To: Daniel Huisman
Sent: Thursday, November 29, 2007 09:02 AM
Subject: RE: Angeline is 28 Nov 2007 20:20 overleden

Heel veel sterkte voor jou en je familie.
Regards

Alfonso (Juny) Harkelijn

From: Ronald de Wit
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 08:48 AM
Subject: condoleances

Hay Daniel
Wij hebben het droevige nieuws vernomen en condoleren jou, je vader en moeder van harte! Ons aller verlangen om Angeline genezen te zien is niet in vervulling gegaan. Wij buigen ons voor de wil van onze almachtige God, Zijn wil is wijs en heilig. Wees gesterkt met de gedachte, dat ze veilig is bij haar Heer en Heiland.
Wij dragen jullie in onze gebeden.

Ron, Cynthia en Naomi.

From: Gerard & Rebeca Adriaanse
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 07:27 AM
Subject: Condoleanties vanuit Melbourne, Australia

Lieve Daniel en familie van Angeline,
Woorden schieten op dit moment tekort. Veel kracht en sterkte toegebeden in deze moeilijke periode. Angeline is naar beter, maar ons gebed is voor jullie, dat jullie de aanwezigheid van de Here Jezus in jullie verdriet mogen ervaren, heel persoonlijk en heel dichtbij,
Veel liefs, we denken aan jullie,

Gerard & Rebeca.

From: danielle d
To: Daniel Huisman
Sent: Thursday, November 29, 2007 07:23 AM
Subject: RE: Angeline is 28 Nov 2007 20:20 overleden

Hallo Daniel en familie,
Ik wil jou en je familie heel veel sterkte wensen de komende periode. Ik weet heel zeker dat God een mooi plekje heeft voor haar in de hemel. Ze was een bijzonder iemand.

Danielle

From: Nalini Scheper
To: Daniel Huisman
Sent: Thursday, November 29, 2007 04:42 AM
Subject: Sterkte

Beste Tom & Familie Huisman,

Wij wensen jullie heel veel sterkte toe met het verlies van jullie lieve Angeline.
Annie, je bent nu een engel in de Hemel bij God. Rust zacht.
We zullen je missen.

Liefs,
Nalini & Bryan.

From: Cova, Lisette
To: Daniel Huisman
Sent: Wednesday, November 28, 2007 10:10 PM
Subject: RE: Angeline is 28 Nov 2007 20:20 overleden

Met oprechte deelneming. Woorden schieten mij tekort.
Strekte

LyCo

From: Reina & Aart
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, November 28, 2007 12:37 AM
Subject: Angeline

Daniel,
Ik heb net het bericht gelezen en ik ben geschokt. Ik voelde nog hoop, dacht dat ze nog wat leentijd zou krijgen of misschien wel een volledige genezing. Het spijt me ook dat ik niet vaker heb gereageerd. Daniel ik wil je via deze mail condoleren. Je hebt alles zo intensief meegemaakt, veel gebeden ....en nu is er stilte..... Onze G'd, de Eeuwige zal bij je zijn en ik bid dat je Zijn troost en kracht mag ontvangen. Ik wil je bedanken dat je mij en vele anderen op de hoogte hebt gehouden van de situatie van Angeline. Ze blijft verder leven in onze gedachten. Maar bovenal mogen we er bij stilstaan dat zij een plek heeft die God voor haar heeft toebereid, en niet te vergelijken is met datgene wat op aarde is. Hoe mooi zal dat zijn!

Hartelijke groeten van,
Aart en Reina

From: Crusaders Church Curacao
To: DanielHuisman@yahoo.com
Sent: Thursday, November 29, 2007 12:03 AM
Subject: Heel veel sterkte

Beste Daniel, Papa Piet en Mama Klaasje
We hebben net gehoord over het overlijden van Angeline.
Wij wensen jullie als familie heel veel sterkte en kracht toe omtrent dit grote verlies!
Wij bidden jullie God’s kracht toe om het verlies van Angeline te verwerken.

Veel sterkte van Andy & Charetti Eduarda en de familie van Crusaders Church Curacao

From: T.Groenendijk(SFEN)
To: Daniel Huisman
Sent: Wednesday, November 28, 2007 11:41 PM
Subject: Re: Angeline is 28 Nov 2007 20:20 overleden

Hallo Daniel en familie,
Langs deze weg willen wij ons medeleven tonen met het overlijden van Angeline. Hoewel wij Angeline niet persoonlijk kende hebben we in de ziekte periode met jullie meegebeden en meegeleefd. Via de website met de foto's, de DVD en filmpjes gemonteerd door Daniel hebben we kunnen zien wat een levensplezier en vrolijkheid Angeline had. Uit een gedichten bundel van Nel Benschop heb ik onderstaande vertroostende gedicht gehaald:

De Heer heeft vol liefde Zijn armen geopend
en heeft je geroepen: Kind, nu is het tijd voor wat je gelovend, volhardend en hopend

zo graag wou ontvangen: de kroon na de strijd Kom binnen, je plaats is bereid en Ik wacht
nu mag je ontwaken uit het zwart van de nacht

En Hij die vol liefde Zijn kind heeft ontvangen
kent ons verdriet, ons gemis, onze pijn Hij troost ons en zegt: Ik zal blijven verlangen

tot al Mijn geliefden bij Mij zullen zijn het duurt niet zo lang meer dan vier Ik het feest
met wie tot het einde toe trouw zijn geweest!

In deze tijd wensen we jullie veel sterkte en kracht toe en bidden Gods zegen over jullie.

Teun en Iris Groenendijk
Yvette, Marielle, Nathan, Tamara, Kirsten

From: Lotte van der Putten
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Wednesday, November 28, 2007 11:35 PM

Wat een schok, woorden voor dit verlies zijn niet te vinden… Ze mag nu rusten en hoeft geen pijn meer te hebben. Wat dapper, wat heeft ze gestreden… lieve Angeline, in ons hart leef je voort. Je bent een voorbeeld voor ons allen. Je zult als een ster aan de hemel stralen…….

Liefs Lotte, Bas, Belle en Hidde van der Putten (ex-collega KLM)

From: P de Bruin
To: Daniel Huisman
Sent: Wednesday, November 28, 2007 10:41 PM
Subject: Re: Angeline is 28 Nov 2007 20:20 overleden

Lieve Daniel,
Dank je voor je bericht en gecondoleerd met het verlies van je zo ontzettend geliefde zusje. Ik heb door alle berichten begrepen dat jullie een zeer warme en hechte familieband hebben, ik ben er dan ook van overtuigd, dat jullie samen met de hulp van de Heer in staat zijn om een mooi plaatsje in jullie hart voor Angeline in te richten.
Heel veel sterkte voor allemaal.

gr. Marianne

From: r slimp
To: Daniel Huisman
Sent: Wednesday, November 28, 2007 10:09 PM
Subject: RE: Angeline is 28 Nov 2007 20:20 overleden

Lieve familie Huisman,
Woorden schieten tekort.
Wij bidden jullie Gods kracht toe om het verlies van Annie te verwerken.

Tom,
Wij bidden jou Gods kracht en vertroosting toe met het verwerken van het overlijden van Annie.
Heel veel sterkte gewenst.
 
Namens de familie Imperator
Ma, Lycia, Lydia, Beulah, Frido, Tina, Rachela, Drusilla, Attila, Prisilla, Scynthia
From: De Kikker
To: 'Daniel Huisman'
Sent: Wednesday, November 28, 2007 09:59 PM
Subject: RE: Angeline is 28 Nov 2007 20:20 overleden

Sorry lel

Veel sterkte voor iedereen

Liefs kikki

 
From: fabiana de boer
To: Daniel Huisman
Sent: Wednesday, November 28, 2007 09:58 PM
Subject: RE: Angeline is 28 Nov 2007 20:20 overleden

Beste Daniel & Familie Huisman

Ik hoorde net van mijn vader het schokkende nieuws over het overlijden van Angeline ik wens jullie als familie heel veel sterkte en kracht toe omtrent dit grote verlies!

Fabiana & Giovanni & Jurmaine
From: Jadeinfo
To: Daniel Huisman
Sent: Wednesday, November 28, 2007 09:50 PM
Subject: RE: Angeline is 28 Nov 2007 20:20 overleden

Hoi Daniel,
Tjonge wat een verdriet voor jullie allemaal. Gecondoleerd.
Angeline is thuis, maar ook al is dat fijn, nu doet het pijn.
Heel veel sterkte voor jouw en je vader en moeder, tom en broers zussen en familie.
We denken aan jullie,
God Bless

Johan en Zwanie
Angeline is overleden Woensdag 28 November 2007 20:20 in haar huis in Leiderdorp Holland
From: Gerard & Rebeca Adriaanse
To: DanielHuisman@@Yahoo.com
Sent: Wednesday, November 28, 2007 10:57 AM
Subject: We blijven meebidden

Lieve Daniel, Tom & Angeline en familie,
Zojuist je nieuwste bericht gelezen.
We blijven aanhoudend met jullie meebidden en denken aan jullie.
Met hartelijke groet,
Jullie in Christus verbonden,

Gerard & Rebeca. Australia

From: Tanja
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Tuesday, November 27, 2007 03:27 PM
Subject: Berichtje voor Website Angeline

Lieve Angeline en Tom, en familie,
Er zijn niet zoveel woorden om te beschrijven wat er door me heen gaat als ik deze prachtige website bekijk. Ik ben even binnen gewandeld bij een warme familie en vervolgens zit ik 2 uur later nog naar mijn computer schermpje te staren……. Allereerst van harte gefeliciteerd met jullie Huwelijk!!!!!!! In deze omstandigheden voor elkaar kiezen betekent meer dan liefde alleen. Dat gaat veel verder! Dat is het mooiste gevoel dat je elkaar kunt geven. Ik ben zo blij dat jullie omringd worden door veel lieve mensen, hoe kan het ook anders. Angeline’s spontane, positieve, sterke en zeker warme persoonlijkheid werkt zeker uitnodigend. Ik wens jullie heel veel kracht toe en zal ook tijdens mijn “kaars-brand-uurtjes” voor jullie bidden.
Heel veel liefs

Tanja Seegers (Klm collega)

From: de Bruin
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 23, 2007 09:40 PM
Subject: Angeline en Tom

Lieve Daniel,
Wat fantastisch dat je deze site hebt gemaakt voor je zusje en haar man. Ik ben een collega van Angeline en had gehoord van andere collega's dat je deze site voor haar had gemaakt. Heb met ontroering alles gelezen. Ook jullie band met Curaçao voelt erg goed, ik heb met mijn man 3 jaar op Curaçao mogen wonen, dus ik begrijp jullie liefde voor het eiland en de mensen. Bovendien wil ik even kwijt dat ik enorm veel bewondering heb voor Angeline zowel als Tom. Wat een vechters zijn jullie!! Ik kwam jullie in januari tegen, toen mijn baarmoeder was verwijderd. Angeline en Tom kwamen zo ontzettend verliefd over. Dat is vanaf dat moment in mijn gedachten gebleven.

Lieve Angeline en Tom,
Wat een sterke mensen zijn jullie! Ik hoop van harte dat jullie nog lange tijd van elkaar mogen genieten, samen met Buddy. Ik zal nooit vergeten dat, toen wij een puppy labrador kregen, ik samen met Angeline in de oude kantine"op schiphol namen heb zitten bedenken voor onze pup. Buddy was namelijk ook een van de namen op mijn lijstje, uiteindelijk is het Joep geworden............ Angeline je was altijd erg benieuwd hoe het met mijn kids ging, je wilde altijd alles weten, dat voelde erg goed. Ik weet niet of ik je dat ooit gezegd heb. Wat een prachtige foto's van jullie huwelijk! Van harte gefeliciteerd nog hiermee! Het zal wel een enorm emotionele dag geweest zijn. Dat is het onder normale omstandigheden al, laat staan onder de omstandigheden waar jullie onder getrouwd zijn.
Ik geloof heel sterk in positiviteit, jij hebt dat enorm veel om je heen. Van je familie en alle vrienden en vriendinnen.
Ook wil ik je graag zeggen dat ik erg blij ben dat ik je heb mogen kennen Angeline, je bent heel erg bijzonder en een voorbeeld voor velen!
Heel veel sterkte voor jullie en alle familie en vrienden om jullie heen.
Lieverds, ik wens jullie heel veel kracht, dat zullen jullie nodig hebben. Angeline, je bent een schat!!!!!!!!!!
Groetjes en een dikke kus van

Marianne de Bruin (KLM)

From: Halabi, Catharina
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Cc: cath_halabi@yahoo.com
Sent: Friday, November 23, 2007 09:23 PM
Subject: Annie

Beste Daniel en de rest van de familie,
Ik heb de site meerdere malen bekeken en elke keer weer krijg ik een brok in mijn keel, van verdriet maar natuurlijk ook van blijdschap omdat ik Annie ken en bijna alles herken van wat er in de mails/foto’s staan. Leuk, erg leuk moet ik zeggen. Vandaag heb ik eindelijk de trouwfoto’s kunnen zien, daar het iets langer duurder dat ze gedownload werden en ik thuis nog steeds dial-up heb (ja ja shame on me… J)
Mijn gedachten waren deze dagen extra bij Annie, ik ging slapen met haar in mijn hoofd en hart en werd er ook mee wakker, en ik wist dat ik nog een paar foto’s had maar wist niet waar ze lagen. Vanochtend werd ik wakker en ik ging rechtstreeks naar waar ze lagen. Heb er 2 leuke bijgehaald, zal ze van het weekend scannen en ook mailen.
Ik heb Annie dit jaar 3 keer gezien na heel lange tijd. In Maart, Juni/Juli en Oktober. Annie en ik zaten samen op de Peter Stuyvesant College en ik ging vaak naar Huize Hebron. We gingen ook vaak de mondi in om te wandelen. Ik weet nog dat we een keer waren gegaan naar de dam, en dat ik op een stukje hout ben getrapt en het is heel diep in mijn voet gegaan. Pijn, maar dat mochten we niet zeggen, want wat deden we in de dam! Nou uiteindelijk is het een infectie geworden, en kon amper lopen, en dus ook niet naar school gaan, maar was wel leuk. Die gedachten komen vaak naar boven.
In Maart dit jaar hebben Annie en ik nog zitten roddelen over “weet je nog die en die, die onder de boom zat, of bij het hoek bij het scheikundelokaal zat”. Leuk was dat, en haar MIND laat haar niet in de steek, ze weet alles en iedereen nog. Tof vind ik dat, want ik vergeet gezichten en voornamelijk namen, maar Annie niet.
Haar MIND zorgt dat ze is waar ze nu is. Ze heeft zo een positieve en sterke MIND, dat niets of niemand er tussen kan komen, dus ook kanker niet. Ik ben trots op Annie, dat ze zo sterk is en zo doorblijft vechten. God weet en ziet dat!

Annie en Tom, Ik wilde jullie feliciteren met jullie huwelijk, mooi was het, hele mooie foto’s. Ik kreeg kippenvel toen ik ze zag. Ik vraag dagelijks aan Tanyah naar jou, en ik had vandaag nog Marbella aan de telefoon om de groetjes te doen. Je bent dagelijks in mijn gedachten en zeker in mijn prayers. Ik zal de foto’s snel meesturen, kan je ook lachen van de herinneringen die naar boven komen.
Heel veel Brasa’s en heel veel Sunchi’s. Bendishon en God Zegen Jou en Tom, en voor de rest van de familie heel veel sterkte en liefde gedurende deze periode.

“GOD is the strength of my Heart and my Portion Forever.”
Let it be a Source of Inner Strength and Comfort. Know that our Loving Lord is always watching over You and that now and always, He’s by your side.”

Heel veel liefs en kusjes,

Catharina (Cathy)

From: M van Leyen
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, November 22, 2007 7:46 PM
Subject: Angeline

Lieve Daniel,
Wat een prachtige site. Diep ontroerd ben ik. Fantastisch dat Angeline zo omringd is door zo vele lieve warme mensen die heel veel om haar geven. Ik hoop dan ook dat jullie nog vele mooie momenten met elkaar mogen beleven in deze zeer moeilijke tijd. Angeline heel veel sterkte, liefde en hopelijk is je nog heel veel tijd gegund om van je man en een ieder die je lief is te genieten.
Lieve groet,

Paula van Leyen (KLM collega)

From: Vlasma, A. - SPLPH
To: DanielHuisman@yahoo.com
Sent: Wednesday, November 21, 2007 8:18 PM
Subject: Angeline

Hallo Daniel.
Via collega’s gehoord dat je een site voor Angeline hebt gemaakt.
En zo als vele anderen voor mij al zeiden, hij is prachtig.
Wat een positieve kracht straalt daarvan af.
Heel veel strekte voor jullie allemaal.
Geef Angeline een dikke knuffel van mij.

Heel veel liefs
Alice Vlasma (collega klm)

From: Abidi
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Wednesday, November 21, 2007 6:27 PM
Subject: mailtje voor Angeline

Beste Daniel,
Vandaag hoorde ik van een collega op Schiphol over deze site. "Even googelen op haar naam en je ziet het", werd er gezegd. Zo gezegd, zo gedaan. Een uur nadat ik thuis kwam zat ik nog in mijn blauwe pak, wat een mooie foto's en tekst. Het is overduidelijk dat Angeline uit een heel warm, hecht en gelovige familie komt. Daar mag ze heel trots op zijn.
Heel goed ken ik Angeline eigenlijk niet, maar de keren dat ik haar heb ontmoet en gesproken als collega kwam ze altijd erg warm, hartelijk, enthousiast en oprecht over. Heerlijk mens om op de werkvloer te hebben. Daarom is het nu ook zo lastig om een stukje voor haar hier op te schrijven. Bedankt voor het maken van deze site, zo blijven we goed op de hoogte en kunnen we van haar lieve gezicht genieten. Ik hoop dat iemand het volgende stukje aan haar kan voorlezen.

Lieve Angeline en Tom,

Vandaag kreeg ik van collega's te horen dat er een site is waar onder andere een paar foto's op staan van jullie trouwdag. Die heb ik gezien tezamen met heel veel mooie foto's van je leven. Wat mag jij trots zijn op zo'n leven en wat mogen je familie en vrienden trots zijn dat jij er bent!! Allereerst wil ik jullie feliciteren met jullie huwelijk, al is het raar om te doen onder deze omstandigheden. Een onbezorgde dag zoals bij zoveel "andere stellen" zal dit niet geweest zijn, maar ik weet zeker dat veel van deze "andere stellen" bij lange na niet zo'n waardevolle trouwdag hebben gehad als jullie. Dat jullie in deze moeilijke tijd zo duidelijk voor elkaar kiezen siert jullie!! Jullie hebben vast erg genoten van de aanwezigheid van jullie familie en naaste vrienden.
Ik wil met dit berichtje alleen maar even laten weten dat jullie heel vaak in mijn gedachten zijn, sterkte met alles!!!

Veel liefs,
Francis Abidi.

From: Marianne
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Wednesday, November 21, 2007 14:34
Subject: berichtje voor Angeline

Lieve Daniel,
Ik ben een goeie collega van Angeline en hoop dat je dit berichtje nog aan je zusje en zwager kunt doorgeven. Maar voordat je dit doet wil ik je eerst even zeggen, hoe fantastisch ik deze web-site vind en wat een geweldige broer Angeline heeft. Overmand door emoties heb ik de site bekeken en duidelijk gevoeld uit wat voor een warm gezin jullie komen. Laat dit jullie kracht zijn, in zo n moeilijke tijd. Heel veel sterkte!
Marianne Stroober

Lief bruidspaar,
Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk! Ik hoop dat het jullie gegund is om samen nog lang na te kunnen genieten van jullie trouwdag. Diep ontroert heb ik de website van Daniel bekeken. De vele mailtjes zijn het bewijs dat jullie omarmd worden door heel veel vrienden- kennissen en collegas, maar vooral door de fotos, voel ik de warmte van een hechte familie, die als een mantel om jullie heen valt. Laat dit jullie de kracht geven om door te gaan. Lieve, grappige, gekke, serieuze, hartelijke, gelovige, getrouwde Angeline, je bent een supermeid! Weet dat ik aan je denk!
En dikke kus van,
Marianne Stroober (KLM collega)

From: Marian Verveer
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Tuesday, November 20, 2007 12:54
Subject: briefje voor Angeline en Tom

Hallo Daniel,
Hier even een reactie van ons, Ruud en Marian Verveer. Wij zijn vrienden van Jo en Ina en kennen Tom al vanaf zijn vijfde jaar. Wat een gevoelige site heb je gemaakt voor Annie en Tom maar ook voor ons heel mooi. Maar evengoed voor beide families en vrienden om troost uit te putten. Nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk. Wat fijn voor je Annie dat je wens in vervulling is gegaan. Wij volgen alles via Jo en Ina omdat wij weten dat persoonlijk contact er niet meer inzit. Het is verschrikkelijk voor jullie en iedereen om je heen om dit mee te maken, we denken elke dag aan je met ook hele leuke herinneringen aan jou, spontaan en hartelijk zo hebben we je leren kennen. Maar wat ben je een vechtertje op dit moment. Wij kunnen bijna geen uitdrukking geven aan ons medeleven wat wij met jullie, maar ook met beide families hebben natuurlijk. wij wensen Annie en Tom heel veel kracht en liefde naar elkaar toe, om deze fase door te komen.

Kusjes van
De Verveertjes

From: Ronald de Wit
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Tuesday, November 20, 2007 10:38
Subject: Beste wensen

Beste Angeline,
Het was even schrikken toen ik van Daniel hoorde hoe erg je aan toe was. Wij zullen samen met jou en de familie geloven voor een heerlijk wonder van de Heer. Ik vind het heel dapper van je, de manier waarop je dit alles doorstaat, wat een duidelijk teken is van geloof voor je genezing. Niets is onmogelijk voor Hem. De Here houd van je, dat weet je en moet je nooit loslaten. Wanneer je eenmaal genezen ben, moet je Hem ook van harte blijven dienen met je lieve man. Ook nog gefeliciteerd met je huwelijk! Wij gaan de Heer alvast danken voor je genezing overeenkomstig Fil. 4:6 !

God zegene rijkelijk in je verder leven en moge jou leven voor velen een levend getuigenis zijn tot eer van Jezus.

Ron, Cynthia en Naomi.

From: Erlo Prins
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Monday, November 19, 2007 20:02
Subject: complimenten voor je site en voor Angeline

Hallo Daniel.

Wat een prachtige site en wat een schitterende foto,s van het huwelijk. Bij deze wil ik jullie allemaal en Angeline en Tom natuurlijk heel veel sterkte wensen de komende tijd. Angeline is een ongelooflijk moedig en dapper mens en buiten dat een heel leuk mens met veel humor en positiviteit. Veel mensen kunnen wat van haar leren. Ik zal haar nooit vergeten en ben trots op haar en blij haar te kennen. Lieve groet .

Jose Hollink. [collega KLM]

From: Danny Eksteen
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Monday, November 19, 2007 22:30
Subject: Angeline

Hi lieve Angeline,

Hier een berichtje van Christine Samsom, ex-collega KLM. Ik hoorde het slechte nieuws over jouw ziekte van Marjes, die ik zo nu en dan nog zie. Ik wilde je laten weten dat ik erg veel aan je denk en ik je zeker niet vergeten ben. Het is jammer dat we elkaar uit het oog verloren zijn nadat ik ben weggegaan bij de KLM. Van oud-collega’s hoorde ik hoe dapper en sterk je met de situatie omgaat, ik vind (en vond je altijd al) een grote kanjer! Prachtig om te zien via de indrukwekkende site van je broer dat je omringt bent door steun en liefde, je verdient het. Lieve Angeline, ik wens je alle kracht en sterkte de komende tijd en ik blijf aan je denken.

Veel liefs,
Chris xx

P.S. Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk, een mooi lichtpunt in deze zware tijd…..

From: Shirley Westdorp
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Monday, November 19, 2007 15:29
Subject: Angeline

Beste Daniel,
Wat een prachtige site heb je voor Angeline gemaakt! Het heeft mij diep geraakt. Ik heb Angeline leren kennen als een opgewekte en lieve collega, die niet alleen goed met passagiers maar ook heel goed met collega's overweg kan. Ik zie ons nog zitten aan een transferbalie, waar wij een aantal jaar geleden ook nog wel eens tijd hadden voor een praatje. Daar vertelde zij mij dat zij al lange tijd last van haar buik had. Wie had toen kunnen vermoeden dat het zo uit zou pakken. Ik wens jou samen met je ouders en verdere familie heel veel kracht en sterkte toe.
Met vriendelijke groet,
Shirley Westdorp / KLM

Lieve Angeline,

Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk. Wat vind ik het geweldig dat jullie deze stap genomen hebben om zo jullie liefde voor elkaar te bezegelen. Ik hoop dat je nog heel veel tijd gegund wordt om met elkaar door te brengen. Ik wens Tom en jou heel veel sterkte en kracht toe!
In gedachte bij je, dikke kus,
Shirley Westdorp

From: Peter van Doorn
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Sunday, November 18, 2007 22:39
Subject: Annie

Hoi Daniel.

Geweldig dat je dit allemaal doet voor Angeline.
Leuk om de foto’s van vroeger van jullie als gezin, en van Angeline te zien op de site. Voor mij een tijd om nooit te vergeten, jullie waren als familie voor mij. De foto’s van de trouwerij van Tom en Angeline zijn mooi en ontroerend om te zien. Annie is een doorzetter, ik herinner mij dat zij zich als klein meisje goed staande wist te houden met al die grote broers van haar. Ik denk veel aan jullie, in het bijzonder aan Annie, en vraag God om dicht bij haar te zijn. Geweldig om te zien dat jullie haar als gezin/familie zo steunen, heel bijzonder!!
Daniel doe de groeten aan allemaal. Ik wens jullie veel kracht toe. Geef Annie als je wilt een big Hugg van me.

Groeten Peerke

From: Gerard & Rebeca Adriaanse
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Sunday, November 18, 2007 07:20
Subject: Groeten uit Australie

Beste Daniel,
Een hartelijke groet vanuit Melbourne, Australië.
Weet dat we voor Angeline & Tom, jou en je familie bidden.
Prachtige site heb je gemaakt voor Angeline!
Moge jullie je omringt weten en voelen door onze Hemelse Vader.

Liefs, Gerard & Rebeca. Australie
From: andrea.gijsinck
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Saturday, November 17, 2007 16:10
Subject: Angeline en Tom

Hi Angeline en Tom,
Heel hartelijk gefeliciteerd met jullie huwelijk!
Ik denk veel aan je Angeline, en wens jullie veel kracht toe.

Dikke kus van Andrea

From: Marc & Monique
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Saturday, November 17, 2007 13:45

Beste Daniël,
Wat een bijzonder ontroerende en prachtige site heb je gemaakt voor je zus. Het is fijn voor haar en voor jullie als familie dat vele mensen die jullie na staan, op deze manier betrokken kunnen blijven bij het verloop van Angeline haar ziekte, en jullie bij kunnen staan. Ik wil jullie dan ook met z'n allen heel veel sterkte, moed en kracht wensen de komende tijd, en hoop en wens dat jullie nog veel fijne, lieve en mooie momenten met elkaar mogen hebben.

Lieve Angeline en Tom,
Ik wil jullie nog van harte feliciteren met jullie huwelijk! Dat jullie saampjes ook nog vele mooie momenten mogen beleven!! De foto's van jullie huwelijk geven wel aan dat het een bijzondere en heel speciale dag was. Ik wens jullie samen veel kracht toe om deze moeilijke tijd te doorstaan, heel veel liefs....

Monique ZIjderveld (klm collega)

From: marram
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 16, 2007 12:31

Hallo Daniel,

Wat een mooie en lieve site heb je voor je zus gemaakt. Ik ben een collega van Angeline.
Ik bid voor haar en jullie familie voor kracht en genezing. Zo sta je weer even stil, bij het leven wat God ons heeft gegeven. Moge Angeline omringt worden door liefde en kracht.

Mariska Rambaran

From: Susanne Eldering
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, November 15, 2007 19:32
Subject: Angeline en Tom

Beste Angeline, Tom en Daniel

Angeline en Tom Van Harte gefeliciteerd met jullie huwelijk. Ik wens jullie heel veel kracht, geluk en liefde toe de komende tijd. Via een collega van KLM ( voor mij ex collega, ik ben inmiddels 3 jaar weg bij splph) werd ik geattendeerd op jullie prachtige en ontroerende site.

Voor de hele familie heel veel sterkte en geniet van de mooie momenten.

Hartelijke groet,
Susanne Eldering

From: Fabiana de Boer
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, November 15, 2007 17:01
Subject: een klein tekstje van mij (Fabiana)

Hallo Daniel...

Hier een berichtje van mij...
Ik hoorde van mijn vader dat de trouw dag van Angeline en Tom erg mooi was ondanks alles. Aangezien ik jullie als familie ken en ook voor mijn gevoel wel een beetje familie van jullie Huisman ben dankzij "Papa" Piet en "Mama" Klaasje vanwege het kindertehuis Hebron op Mount Pleasant op Curacao, wou ik jullie en vooral Angeline laten weten dat ik veel aan jullie denk en bid. En dat ik hoop op een genezings wonder van God!
Ik wens jullie als familie en Angeline zelf heel veel sterkte en kracht toe!
Voor de rest wou ik nog even zeggen dat ik het een erg mooi idee van je vindt (deze website)!

Dios ta bendishona y e ta duna bosnan su amor!!
brasa & xxx Fabiana de boer & Giovanni & Jurmaine!!!!!!

From: Jannie Hoogendam
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, November 15, 2007 12:28
Subject: Over Angeline...

Hallo beste Daniel

Van je vader kreeg ik het adres van jouw site en schokkend was het bericht over Angeline's ziekte en emotioneel haar grote wens om te trouwen... Ik heb spontaan een huilbui gehad bij het horen en nu zien van dit huwelijkmiddels foto's op jouw site.
Je kent me misschien helemaal niet meer, maar ik ken jullie familie heel goed en je ouders zijn mijn boezemvrienden. Wij woonden ook op de Antillen; je weet misschien wel, de familie Hoogendam met dat grote gezin. Jouw ken ik al vanaf de tijd toen je met je moeder en zusje naar Curacao kwam. Een parmantig mannetje vond ik je, maar o zo schattig.
Angeline heb ik zelf ontmoet toen ik in 1985/86 een paar weken in jullie grote landhuis logeerde en later heb ik haar ontmoet bij mij thuis met je moeder. Niet wetende dat ze nu zo dicht bij mij in de buurt woont. Ik woon al jaren in Leiderdorp en pas gisteren wist ik waar het was en ben naar de meidoornstraat gegaan, waar je moeder was.
Sprakeloos was ik van de bloemenzee en alle kaarten.
Angeline is omringt door zoveel lieve mensen...Fantastisch! Ik heb haar niet gezien, want haar man Tom was bij haar.
Ik bid voor Angeline en voor je ouders en jullie als gezin om kracht van De Heer te krijgen...Hij laat nooit alleen en daar zullen we ons aan vasthouden

Lieve Daniel, bedankt dat ik mocht kijken op je site en heel veel lieve groeten

Jannie Hoogendam


De foto toont de 5 zusjes Hoogendam

From: Lydia Lont-Letang
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, November 15, 2007 03:29
Subject: Angeline

Hoi Daniel
Een voorbeeldige grote broer ben je,God zegene je rijkelijk. Voor Angeline & Tom heel veel sterkte en verwacht het wonder van de heer. Vader Piet en Moeder Klaasje Caroline, Peter, Marcel, Stephen, Josje heel veel sterkte liefde en geduld, die alleen onze hemelse vader kan geven.
Blessings Lydia (verloskundige van Caroline en Gerda)
Th.Lydia Lont-Letang
Willemstad Curacao, An.

From: Arie Koornneef
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Wednesday, November 14, 2007 23:34
Subject: Angeline

Lieve Angelina,
Wat fijn dat je broer zo'n mooie site voor je heeft gemaakt! Zo kunnen veel mensen jullie steunen en bemoedigen! Wat ben je een geweldig mens! Zo dapper, moedig en positief! Nu ik de site gelezen heb begrijp ik waar je kracht van hebt gekregen; van God! In al je bescheidenheid is God zichtbaar in jou. Daar wil ik je voor bedanken! Ik wens je in deze moeilijke tijd veel liefde en sterkte voor jou, Tom en je lieve familie!
Dikke knuffel!
Linda Koornneef
KLM collega

I (Daniel Huisman) asked a good friend how his diet is after cancer left his body.

From: JH
To: Daniel Huisman
Sent: Wednesday, November 14, 2007 18:20
Subject: Cancer diet

Hi Daniel,

As for my diet... I try to stay with a vegetarian diet (have a hard time with the no meats!) however the important thing is to cut out all sugar (Cancer cells feed off of sugar, it's like pouring gas on a fire!). Alcohol is a No No.
Plus I take Cantron, which is a cancer fighting tonic that improves your immune system and has had very good testimonies from users. You can go to www.CancerChoices.com and read all the info. I additionally take two other supplements from the same website (enzyme formula and Shark liver oil which help your immune system to attack any cancer cells.) Milk thistle is also quite good for keeping your digestive system at top performance which helps your immune system.
Hope this helps..........

Yes the web page is OK and very nice. It bought tears to my eyes to see Angeline getting married! From your report it seems as though she is at her last days according to the doctors, however, I have come to realize that the doctors don't have a clue about many things in cancer. I would recommend that she start taking the Cantron as soon as possible. Also the enzyme and shark liver oil. A friend of mine had two tumors the size of grapefruits in his lungs and the doctors gave him 6 months to live. He started taking Cantron figuring that he had nothing to lose. Thirteen months later the two tumors had disappeared. Yes the carrot juice is good. I will pray for her. God is able to heal her now.

From: Peter en Jacoline
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Tuesday, November 13, 2007 12:50
Subject: Angeline

Hoi Daniel,

Ik zit net de website van je te lezen en de foto's te bekijken. Erg ontroerend. Ik wil jullie allemaal als familie en bovenal Angeline en haar man heel veel sterkte en kracht toewensen. Ik denk veel aan haar.

Sterkte, Jacoline Eickhoff (KLM-collega)

From: Eufrosina Gonzalez Salcedo
To: Daniel Huisman
Sent: Monday, November 12, 2007 22:54
Subject: te agradezco 

Hola Daniel, te agradezco por enviarme noticias de angeline, hable con marbella este domingo, no se que decirte,  pero imaginarme el pesar de todos ustedes.

Nuestro padre celestial obra en sus hijos, en el momento adecuado el hace su obra y el sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. 

Seguiré orando por angeline y ustedes.

Que dios les bendiga
Eufrosina Republica Dominicana

From: merx
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Monday, November 12, 2007 19:35
Subject: Berichtje van Petra Merx

Hoi Daniel,

Was aan het googlen en dacht kom laat ik eens kijken hoe het met de familie Huisman gaat. Uiteraard schrok ik erg van het bericht dat ik op jouw site las over Angeline. Als je aan mensen van vroeger terugdenkt, houd je nooit rekening met dit soort dingen.
Ik hoop samen met jullie op een wonder voor Angeline.
Wens jullie in deze zware en vermoeiende tijd veel kracht en wijsheid toe.

Groetjes van
Petra Merx

From: Fam.Mladenovic
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Monday, November 12, 2007 14:13
Subject: Angeline

Hallo Daniel.
Ik ben een collega van Angeline, woorden schieten te kort maar ik wens jullie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Heel veel liefs van Lisa Harthoorn-Mladenovic.

From: Cootje
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Monday, November 12, 2007 13:16
Subject: Annie

Hallo Daniël,

Wat een prachtige site en lief initiatief! Kreeg gister via een collegaatje de tip door van jouw site en zit er sindsdien telkens op te lezen.
Ik ben een collega van Angeline en ook bij mij is zij continue in mijn gedachten. Vorige week hoorde ik dat zij en Tom getrouwd zijn, fantastisch, ik hoop dat ze nog een hele fijne tijd samen mogen zijn.
Ik heb ontzettende bewondering voor Annie, hoe zij dit allemaal gedragen heeft de afgelopen jaren, haar moed en kracht en ik begrijp nu ook waar dat vandaan komt: haar geloof, die grote lieve familie Huisman en een grote groep vrienden, collega's en bekenden die haar non-stop gesteund hebben.
Wij vonden het allemaal altijd erg fijn dat zij ons altijd zo goed op de hoogte hield tijdens haar kuren via mail; wat er met haar gebeurde, wat de doktoren van plan waren, hoe ze zich voelde en haar openheid als ze weer aan het werk was. En nu doen haar vriendinnen dat voor haar en jij via deze site.

Ik begrijp dat ze het op dit moment erg zwaar en veel pijn heeft en toch hoop ik dat zij door een wonder weer aansterkt en nog jaren bij ons is.
Ik wens jullie allemaal heel veel sterkte, ik weet wat het is om dit van zo dichtbij mee te maken en weet dat jullie ondanks de pijn en het verdriet ook hele fijne momenten hebben met elkaar.

Zou je haar dit allemaal willen vertellen...?
Met een knuffel en liefs van Nicolien van Dillen (collega KLM)

From: chester gibs
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Monday, November 12, 2007 12:04
Subject: foto huwelijk

Hoi Daniel,

Ik wilde Angeline en Tom nog veel mooie momenten wensen samen, en jullie allemaal veel sterkte in de komende moeilijke periode.
Ik heb deze foto bijgevoegd (voor je mooie site) die ik op t huwelijk heb gemaakt, ik vind m erg ontroerend, ook omdat Buddy erop staat waar Angeline zo gek op is.

groetjes,
Chester Gibs (collega klm-passage)


Buddy brengt de ringen

From: Nimia Ibanez
To: Daniel Huisman
Sent: Monday, November 12, 2007 08:09
Subject: Re: Carta De Noticia Daniel Huisman

Hola amigo...me da mucha tristeza saber de lo que esta sucediendo con tu familia especialmente tu hermana, no se si te enteraste, que mi padre hacen 3 mese murió
de cáncer. no es fácil todo lo que esto produce en la familia, pero solo tenemos una cosa que hacer esperar la buena y provechosa voluntad de Dios, no hay palabra humana, que llena nuestras preguntas e interrogantes amigo. es difícil ver como se acaban pero, miremos a DIOS en ellos, es lo mas tranquilizante. animo. Estoy con tigo, se como se siente. un abrazo ,.

Nimia Colombia

From: Deisy
To: Daniel Huisman
Sent: Monday, November 12, 2007 02:56
Subject: RE: Carta De Noticia Daniel Huisman

Hola Danny, espero todo vaya bien contigo.
Me duele mucho saber noticias tristes de tu hermana con tanto dolor. Pero estoy orando por la intervención de Dios en su vida con poder. Animo y recuerda que Dios es soberano y poderoso. Estoy contigo, por fa dile a tu hermana que es una valiente, que le admiro mucho, que ella es un testimonio a mi vida, que ninguno de su dolor ha quedado fuera de los ojos del maestro, que El está a su lado y le cuida con fidelidad.

Un abrazo grande para ti y para ella. Saludos a tus padres.
Tu amiga Colombiana Deisy.

From: steff
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Sunday, November 11, 2007 19:32
Subject: Angeline

Hallo Daniel,,

Een mooie website speciaal gewijd aan Angeline en Tom.
Voor beide van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk en een goede tijd samen..
Vriendelijke groeten collega KLM,

Mieke Wolthuizen.

From: Suzy Brazao
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Sunday, November 11, 2007 14:11
Subject: Angeline

Hi Daniel,

Ik had gehoopt dat het beter ging. En heb moeite om het te verwerken. Ik blijf natuurlijk hopen op een wonder. Wil jij een knuffel voor mij aan Angeline geven. Ze is een strijdster. Heel veel sterkte en Gods liefde aan je hele familie toegewenst.
Groeten,

Suzy XXXXXXXXX (voor een extra grote knuffel)

From: diana slot
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Sunday, November 11, 2007 13:18
Subject: Angeline

Hallo Daniel.

Ik ben een collega van Angeline en heb vandaag je website bekeken. In een woord prachtig. Vandaag had ik een vroege dienst en hoorde ik van Floor dat het huwelijk van je zus erg mooi was. Ik hoop van harte dat Angeline en Tom nog een lange tijd van elkaar genieten. Wil je Angeline en Tom een dikke knuffel geven.
Groetjes van een KLM collega

Diana Slot

From: Tanyah Curiel
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Sunday, November 11, 2007 12:36
Subject: Hallo

Beste Daniel,
Ik vind het prachtig dat je een speciaal pagina voor Annie hebt gemaakt heel mooi en ontroerend. De foto's zijn heel mooi. Jullie zijn elke dag in mijn gedachten en in mijn prayers. Het is heel moeilijk om zo op en afstand te zijn. Maar mijn hart is daar bij jullie. Heel veel sterkte , liefs en Godszegen.

Tanyah & familie.

From: Margarita
To: Marbella
Subject: Hola prima !
Date: Thu, 8 Nov 2007 19:37

A través de mi querida prima Marbella, conocí a vuestra familia desde hace 22 años cuando vivíamos en Sto. Domingo, en unas vacaciones vino Klaasje a casa con algunos de los niños y si mal no recuerdo estaba Angeline, yo estaba embarazada de mi segundo hijo Edward, lo pasamos muy bien con esta familia de visita tan hermosa y recuerdo que una tarde aparecieron llenos de regalos para el nuevo bebe, pero lo que ellos no sabían es que su presencia en mi hogar ya era un regalo!. Hace 16 años  nuestro señor quiso que nos mudáramos a España, y otra vez Marbella mi prima me regalo la presencia de Klaasje y Angeline a mi hogar, esta vez me obsequiaron con un ramo de tulipanes preciosos traído desde Holanda, aun conservo ese bonito recuerdo de ese momento y la sonrisa de Angeline, joven, guapa, llena de vida y así quisiera mantenerla en mi memoria. Se que son momentos difíciles para todos, pero el señor Dios sabrá daros la fortaleza necesaria para superarlo. Klaasje un abrazo grande de nuestra parte a ti y todos los tuyos, un abrazo grande a mi prima Marbella, y a Angelina padre que también le recuerdo por que tuvo el gentil detalle de obsequiarnos con las Matiuskas rusas. Vamos a quedarnos con esos momentos de felicidad compartida. Un abrazo bien grande a todos de:

Margarita, Puro, Cesar, Edward, Margarita Mª, Mariel y Linda. España

From: Jolenne
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Saturday, November 10, 2007 05:49
Subject: Annie

Hoi Daniel,
Ik hoop dat je me nog herinnerd, ik ben Jolenne.

Eerlijk gezegd heb ik al heel lang niks meer van Annie gehoord, 2 weken geleden heb ik van mijn neef (Haidel is getrouwd me Tanyah, een vriendin van Annie, afgelopen maand waren ze nog bij Annie) het verschrikkelijke nieuws gehoord. Ik wilde haar bellen, maar wist niet hoe. Afgelopen week heb ik van Magda Laurant, die op het eiland is, gehoord hoe het met Annie gaat, omdat zij met Sonia op bezoek zijn geweest bij Annie. En van Magda heb ik jou nieuwsbrief ontvangen. Ik was blij te horen over het profetisch woord dat ze heeft gehad. Daniel, weet je nog hoe jij de karavana reed? Ik heb ook hele mooie herinneringen over de kampen en mijn logeren op Mount Pleasant, eerst bij tante Sonia en later bij Annie, Ik herinner ook mijn vriendschap met Annie, Imke and Nacheska; het waren zulke fijne tijden.

Annie, ik bid voor je.
Ik hou heel veel van je;
Gefeliciteerd met je huwelijk, God zegen jullie.

Jeremiah 1:11-12 – Moreover, the word of the Lord came to me, saying, Jeremiah, what do you see? And I said, I see a branch or a shoot of an almond tree [ the emblem of alertness and activity, blossoming in late winter]. Then said the Lord to me, you have seen well, for I am alert and active, watching over My word to perform it.

Annie ik geloof dat de Heer grote plannen met jou heeft, ik herinner me nog heel vaag een woord dat je ooit hebt gekregen, en volgens mij was het dat de Heer jou groot zou gebruiken, vooral in het Caribisch gebied. Herinner je dat nog?

Misschien zijn er nog meer woorden dat je heb gehad, maar weet dit: He is active and alert, watching over His word to perform it in your life. Ik hoop dat ik je snel kan bellen, want ik wil graag je stem horen. Heel veel liefs, Ik hou van je, en ik bid voor je,

Groetjes aan iedereen voor me,
Jolenne

From: Astrid Stuger
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Saturday, November 10, 2007 02:15
Subject: Briefje

Lieve familie Huisman,

Fantastisch hoe de website in elkaar is gezet,.......geweldig Daniel.
Woorden schieten tekort hoe ik me voel. Op zulke momenten voel je hoe ver je van elkaar bent. Mijn ouders, zus en ik leven ontzettend met jullie mee. Annie is veel in mijn gedachte en gebed.
Met heel veel plezier en liefde denk ik terug aan de tijd dat ik bij jullie kwam logeren en met Annie in de jeep in de “mondi” geen crossen. Ik kon vaak niet wachten tot de bel ging en het weer etenstijd was en iedereen aan tafel kon schuiven. Annie kwam altijd eigenlijk veel liever bij mij thuis eten,........ ik hoor haar al lachen. Ook de tijd dat ik bij jullie naar “jeugd” ging en wij na afloop altijd even een rondje moesten rijden in saliña. Daniel was altijd de “chauffeur” en wij de herrieschoppers in de bus.
Wat fijn dat wij zo snel al de foto’s van Annie en Tom, hun bruiloft, vandaag konden zien. Ik had er heel graag bij willen zijn om dit speciale moment en deze bijzondere dag te kunnen meemaken. Gelukkig heb ik papa Piet vanmiddag nog even kunnen spreken en hij vertelde hoe de dag is verlopen. Toen ik belde was Tom helaas even moeilijk te bereiken.
Willen jullie tegen Annie zeggen dat ik van haar houd en mijn liefde voor haar stuur....
…........haar vriendin voor altijd,.....uit Curacao.
Astrid Stüger

Friends are miles, laughs and tears
Friends are days and minutes, months and
years
Friends are joy, fears and pain
Friends are hope and dreams
that never to away
Friends are loyal
that’s the way it will always be
Friends are a gift from God
And you’re that friend to me!

Astrid Stüger


Meer Foto's van Astrid

From: D van E
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 09, 2007 22:45
Subject: Huwelijk Angeline en Tom

Heel hartelijk gefeliciteerd met jullie huwelijk!

liefs, Jeroen, Deegee
Jonathan, Robin en Joyce

From: Rachela Slimp
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 09, 2007 21:00
Subject: Felicitaties

Lieve Angeline en Tom,

Super om te zien en te lezen dat jullie vandaag getrouwd zijn.
We wensen jullie dan ook Gods rijke zegen in jullie huwelijk toe en een hele fijne en rijke tijd samen.
De tekst die we jullie mee willen geven is: 'Zie God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet.'

De Johnny Cakers (Fam. Imperator)
From: carmen van der ploeg
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 09, 2007 15:44
Subject: voor Angeline en Tom

Beste Daniel,

Wil je namens mij, Angeline en Tom feliciteren met hun huwelijk.
Un fuerte abrazo,

Carmen van der Ploeg
(collega KLM)

From: Jacco & Marit Groot
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 09, 2007 11:17
Subject: FW: Reactie op Angeline

Lieve Annie,

We vonden het super dat we elkaar na zoveel jaar nog hebben gezien op Schiphol afgelopen mei! Het leek toen weer beter met je te gaan, dus we schrokken wel erg van Daniels mail. In mei waren we onder de indruk van je moed en je geloof en daar willen we ons nu ook bij aansluiten. Bij God is alles mogelijk. Je bent nu heel veel in onze gedachten en in onze gebeden!

Onze Curacao foto's liggen helaas in NL, maar onze herinneringen zitten in ons hart; op de boot naar Klein Curacao waar Natascha dacht dat het warm regende, maar het een zeezieke van het bovendek bleek te zijn…. De Ponche Crema met oud en nieuw en het bidden tot 5 minuten na nieuw jaar. Zwemmen bij de blauw baai en weg met de boot of een rondvluchtje in de vliegtuigjes. Jij die in de pick-up naar beneden kwam scheuren met het eten voor de kinderen. Zingen op het podium in de kerk en afsluiten met; vrede zij u, de vrede van God zij met u…

Roland had nog een paar foto's die hij heeft opgestuurd, niet alleen van Curacao, maar ook van een reünie bij Marie Jose een jaartje later. Dus toch nog wat plaatjes…

We lazen net op de site dat jullie vandaag gaan trouwen! Heel bijzonder en heel erg van harte gefeliciteerd!!

Veel liefs en sterkte en bovenal Gods vrede!!
Groeten aan Tom en aan alle andere huismannen!

Jacco Marit Aron en Morris uit Sri Lanka
www.GoaProjects.net


Meer Foto's van Jacco en Marit

From: Julie mclean
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Friday, November 09, 2007 01:28
Subject: Angeline

Hi Daniel

I have been reading your newsletters this one have prompted me to write. First let me say that my prayers are with you and your family and especially Angeline as she is going through this difficult time. I have a couple of church brothers and sisters that while taking chemo and radiation treatments says that juicing carrot juice 4-5 carrots (which is about 6 oz = 0.177 liter) a day has help them, they are all in remission now Praise God. I don't think it would hurt to do this for her and of course continue to pray for her. Don't let it sit for a long time before drinking it, she can have it in the morning or lunch time, once a day.

May God's Mercy and Grace be yours now and always Angeline. I do pray he chose to heal you this side of eternity.

In Christ

Julie

From: Joanne van Beek
To: Daniel Huisman
Sent: Wednesday, November 07, 2007 20:37

Hallo Daniel,
Ik bekijk mijn mail niet iedere dag maar toen ik jouw nieuwsbrief las schrok ik toch wel van de gezondheids situatie van Annie. Bedankt dat jij dit via de brief wilde delen. Ik wist niet dat het zo slecht met haar gaat. Maar desondanks dienen wij een groot en barmhartig God!
Jullie blijven in mijn gebed!!
Liefs en groetjes, Joanne

From: jvwolfswinkel
To: Daniel Huisman
Sent: Wednesday, November 07, 2007 09:02
Subject: Re: Nieuwsbrief Daniel Huisman

Beste Daniel,

We willen jou en je zus Angeline en de hele familie veel sterkte wensen in deze moeilijke tijd. Genezing zou geweldig zijn maar als de Here God het anders voor heeft met Angeline wensen we jullie ook kracht voor elke dag in deze dagen van hoop en vrees. Gods vrede en zegen toegewenst!

Hartelijke groeten,
Johan en Annemarie van Wolfswinkel

From: danielle van dien
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Tuesday, November 06, 2007 19:50
Subject: Angeline

Hallo Daniel,
Ik wil jou en de familie heel veel sterkte wensen in deze moeilijke periode. Ik denk veel aan Angeline en zal voor haar en jullie bidden. Hopelijk heeft Angeline niet veel pijn. 

Sterkte, 
Danielle van Dien (collega klm)

From: Manuela Perez
To: Daniel Huisman
Sent: Tuesday, November 06, 2007 16:52
Subject: Manuela

Hola hermanito, deseo de todo corazón que pronto puedan superar estos tiempos tan difíciles humanamente, la verdad me quedo sin palabras, esto quebranta mi corazón, el saber que somos impotente frente a esta situación, de no poder hacer nada de solo confiar en Dios estamos orando por tu hermana que sea lo que Dios quiera hacer, sigue descansado en Dios, el es tu fortaleza y tu consuelo y para tu familia,, estoy contigo,,, los viernes yo hago intercesión por todos mis amigos misioneros y tu estas hay.

Animo, se valiente,, todos en la casa también oramos por tu hermana,, que Dios te bendiga,,, un abrazo fuerte,,, recuerda que te quiero mucho....

Tu hermanita en Colombia

Manuela

From: melva sirait
To: Daniel Huisman
Sent: Tuesday, November 06, 2007 05:26
Subject: Re: Newsletter Daniel Huisman

Dear Angeline

Be strong sist...God will help you.. I still praying for you..

Dear Lord.. I have a beautiful sister who suffer from cancer. We know that nothing can happen in this world without Your control we know that You love Angeline. You know what is the best for her.. Jesus loves her very much so that He had died for her.. so that she can have the eternal live.. Please hear our pray and cry for Angeline.. we feel very sad because heard that Angeline have only 2 months more.. please.. Heal her Lord.. You can do everything.. make a miracle for her, for us..

we need Your mercy..
we need Your Healing for her..
we need Your strength to strengthen her and family..
heal her Lord..
but not our will...but Let Your will be done.. because You know what is the best for her.. You love her more than us.. You Had created her.. you had bless her until now..
Please hear my pray Lord...
Melva
Papua-Indonesia

From: vianeska janse
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Monday, November 05, 2007 23:47

Hallo Daniel,

Als eerste wil ik jullie veel sterkte wensen in deze moeilijke tijden.
Toen mijn moeder (Nacheska) mij dit vertelde schrok ik wel, ik ken Angeline wel van heel lang geleden maar ik was toen klein dus ik herinner mij niet zoveel. Maar weet wel dat zij echt als een zusje voor mij moeder was,ze sprak en praat nu nog veel over haar.
Ik zal voor jullie bidden en Hopend dat GOD een wonder kan verrichtten..
Ik leef met jullie mee in deze tijden..

Lieve Angeline,

Ik heb je niet zo goed gekend maar heb veel van jou gehoord (van mijn moeder nacheska).
Ik leef met je mee en ik zal voor jou blijven bidden, zodat zijn hand op jou kan leggen en toch een wonder kan verrichtten.
Ik hou van jou & ik weet wat je allemaal voor mijn moeder betekende..

Sad how such a thing
Can destroy your very life
How the news of yesterday
Makes you want to forget about life

How just 5 simple words
Makes you happiness forget
''Angeline has got cancer''
And my heart just froze at that.

Will you please,
Not cry,
Not die,
Just don't say goodbye.


Sterkte aan alle familieleden,vrienden en kennissen..

Liefs vianeska janse

From: Johan en Zwanie
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Monday, November 05, 2007 20:54
Subject: Hallo Daniel

Lieve familie Huisman,

Via de nieuwsbrief van Daniel hoorden we van de berichten over "Annie" Toen wij op Curacao woonden noemde iedereen haar "Annie" een doortje dartel die je overal tegenkwam. Door het werk van Piet en Klaasje beter gezegd pappa Piet en Mama Klaasje zijn we in de jaren "80 in het kinderhuis "besmet" geraakt met de liefde voor jeugd en de zorg voor de jeugd. Eerder in het gastenboek staat Vianeska. Omdat ze nog erg klein was mocht zij bij ons in huis wonen, een onvergetelijke ervaring. Ze was ons eerste (pleeg)kind. Ik stuur een leuk babyfoto van haar mee. Nu ruim 21 jaar later heeft dat jeugdzorgvirus ons gebracht tot langere, en korte tijd zorg voor 28 kinderen. Op dit moment zijn er 4 kinderen uit hetzelfde gezin als pleegkind in ons gezin, half Afrikaans half Nederlands. Onze adoptiezoon "Ivan" is inmiddels 21 jaar hij kwam samen met Evy met ons terug naar Nederland na 4 jaar Curacao. Twee handen voor de koffers en twee handen voor de jongens, dat was alles wat we hadden bij terugkeer in Nederland. Maar God heeft al die jaren goed voor ons gezorgd en zijn plannen zijn superieur aan alles wat wij kunnen hopen bidden wensen.

We bidden voor jou "Annie" dat Hij zijn hand naar jouw uitstrekt en geneest.
Aan je ouders en broers, zus en familie wensen we veel sterkte.
Aan alle "Huismannetjes / vrouwtjes" bedankt voor jullie voorbeeld.

Liefs
Johan Zwanie Duizendstra

From: Fam. Wegeling
To: Daniel Huisman
Sent: Monday, November 05, 2007 15:54
Subject: Re: Nieuwsbrief Daniel Huisman

Beste Daniel,

Altijd fijn om jouw mooie nieuwsbrieven te lezen. Maar dit keer met minder goed nieuws, over je zus. Gelukkig weten we dat voor God niets onmogelijk is, Hij kan alles. We bidden je zus Angeline Gods genezing toe. En we wensen jullie allemaal veel sterkte toe.
Wat fijn dat ze nu naar Colombia gaat!
Ik wens jou, en je familie, veel zegen toe!

Groetjes,
Ilona Curacao

From: Wes and Bev Ulrich
To:
DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Monday, November 05, 2007 15:12
Subject: your sister

Dear Daniel,

We are so sorry to hear about the progression of cancer in your sister. We know that this is a very hard thing to go through for her & all of you. We will be praying for her healing. Please keep us posted. Thank you for sending the pictures; it was great to see all of your family together. It always great to hear of your work for the Lord in various places in the world.

Take care. The Lord bless you & your family & help you all thru this difficult experience. We Pray for Angeline’s healing; we know He is able & we pray He will chose to do this & use your sister mightily in His kingdom.

Love in our Lord
Bev & Wes USA

From: De Kikker
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Monday, November 05, 2007 16:47
Subject: Annie

Hey Daniel
Alles goed??? Long time no hear.
Met mij is alles goed. Ik heb Annie in de zomer vakantie gezien we hebben gebarbecued was erg gezellig en ook effe lol trappe met Annie. Ik stuur geregeld een mailtje naar haar. Als ze het zelf niet leest lezen ze het voor heb ik begrepen. Ik vond het geweldig net om die site van haar te kijken wel met mixed feelings. Bo mes sa tranen rolde over mijn wangen. Zelfs mijn broer Peter die mij jou mail forwarde die sprak met een behoorlijke brok in zijn keel. Ik heb Alan hier bij mij op school heerlijk mannetje. En Stephen stuurde me laatst deze foto met de vraag Kikki ben jij dat hahahahaha en ja hoor ik ben dat. Ik zal voor je gaan zoeken ik moet nog wel foto’s hebben van toen we met zijn allen gingen kamperen bij Cas Abou met de boot van mijn vader. En ook van thuis. IK ga vanavond aan de slag voor je. En zal ze naar je op sturen.

Ik bid elke dag en denk ook elke dag aan jullie vooral Annie. Paultje belde toevallig zaterdag op om te vragen hoe het met Annie gaat die heeft het er best moeilijk mee. Ik denk dat hij de confrontatie niet aan kan. Je kent Paultje die is tof maar heeeeeeeeeel zwak. Klein hartje. En zeer gevoelig. Hij zou Marcel geloof ik bellen. Die hebben geregeld contact begrijp ik. Bon ik wens jou en verder iedereen hopi forsa want makkelijk is het niet ik weet er alles van. Bij mij komt nu een heleboel omhoog van toen met mijn moeder.

Groet ook Marbella voor me en Tom.
Een hele dikke kus
En ik wou dat ik meer kon doen voor jullie dan alleen even een mailtje sturen.

Bo mes sa familie huisman is altijd een stukje van mijn familie ook geweest. Daar hebben wij Scheren tenslotte veel tijd ook door gebracht en jullie bij ons.

Love you All

Kikki Curacao

From: Liane Virginia
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Monday, November 05, 2007 13:53
Subject: God geeft kracht


Beste Daniel,

Ik kan je niet aangeven hoe erg wij (lees fam Cova) het vinden. Zeer geschokt zijn wij met dit nieuws. Wij hebben voor jullie gezin een enorme liefde overgehouden.

Weet dat wij Angeline dagelijks in onze gebeden meenemen. Wij bidden voor jullie gezin dat God jullie sterkte mag geven en natuurlijk genezing. Deze moeilijke tijden dragen wij met jullie Daniel.

Angeline wij denken veel aan je en aan de goede oude tijden. Wij zullen om je genezing blijven bidden. Wij houden heel veel van jullie.

Groeten

Lyane Virginia - Cova Curacao

From: D van E
To: Daniel Huisman
Sent: Monday, November 05, 2007 13:56
Subject: Angeline

Hey Angeline,

Misschien ken je me helemaal niet meer maar ik heb echt ontzettend leuke herinneringen aan jou, heb een tijdje bij jullie gewoond voordat ik in Hebron ging helpen en ik paste wel eens op jullie, we gingen regelmatig leuke dingen doen zoals zwemmen in de baai, ook met je broer Stephen erbij, weet je dat nog?
Jullie waren zulke lieve leuke gezellige kinderen, ik vond jou een heel lief en spontaan meisje met een vleugje verlegenheid :) ik zal eens kijken of ik nog meer foto's heb, deze alvast meegestuurd ;) (ik sta achteraan) Lieverd ik zou zoveel willen zeggen maar weet er de woorden niet voor te vinden... ik bid voor jou en je familie..

alle liefs, Deegee van E (kinderleidster Hebron 82/83)

From: nlcand
To: Daniel Huisman
Sent: Monday, November 05, 2007 13:52
Subject: sterkte

Beste Daniel,

Ik ben een WEC zendleinge sinds 1974. Ik werk als kandidatenleider op het WEC kantoor in Emmeloord na van 1975 - 1992 in West Kalimantan te hebben gewerkt en daarna in Centraal Azië.
Je ouders ken ik van vroeger, je vader heeft eens een duidelijke profetie over mij uitgesproken.

Ik wens je heel veel sterkte in deze tijd van ernstige ziekte van je zus. Mag de Heer heel dichtbij jullie als gezin zijn en Zijn aanwezigheid doen ervaren.

Tuhan memberkati,
Janny Riemersma

From: Kees & Fieke Goedhart
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Monday, November 05, 2007 10:16

Hallo Daniel,

Erg leuk al die foto's uit de oude doos. Waar is de tijd gebleven...??
We bidden mee voor Angeline.
Gods wijsheid en kracht toegewenst op al je werk.

Met hartelijke groet,

Kees en Fieke Goedhart
www.ZendingEnGemeente.nl   www.Opwekking.nl

From: Henry Beeker
To: Daniel Huisman
Sent: Monday, November 05, 2007 09:12
Subject: Re: Daniel

Hi Daniel,
Van foto's kun je altijd wel van genieten, en gelukkig hebben we die want je weet maar nooit, zoals in geval van je zusje b.v.. Ik vind het heel erg dit te moeten horen. Ik kom nu ook zoveel mensen tegen die dit onderkomen. Onlangs een nicht van mij in Middelburg, ook gelovig en ook chemo ondergaan, maar het mocht niet baten. Ze is een paar weken geleden overleden.

Ik wens jullie veel sterkte en ik bid voor jullie en haar. Alleen een wonder kan haar nu nog genezen, en wonderen zijn de wereld nog niet uit, dus blijf hopen.
God bless,
Henry
www.FotoPress.nl

From: Lino Chirino
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Sunday, November 04, 2007 22:23
Subject: Annie

Daniel, kon ta?

Het is altijd fijn om je nieuwsbrieven te ontvangen.
Helaas dat er dit keer een minder leuk nieuws bij zit.
Maar goed om een update te verkrijgen.

Thnx.

Annie

We hebben al wat jaartjes niet zoveel contact meer met elkaar.
Maar weet dat uit het oog niet betekend dat je uit het hart bent.
Het is niet makkelijk alles te horen wat ik te horen heb gekregen de laatste jaren.
Ik vindt het erg moedig en knap van je hoe je je onder de omstandigheden houdt.
Ik wens je heel veel sterkte toe samen met je familie.
Ik had nog wel geprobeerd te bellen, maar je helaas niet bereikt.
Ik zal binnenkort weer eens proberen.

Familie Huisman, Mount Pleasant, Hebron, hele fijne tijden.
Always in my mind and hart Annie.

Het is moeilijk om wat te schrijven zo.
Heel veel sterkte voor jou en iedereen om je heen.

Lino en Audrey. Curacao

From: nacheska janse
To: Daniel Huisman
Sent: Sunday, November 04, 2007 13:13
Subject: RE: Nieuwsbrief Daniel Huismann


Hallo Daniel.

Op het eerste plaats bedankt voor je email. Ik vind het enig dat je deze site hebt gemaakt zodat wij onze gevoelens kunnen uiten. Vind het jammer dat dit met ANNIE moest gebeuren. Dit had ik nooit verwacht. Ook al weet ik dat als het fout gaat dat ze dan in goede handen bij GOD is, maar toch doet het me heel veel pijn.

Weet nog toen ik bij jullie kwam wonen hoe gezellig we het altijd hadden. Jullie werden een echte familie voor me. En beschouwde ANNIE als mijn zusje. We hadden het niet alleen maar leuk, maar net als zusjes hadden we ook wel eens ruzie. Vond het altijd leuk om met ANNIE en WIWI te gaan wandelen naar de dam of zo. En soms lekker verstoppertje spellen met Scyntia, Imke en al de anderen.

Ik weet dat ik met niemand contact heb gehouden, maar weet dat jullie altijd in mijn gedachten zijn geweest. En elk van jullie heeft een speciale plaats in mijn hart.

Nou ik wens jullie allemaal heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijden. We moeten ANNIE maar in GODS handen leggen en hopen op het beste. Hij weet wat Hij moet doen. Wij kunnen alleen maar bidden tot HEM.

Lieve ANNIE.

IK weet dat je het moeilijk nu heb.
Wou alleen maar zegen dat ik van je hou en voor je bid.
Uit mijn hart zul je nooit verdwijnen.
Dikke kus en veel liefs.

Sterkte ook aan iedereen die van ANNIE houd.

KUSJES VAN NACHESKA, MARSHALL en VIANESKA.
Maar ook van de rest van mijn familie.

From: Sonia Casper
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Sunday, November 04, 2007 03:00
Subject: RE: Nieuwsbrief Daniel Huisman


Bedankt voor je nieuwsbrief en gedetailleerde info over onze Annie. Heb je meer foto's nodig, neem op met Verna, die heeft een heleboel. Wij blijven bidden met vertrouwen dat God een wonder zal doen. Onze Annie is heel close to our family and heart. We love her, she is something special and all by herself, the only one. May God gives her relief of the pain and a resurrection to life. You all, be strong and of good courage, for the Lord Our God is with you. God bless you.

Curacao

From: silberie verna i
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Tuesday, October 30, 2007 15:52
Subject: God's seed!

Annie
Because you are my friend,
my life is enriched in a myriad of ways.
Like a cool breeze on a sweltering day,
like a ray of sunshine parting glowering clouds,
you lift me up.
In good times, we soar,
like weightless balloons
over neon rainbows.
In bad times, you are soothing balm
for my pummeled soul.
I learn so much from you;
you help me see old things in new ways.
I wonder if you are aware
of the bright seeds you are sowing in me.
I'm a better person for knowing you,
so that everyone I interact with
is touched by your good effect on me.
You relax me, refresh me, renew me.
Your bounteous heart envelops me
in joy and love and peace.
May your life be filled
with dazzling blessings,
just as I am blessed
by being your friend.
Verna

 


Meer fotos van Verna

From: Mireille Nieuw
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Monday, October 29, 2007 22:11
Subject: annie

Hoi Daniel,
bedankt voor je mail.
Ja..ik vind het allemaal zeer ingrijpend en kan het soms nog niet geloven.
Ik weet ook niet wat ik moet/kan zeggen,woorden schieten te kort. Het beste wat ik kan doen is jullie laten weten dat ik veel aan jullie denk, ook veel aan Annie en ik bid dat de Here haar de kracht en de rust geeft in deze moeilijke, zware momenten.
Ook voor jullie...heel veel sterkte.
We zien en horen bijna nooit meer van elkaar, maar weet dat ik veel van jullie hou.
Take care
Mireille Nieuw

From: Philip Nieuw
To: DanielHuisman@yahoo.com
Sent: Monday, October 29, 2007 19:13
Subject: Angeline

Lieve Daniel en familie,

Wat de familie Huisman heeft betekend voor ons gezin is onbeschrijflijk. Ik dank de Heer constant dat Hij jullie heeft gebruikt om ons tot Zich te roepen. Onze dochters Tania en Mireille, kwamen met heel veel plezier naar Mount Pleasant om daar het Woord te horen en samen met de familie Huisman de Heer te loven en te prijzen. Wij zijn ook met jullie in deze pijnlijke momenten en vragen de Heer voor Zijn genade en nogmaals genade!
Begrijpen doen we het niet, maar ons vertrouwen is alleen nog maar op HEM gevestigd.
No one is hopeless whose hope is in God!
May God strengthen all of you in these moments!
With love from Carmen Nieuw Curacao

From: IMKE REINGOUD
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Saturday, October 27, 2007 19:24
Subject: Annie Huisman

Lieve Daniel,

Als een schok met een hevige pijn in mijn hart, is het nieuws & situatie van Annie voor mij.
Een schok omdat ik verwacht dat je op deze jonge leeftijd, bruist van de energie, levenslust & gezondheid.
Hevige pijn omdat Annie tijdens mijn mooie jonge kinderjaartjes mijn allerbeste hartsvriendin was.
Ik kan nog zo herinneren als de dag van gister, dat we vaak bij elkaar logeerden, samen speelden, samen lieve kattenkwaad uithaalden. Dat we samen veel hebben gelachen, gegiecheld, geknuffeld maar ook vaak genoeg hebben gehuild.
Tot mijn mooiste momenten horen nog steeds de vele kinderkampen, speurtochten door Mount Pleasant, zwemmen in de grote "vieze" dam en zwemmen in de Vaersenbaai.
Daniel, ik weet niet of ze kan horen, maar wil je alsjeblieft deze mail aan haar voorlezen?
Wil je haar ook zeggen dat:
*het me HEEEEEEL erg spijt dat we in al de afgelopen jaren geen contact meer met elkaar hebben
onderhouden?
*ik wens dat haar pijn snel over mag gaan
*en dat ik heel veel van haar hou!

Daniel, zou haar voor mij ook een stevige knuffel willen geven?
Ik vraag je dit voor me te doen omdat ikzelf alweer 3 jaar terug ben op Curacao en er niet voor haar kan zijn om dit alles zelf te doen.
Daniel, oom Piet, tante Klaasje & rest familie, ik wens jullie allemaal veel sterkte toe in de komende periode en ik hou jullie in gebed.
 

 

Liefs,
Imke Reingoud
(dochter v. Hedwig & Vine Reingoud) Curacao

From: Fam van der Meer
To: Daniel Huisman
Sent: Thursday, October 25, 2007 10:20
Subject: Angeline

Hallo Daniel,
Bedankt dat je me op de hoogte bracht. Wat een schok. Ik heb haar lang niet gezien, maar heb hele goede gezellige herinneringen aan haar. Het moet een zware tijd voor je zijn. En ook voor je ouders en de rest. We goed van je om die foto's zo op je site te zetten. Het zijn vast zware jaren voor haar geweest. Je mag haar vertellen dat ik aan haar denk en voor haar zal bidden. Ik heb me de afgelopen jaren nog wel eens afgevraagd hoe het met haar was. Ze is een lieve meid.

 

Veel zegen en kracht,

Jolanda

From: Scynthia The One and Only
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Thursday, October 25, 2007 06:11
Subject: Angeline

Hey Daniel,
Wat mooi wat jij allemaal voor Annie nu doet.
Ik heb geen woorden om te beschrijven hoe dit mij heeft aangeraakt.
Ik maakte me afgelopen zondag druk dat ik onder stroom kwam te zitten en belandde even later in het ziekenhuis met hele hoge bloeddruk en hyperventilatie als gevolg van de stroom schok.
En dan dinsdag krijg je te horen dat het heel slecht gaat met Annie. Na alle foto's rustig te bekijken kan ik zelf heel veel momenten voor de geest halen dat Annie ik Wiwi en nog veel meer met elkaar hebben doorgebracht.
Papa Piet, Mama Klaasje, Daniel, Caroline, Peter, Marcel en Stephen ik wens jullie heel veel sterkte in deze moeilijke periode.

When you needed a shoulder to cry on,
Remember that he have a warm embrace,
Ready to offer comfort.

When you think he is being to tough,
Remember that he is doing this just to
Make you stronger.

When you needed a friend to listen,
Remember that he is there for you,
Always and forever.

When you lose faith in yourself,
Remember that he never did,
Nor ever will.

Remember he knows what he is doing and why, allthough its tough, he knows, he really knows.

Doe Annie de groeten van mij.

Scynthia Strik-Imperator

From: Beulah Imperator
To: DanielHuisman@Yahoo.com
Sent: Wednesday, October 24, 2007 12:15
Subject: Sterkte

Hoi Daniel,
Ik hoorde het afgelopen maandag van Tina hoe het met Angeline ging. Ik wist niet dat het zo erg was met haar. Doe haar de groeten van ons allemaal hier in Nederland. En wij denken/leven met jullie mee in deze moeilijke periode. Doe de groeten aan iedereen voor mij/ons (special bo majornan)
Groeten van,
Beulah Groningen
Lycia Eindhoven
Lydia Groningen
Tina Groningen
Rachela Nijkerk
Drusilla Groningen
Prisilla Groningen

From: Bes Greyling
To: DanielHuisman@yahoo.com
Sent: Monday, October 22, 2007 16:41
Subject: Angeline

Beste Daniel, 
Ik ben een collega van Angeline en ik heb van Debbie en Elsa begrepen dat het niet goed gaat met haar. Vandaar natuurlijk dat zij niet meer sms't. Ik ben blij dat ik de link naar je website heb gekregen. Wat zijn de foto's mooi! 
Het moet ontzettend moeilijk voor jullie zijn, vooral jullie ouders, om je kind / zus te zien lijden. Het doet mij pijn om ervan te horen, dus voorstellen wat jullie doormaken is eigenlijk onvoorstelbaar. 
In mijn leven heb ik eigenlijk nog nooit iemand ontmoet die zo 'n indruk op mij maakt, als Angeline. Op Schiphol altijd vrolijk en positief ingesteld, omgaand met passagiers en collega's op een kundig, zeer beschaafd en respectvolle manier. De keren dat ik haar op Schiphol zag, na de diagnose en kuren, was zij degenen de ons, haar collega's, troosten! Typisch Angeline.
Kijkend naar de wijze waarop zij tegen kanker strijdt, laat mijn ontzag voor haar alleen maar stijgen. Zo een sterke vrouw! Iemand op trots op te zijn.
Wens alsjeblieft Angeline heel veel sterkte, liefde en vrede toe. En dat geldt ook voor jou en de hele Huisman-familie-plus.
May God be with you all!
Liefde,
Bes Hogendoorn
KLM'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angeline haar laatste wens was om te trouwen, daarna is Angeline overleden op 28 November 2007
Hieronder volgen de foto's van de begrafenis.

 

 

Keywords; Angelina Huisman Annie Anie Anny Huisman Curacao Nederland KLM Holland Stuyvesant College


DanielHuisman@Yahoo.com
© Daniel Huisman www.DanielHuisman.com

HoldMouseOverForAutomaticScroll